Agora
Numele forumului cat si aceasta descriere pot fi modificate accesind meniul ADMIN -> OPTIUNI
Lista Forumurilor Pe Tematici
Agora | Lista de useri | Cauta | Inregistrare | Login

POZE AGORA

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie:
the_sexy_girl_alive
Femeie
24 ani
Covasna
cauta Barbat
24 - 47 ani
Agora / Cărți în limba romînă / Karl Marx și Friedrich Engels   Postati raspuns
Autor
Mesaj Pagini:  1 2
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57


Volumul 1/37

Cuprins


⎔    Prefaţă la ediţia a doua în limba rusă. (pag. IX)
⎔    Prefaţă la volumul I. (pag. XIV)Karl Marx (1842-1844)

⎔    Observaţii în legătură cu recentele instrucţiuni cu privire la cenzura prusiană. (De un renan). (pag. 3)
⎔    Luther ca arbitru între Strauss şi Feuerbach. (Un ne-berlinez) (pag. 28)
⎔    Dezbaterile celei de a 6-a diete renane. (De un renan. Primul articol: Dezbaterile în legătură cu libertatea presei şi cu publicarea proceselor-verbale ale dietei.) (pag. 30)
⎔    Manifestul filozofic al şcolii istorice a dreptului. (pag. 86)
⎔    Articolul de fond din nr. 179 al lui „Kölnische Zeitung". (pag. 95)
⎔    Comunismul şi „Allgemeine Zeitung" din Augsburg. (pag. 116)
⎔    Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane. (Articolul al treilea: Dezbaterile asupra legii cu privire la furtul de lemne). (pag. 121)
⎔    Proiectul de lege cu privire la divorţ. (pag. 165)
⎔    Interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung".
- Interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Znitung" pe teritoriul statului prusian. (pag. 169)
- „Kölnische Zeitung" şi interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung". (pag. 171)
- Presa cea bună şi presa cea rea. (pag. 173)
- Răspuns la atacul unui ziar „moderat". (pag. 174)
- Răspuns la denunţul unui ziar „învecinat". (pag. 177)
- Denunţul lui „Kolnische Zeitung" şi polemica lui „Rhein-und Mosel-Zeitung". (pag. 181)
- „Rhein-und Mosel-Zeituna". (pag. 188)
⎔    Justificarea corespondentului din Valea Moselei. (pag. 191)
⎔    Declaraţie. (pag. 223)
⎔    Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului (§§ 261-313). (pag. 226)
⎔    Scrisori din „Analele germano-franceze". (pag. 371)
⎔    Contribuţii la problema evreiască. (pag. 382)
⎔    Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului. (Introducere). (pag. 431)
⎔    Note critice pe marginea articolului „Regele Prusiei şi reforma socială. De un prusian". (pag. 428)


Friedrich Engels (1839-1844)

⎔    Scrisori din Wuppertal. (pag. 449)
⎔    Alexander Jung. Prelegeri despre literatura modernă a germanilor. (pag. 472)
⎔    Frederic-Wilhelm al IV-lea, regele Prusiei.  (pag. 487)
⎔    Punctul de vedere englez asupra crizelor interne. (pag. 495)
⎔    Crizele interne.  (pag. 497)
⎔    Poziţia partidelor politice. (pag. 503)
⎔    Situaţia clasei muncitoare din Anglia. (pag. 506)
⎔    Legile cerealelor. (pag. 509)
⎔    Scrisori din Londra (I-IV). (pag. 511)
⎔    Progresele reformei sociale pe continent.  (pag. 525)
⎔    Mişcările de pe continent. (pag. 542)
⎔    Schiţă a unei critici a economiei politice. (pag. 544)
⎔    Situaţia Angliei. „Past and Present" by Thomas Carlyle. (pag. 572)
⎔    Situaţia Angliei. I. Secolul al XVIII-lea. (pag. 599)
⎔    Situaţia Angliei. II. Constituţia engleză. (pag. 620)


Anexe

⎔    Adnotări. (pag. 649)
⎔    Indice bibliografic, inclusiv lucrările menţionate de Marx şi Engels. (pag. 674)
⎔    Indice de publicaţii periodice. (pag. 786)
⎔    Karl Marx - date din viaţa şi din activitatcu lui (1818 – august 1844). (pag. 688)
⎔    Friedrich Engels - date din viaţa şi din activitatea lui (1820 – august 1844) (pag. 694)
⎔    lndice de nume. (pag. 698)


Iluslraţii

⎔    Karl Marx (portret, 1872). (pag. V)
⎔    Friedrich Engels (portret, sfîrşitul deceniului al optulea al secolului XIX). (pag. VII)
⎔    Prima pagină a „Gazetei renane" nr. 283 din 16 octombrie cu conceptul articolului „Comunismul şi «Algemeine Zeitung» din Augsburg" de Karl Marx. (pag. 118, 119)
⎔    Prometeu în lanţuri. Alegorie simbolizînd interzicerea „Gazetei renane". (pag. 224, 225)
⎔    Facsimil din manuscrisul lucrării lui Marx: „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului". (pag. 243)
⎔    Coperta interioară a „Analelor germano-franceze". (pag. 369)
⎔    O pagină din revista „Telegraph für Deutschland" cu articolul lui Friedrich Engels „Scrisori din Wuppertal". (pag. 451)
⎔    Prima pagină a ziarului „Vorwärts !" nr. 70 din 31 august 1844 cu începutul articolului „Situaţia Angliei. Secolul al XVIII-lea" de Friedrich Engels. (pag. 600, 601)

fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 2/37


Cuprins

⎔    Introducere (pag. V)
⎔    KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Sfînta familie, sau critica criticii critice. Impotriva lui Bruno Bauer & Co. (pag. 3)
⎔    Prefaţă  (pag. 7)
⎔    Capitolul I. „Critica critică sub înfățişarea unui legător de cărţi", sau critica critică în persoana d-lui Reichardt (Engels) (pag. 9)
⎔    Capitolul II. „Critica critică" ca „Mühleigner”, sau critica critică în persoana d-lui Jules Faucher (Engels) (pag. 12)
⎔    Capitolul III. „Temeinicia criticii critice", sau critica critică în persoana d-lui J. (Jungnitz ?) (Engels) (pag. 18)
⎔    Capitolul IV. „Critica critică" ca liniştea cunoaşterii, sau „critica critică" în persoana d-lui Edgar (pag. 20)
     1. „L'Union ouvriere" de Flora Tristan (Engels) (pag. 20)
     2. Beraud despre prostituate (Engels) (pag. 21)
     3. Dragostea (Marx) (pag. 21)
     4. Proudhon (Marx) (pag. 25)
          Traducere caracterizantă nr. 1 (pag. 25)
          Notă marginală critică nr. 1 (pag. 34)
          Notă marginală critică nr. 2 (pag. 37)
          Traducere caracterizantă nr. 2 (pag. 41)
          Notă marginală critică nr. 3  (pag. 42)
          Traducere caracterizantă nr. 3 (pag. 47)
          Notă marginală critică nr. 4 (pag. 53)
          Traducere caracterizantă nr. 4 (pag. 56)
          Notă marginală critică nr. 5 (pag. 57)
⎔    Capitolul V. „Critica critică" sub înfăţişarea unui negustor de mistere, sau „critica critică" în persoana d-lui Szeliga (Marx) (pag. 60)
     1. „Misterul sălbăticirii în cadrul civilizaţiei” şi „misterul lipsei de drepturi în stat"  (pag. 61)
     2. Misterul construcţiei speculative  (pag. 63)
     3. „Misterul societăţii culte” (pag. 67)
     4. „Misterul onestităţii şi al evlaviei"  (pag. 77)
     5. „Misterul - o batjocură"  (pag. 80)
     6. Porumbiţa (Rigolette)  (pag. 83)
     7. Rînduiala lumii şi misterele Parisului (pag. 85)
⎔    Capitolul VI. Critica critică absolută, sau critica în persoana d-lui Bruno  (pag. 87)
     1. Prima campanie a criticii absolute (Marx)  (pag. 87)
          a) „Spiritul" şi „masa” (pag. 87)
          b). Problema evreiască nr. 1. Modul de a pune problemele (pag. 97)
          c) Hinrichs nr. 1. Aluzii misterioase la politică, la socialism şi la filozofie  (pag. 101)
     2. A doua campanie a criticii absolute (pag. 103)
          a) Hinrichs nr. 2. „Critica” şi „Feuerbach”. Condamnarea filozofiei (Engels) (pag. 103)
          b) Problema eviască nr. 2. Descoperiri critice asupra socialismului, a ştiinţei dreptului şi a politicii (naţionalitate) (Marx) (pag. 105)
     3. A treia campanie a criticii absolute (Marx)  (pag. 111)
          a) Autoapologia criticii absolute. Trecutul ei „politic "  (pag. 111)
          b) Problema evreiască nr. 3  (pag. 119)
          c) Bătălie critică împotriva revoluţiei franceze  (pag. 133)
          d) Bătălie critică împotriva materialismului francez  (pag. 139)
          e) Înfrîngerea finală a socialismului  (pag. 150)
          f) Circuitul speculativ al criticii absolute şi filozofia conștiței de sine  (pag. 152)
⎔    Capitolul VII. Corespondenţa criticii critice  (pag. 161)
     1. Masa critică (Marx)  (pag. 161)
     2. „Masa necritică" şi „critica critică"  (pag. 166)
          a) „Masa încăpăţînată" şi „masa nesatisfăcută" (Marx)  (pag. 166)
          b) Masa „sensibilă" şi „însetată de izbăvire" (Engels)  (pag. 169)
          c). Revărsarea harului asupra masei (Marx)  (pag. 172)
     3. Masa necritic-critică, sau critica şi „Cercul berlinez" (Marx)  (pag. 173)
⎔    Capitolul VIII. Viaţa pămîntească şi transfigurarea „Criticii critice", sau „critica critică" în persona lui Rudolf, prinţ de Geroldstein (Marx) (pag. 182)
     1. Transformarea critică a unui măcelar în cîine, sau Parlagiul (Chourineur) (pag. 183)
     2. Dezvăluirea misterului religiei critice, sau Fleur de Marie  (pag. 186)
          a) „Mărgărita" speculativă  (pag. 186)
          b) Fleur de Marie (pag. 189)
     3. Dezvăluirea misterelor dreptului  (pag. 198)
          a) Profesorul, sau noua doctrină penală. Misterul dezvăluit al sistemului detenţiunii celulare. Mistere medicale  (pag. 198)
          b) Recompensă şi pedeapsă. Dubla justiţie (cu un tabel)  (pag. 211)
          c) Suprimarea sălbăticirii în cadrul civilizaţiei şi a lipsei de drepturi în stat (pag. 214)
     4. Misterul dezvăluit al „punctului de vedere"  (pag. 215)
     5. Dezvăluirea misterului utilizării impulsurilor omeneşti, sau Clemence d'Harville  (pag. 218)
     6. Dezvăluirea misterului emancipării femeilor, sau Louise Morei (pag. 220)
     7. Dezvăluirea misterelor economiei politice  (pag. 221)
          a) Dezvăluirea teoretică a misterelor economiei politice  (pag. 221)
          b) „Banca pentru săraci"  (pag. 222)
          c) Gospodăria model de la Bouqueval  (pag. 224)
     8. Rudolf, „Misterul dezvăluit al tuturor misterelor"  (pag. 226)
⎔    Capitolul IX. Judecata de apoi critică (Marx) (pag. 237)
     Epilog istoric (pag. 238)
⎔    FRIEDRICH ENGELS. Situaţia clasei muncitoare din Anglia. După observaţii proprii şi izvoare autentice  (pag. 239)
•   Către clasa muncitoare a Marii Britanii  (pag. 243)
•   Prefaţă (pag. 246)
•   Introducere  (pag. 251)
Situaţia muncitorilor înainte de revoluţia industrială (pag. 246) ― Maşina de filat Jenny (pag. 253) ― Naşterea proletariatului industrial şi a proletariatului agricol (pag. 254) ― Throstle, mule, războiul mecanic de ţesut, maşina cu aburi (pag. 256) ― Victoria muncii mecanice asupra muncii manuale (pag. 256) ― Dezvoltarea puterii industriale (pag. 257) ― Industria bumbacului (pag. 257) ― Fabrici de ciorapi (pag. 258) ¬ ― Dantelăria (pag. 258) ― Albitoria, vopsitoria, imprimeria (pag. 258) ― Industria linii (pag. 258) ― Industria inului (pag. 259) ― Industria mătăsii (pag. 260) ― Producţia fierului şi prelucrarea lui (pag. 261) ― Minele de cărbuni (pag. 262) ― Olăria (pag. 262) ― Agricultura (pag. 262) ― Şosele, canaluri, căi ferate, vapoare (pag. 263) ― Rezumat (pag. 264) ― Dezvoltarea proletariatului ca o clasă importantă pe scară naţională (pag. 265) ― Punctul de vedere al burgheziei cu privire la proletariat (pag. 265-266)
•   Proletariatul industrial  (pag. 268)
•   Clasificarea muncitorilor (pag. 268) ― Centralizarea proprietăţii (pag. 269) ― Pîrghiile industriei moderne (pag. 269) ― Centralizarea populaţiei (pag. 269)
•   Oraşele mari (pag. 272)
Prima impresie pe care o face oraşul Londra (pag. 272) ― Războiul social şi sistemul universal de jaf (pag. 273) ― Soarta săracilor, ca urmare a acestei situaţii (pag. 273) ― Carierele mizere în general (pag. 275) ― La Londra: St. Giles şi împrejurimi (pag. 276) ― Whitechapel (pag. 277) ― Interiorul locuinţelor muncitoreşti (pag. 277) ― Cei fără adăpost care dorm în parcuri (pag. 279) ― Azilurile de noapte (pag. 279) ― Dublin (pag. 281) ― Edinburgh (pag. 282) ― Liverpool (pag. 284) ― Oraşele industriale : Nottingham, Birmingham, Glasgow, Leeds, Bradford, Huddersfield (pag. 284-288) ― Lancashire: generalităţi (pag. 288) ― Bolton (pag. 290) ― Stockport (pag. 290) ― Ashton under-Lyne (pag. 290) ― Stalybridge (pag. 291) ― Descriere amănunţită a oraşului Manchester: construcţiile (pag. 292) ― oraşul vechi (pag. 297) ― oraşul nou (pag. 303) ― Modul de construcţie al cartierelor muncitoreşti (pag. 304) ― Curţi şi stradele dosnice (pag. 305) ― Ancoats (pag. 305) ― Mica Irlandă (pag. 309) ― Hulme (pag. 309) ― Salford (pag. 310) ― Rezumat (pag. 311) ― Camere şi paturi închiriate cu ziua (pag. 313) ― Densitatea populaţiei (pag. 313) ― Pivniţe locuite (pag. 314) ― Îmbrăcămintea muncitorilor (pag. 315) ― Alimentaţia (pag. 316) ― Carne necomestibilă (pag. 316) ― Falsificări de alimente (pag. 318) ― Lipsă la cîntar etc. (pag. 319-320) ― Rezumat (pag. 321)
•   Concurenţa (pag. 323)
Concurenţa dintre muncitori stabileşte salariul minim, concurenţa dintre patroni, salariul maxim (pag. 323) ― Muncitorul, sclavul burgheziei, este silit să se vîndă singur cu ziua, cu ora (pag. 327) ― Surplus de populaţie (pag. 328) ― Crize comerciale (pag. 329) ― Rezervă de muncitori (pag. 332) ― Soarta acestei rezerve în criza din 1842 (pag. 334)
•   Imigraţia irlandeză (pag. 337)
Cauzele imigratiei şi numărul celor imigraţi (pag. 337) ― Descriere făcută de Carlyle (pag. 338) ― Murdăria, brutalitatea şi alcoolismul irlandezilor (pag. 339) ― Efectul concurenţei irlandezilor şi a vecinătăţii lor asupra muncitorului englez (pag. 340-341)
•   Concluzii  (pag. 342)
Observaţii introductive (pag. 342) ― Efectul condiţiilor de trai descrise mai sus asupra stării fizice a muncitorilor (pag. 343) ― Influenţa oraşelor mari, a locuințelor, a insalubrităţii etc. (pag. 344) ― Starea de fapt (pag. 345) ― Tuberculoza (pag. 345) ― Tifosul, mai cu seamă la Londra, în Scoţia şi Irlanda (pag. 346) ― Afecţiunile intestinale (pag. 350) ― Consecinţele alcoolismului (pag. 350) ― Şarlatanii şi leacurile băbeşti (pag. 350) ― „Godfrey's Cordial" (pag. 351) ― Mortalitatea în rîndurile proletariatului, mai ales printre copiii mici (pag. 352) ― Burghezia acuzată de crimă socială (pag. 356) ― Consecinţele pe care le au condiţiile fizice de viaţă ale muncitorilor asupra stării lor intelectuale şi morale (pag. 357) ― Lipsa posibilităţilor de instruire (pag. 357) ― Deficienţele şcolilor serale şi ale şcolilor săptămînale (pag. 357) ― Ignoranța (pag. 358) ― Condiţiile de viaţă ale muncitorilor contracarează influenţa educaţiei nefaste pe care le-o dă burghezia (pag. 360) ― Neglijare, din punct de vedere moral, a muncitorilor (pag. 361) ― Legea, singurul îndreptar moral (pag. 341) ― Situaţia în care se află muncitorul îl sileşte să încalce legea şi morala (pag. 361) ― Influenţa pe care o exercită asupra proletariatului sărăcia şi nesiguranța zilei de mîine (pag. 362) ― Consecinţele constrîngerii la muncă forţată a muncitorilor (365) ― Consecinţele centralizării populaţiei (pag. 366) ― Consecinţele imigraţiei irlandeze (pag. 369) ― Deosebirea dintre caracterul burghezului şi caracterul proletarului (pag. 370) ― Superioritatea proletarului faţă de burghez (pag. 371) ― Laturile negative ale caracterului proletarului (pag. 372) ― Alcoolismul (pag. 372) ― Dezmăţul în viaţa sexuală (pag. 374) ― Destrămarea familiei (pag. 375) ― Nerespectarea ordinii sociale (pag. 375) ― Criminalitatea (pag. 375) ― Descrierea războiului social (pag. 375)
•   Diferitele ramuri de muncă. Mnncitorii industriali propriu-zişi (pag. 379) Efectele introducerii maşinilor (pag. 379) ― Ţesătorii manuali (pag. 381) ― Înlăturarea din industrie a bărbaţilor (pag. 382) ― Munca femeilor, destrămarea familiei (pag. 386) ― Răsturnarea tuturor relaţiilor de familie (pag. 389) ― Consecinţele morale ale faptului că în fabrici lucrează un mare număr de femei (pag. 392) ―Jus primae noctis (pag. 393) ― Munca copiilor (pag. 393-394) ― Sistemul de ucenicie (pag. 394) ― Reglementări ulterioare (pag. 395) ― Relatare potrivit raportului Comisiei pentru cercetarea muncii în fabrici (pag. 395) ― Timp de muncă îndelungat (pag. 395) ― Munca de noapte (pag. 395) ― Schilodiri (pag. 396) ― Alte deformări mai mici (pag. 396) ― Caracterul muncii (pag. 398) ― Constituţie fizică în general slabă (pag. 399) ― Boli specifice (pag. 400) ― Dovezi (pag. 400) ― Îmbătrînire prematură (pag. 402-403) ― Efectele specifice ale muncii în fabrică asupra organismului femeii (pag. 403) ― Ramuri de muncă deosebit de dăunătoare sănătăţii (pag. 405) ― Accidente (pag. 406) ― Părerea burgheziei asupra sistemului de fabrică (pag. 407-408) ― Legile industriale şi agitaţia pentru ziua de muncă de 10 ore (pag. 411) ― Efectele abrutizante ale muncii în fabrică (pag. 41 8-419) ― Starea de sclavie (pag. 419) ― Regulamente de fabrică (pag. 420) ― Truck-sistemul (pag. 423) ― Sistemul cottagelor (pag. 423) ― Paralelă între iobagul din 1145 şi muncitorul liber din 1845 (pag. 426)
•   Celelate ramuri de mmcă (pag. 429)
Lucrătorii de ciorapi (pag. 429) ― Industria de dantelă (pag. 431) ― Imprimeriile de stambă (pag. 435) ― Tunzătorii de catifea (pag. 436) ― Ţesătorii din industria mătăsii (pag. 439) ― Produse metalurgice (pag. 439) ― Birmingham (pag. 439) ― Staffordshire (pag. 442) ― Sheffield (pag. 443) ― Industria de maşini (pag. 445) ― Olăriile din regiunea de la nord de Staffordshire (pag. 446) ― Industria sticlei (pag. 447) ― Meseriaşii (pag. 448) ― Modistele şi cusătoresele din Londra (pag. 449)
•   Mişcările muncitoreşti (pag. 452)
Introducere (pag. 452) ― Delictele (pag. 453) ― Revolte împotriva maşinilor (pag. 454) ― Asocierile între muncitori; grevele (pag. 454) ― Efectele asocierii şi ale grevelor (pag. 456) ― Excesele la care s-au dedat din cauza aceasta (pag. 459) ― Caracterul luptelor proletariatului englez împotriva burgheziei (pag. 461) ― Încăierarea de la Manchester din mai 1843 (pag. 464) ― Muncitorii nu respectă legea (pag. 466) ― Cartismul (pag. 466) ― Istoricul mişcării cartiste (pag. 467) ― Insurecţia din 1842 (pag. 469) ― Despărţirea definitivă a cartismului proletar de radicalismul burgheziei (pag. 473) ― Tendinţa socială a cartismului (pag. 474) ― Socialismul (pag. 474) ― Punctul de vedere general al muncitorilor (pag. 476)
•   Proletarii din mine (pag. 479)
Minerii din Cornwall (pag. 479) ― Alston Moor (pag. 480) ― Minele de fier şi de cărbuni (pag. 481) ― Munca bărbaţilor, a femeilor şi a copiilor (pag. 482) ― Boli specifice (pag. 483) ― Munca în galeriile joase (pag. 486) ― Accidente, explozii etc. (pag. 486) ― Nivelul cultural (pag. 487) ― Moralitatea (pag. 487) ― Legi privitoare la mine (pag. 488) ― Exploatarea sistematică a muncitorilor mineri (pag. 489) ― Mişcările care au avut loc în sînul lor (pag. 491) ― „Uniunea" (pag. 491) ― Marea campanie care a avut loc în 1844 în nordul Angliei (pag. 491) ― Roberts şi campania împotriva judecătorilor de pace şi a truck-sistemului (pag. 492) ― Rezultatele luptei (pag. 493)
•   Proletariatul agrcol (pag. 497)
Istoric (pag. 497) ― Paupertatea la ţară (pag. 498) ― Situaţia muncitorilor agricoli zileri (pag. 500) ― Incendieri (pag. 502) ― Indiferența faţă de problema legilor cerealelor (pag. 504) ― Ireligiozitatea (pag. 505) ― Wales; sistemul fermelor mici (pag. 506) ― Răscoalele „Rebekka" (pag. 506) ― Irlanda: fărîmiţarea pămîntului în loturi mici (pag. 506) ― Pauperizarea naţiunii (pag. 508) ― Acte teroriste (pag. 51 0) ― Agitaţia pentru „Repeal" (pag. 51 0)
•   Poziţia burgheiei faţă de proletariat  (pag. 511)
Corupţia şi amoralitatea burgheziei engleze (pag. 51 1) ― Setea de cîştig (pag. 512) ― Economia politică şi libera concurenţă (pag. 512) ― Ipocrizia operelor de binefacere, a economiei politice şi a politicii în problema legilor cerealelor (pag. 513-514) ― Legislaţia şi justiţia burgheziei (pag. 516) ― Burghezia în parlament (pag. 517) ― Legea pentru reglementarea raporturilor dintre stăpîni şi slujbaşi (pag. 518) ― Teoria malthusiană (pag. 519) ― Vechea lege pentru asistenţa săracilor (pag. 520) ― Noua lege pentru asistenţa săracilor (pag. 522) ― Exemple de brutalitatea care domneşte în casele de muncă (pag. 523-524) ― Perspectivele de viitor ale Angliei (pag. 527)
                                                        Din „The New Moral World" 
•   Friedrich Engels. Socialismul pe continent  (pag. 533)
•   Friedrich Engels. Succesele rapide ale comunismlui în Germania I―III  (pag. 535)
                                 Din „Deutsches Bürgerbuch für 1845"
•   Friedrich Engels. Descrierea coloniilor comniste de dată mai recentă şi care mai fiinţează încă (pag. 547)
                                  Din  „Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform"
•   Friedrich Engels. Două cuvîntări rostite la Elberfeld (pag. 563)
                                  Din  „The Northern Star"
•   Friedrich Engels. Recentul masacru de la Leipzig. Mişcarea muncitorească din Germnia (pag. 586)
•   Friedrich Engels. Vizita Vktoriei . ― „Familiile domnitoare " se ceartă între ele. ― Scandalul dintre Vic şi burghezia germană. ― Condamnarea dulgherilor de la Paris. (pag. 590)
•   Friedrich Engels. Situaţia din Germania I-III. 592  (pag. 592)
                                   Din  „Telegraph für Deutschland"
•   Friedrich Engels. Istoricul legilor cerealelor din Anglia  (pag. 613)
                                   Din  „Das Westphälische Dampfboot"
•   Friedrich Engels. Date suplimentare cu privire la situaţia clasei muncitoare din Anglia. O grevă în Anglia (pag. 619)
                                    Din  „Deutsches Bürgerbuch für 1846"
•   Friedrich Engels. Un fragment al lui Fourier despre comerţ [Introducere şi închedere] (pag. 633)
                                     Din  „Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform"
•   Friedrich Engels. Sărbătoarea naţiunilor la Londra  (pag. 640)
                                      Din  „Trier'sche Zeitung"
•   Karl Marx. Declaraţie  (pag. 653)
⎔    Anexe
•   Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia americană din 1887 a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia" (pag. 657)
•   Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia germană din 1892 a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia” (pag. 666)
⎔    Adnotări şi indici
•   Adnotări (pag. 685)
•   Indice bibliografic (pag. 708)
•    Karl Marx şi Friedrich Engels ― date din viaţa şi din activitatea lor (1844-1846) (pag. 724)
⎔    Indice de nume (pag. 729)
⎔    Ilustrații
•   Coperta primei ediţii a „Sfintei familii" (pag. 5)
•   Coperta primei ediţii a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia” (pag. 241)
•   Prima pagină a dedicaţiei lui Engels „Către clasa muncitoare a Marii Britanii"  (pag. 245)
•   Planul oraşului Manchester (pag. 293)
•   O pagină din raportul Comisiei pentru cercetarea muncii copiilor  (pag. 488-489)
•   Sfîrşitul articolului „Succesele rapide ale comunismului în Germania" şi poezia „Ţesătorii din Silezia" a lui Heinrich Heine, tradusă in limba engleză de F. Engels (pag. 538-539)fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 3/37


Cuprins

Prefaţă (pag. V)

⎔ Karl Marx. Teze despre Feuerbach (pag. 5)
⎔ Karl Marx, Friedrich Engels. Ideologia germană. Critica filozofiei germane contemporane în persoana reprezentanţilor ei Feuerbach, B. Bauer şi Stirner şi a socialismului german în persoana diferiţilor lui profeţi (pag. 9)
• Vol. I. Critica filozofiei germane contemporane în persoana reprezentanţilor ei Feuerbach, B. Bauer şi Sirner (pag. 11)
    Prefaţă (pag. 13)
    I. Feuerbach. Opoziţia dintre concepţia materialistă şi cea idealistă [introducere] (pag. 17)
          A) Ideologia în general, cea germană în special (pag. 18)
                1 . Istorie (pag. 28)
                2. Despre producerea conştiinţei (pag. 37)
          B) Baza reală a ideologiei (pag. 51)
                1 Relaţiile şi forța productivă (pag. 51)
                2. Raportul dintre stat şi proprietate şi dintre drept şi proprietate (pag. 63)
                3. Unelte de productie apărute pe cale naturală şi create de civilizaţie şi formele de
                proprietate (pag. 66)
          C) Comunism. Producerea formei de relații (pag. 72)
          Conciliul de la Leipzig (pag. 81)
    II. Sfîntul Bruno (pag. 84)
          1. „Campania" împotriva lui Feuerbach (pag. 84)
          2. Considerațiile sfîntului Bruno despre lupta dintre Feuerbach şi Stirner (pag. 93)
          3. Sfîntul Brun o contra autorilor „Sfintei familii” (pag. 95)
          4. Necrolog pentru „M. Hess" (pag. 102)
    III. Sfintul Max (pag. 106)
          1 . Unicul şi proprietatea sa (pag. 107)
               Vechiul testament: Omul (pag. 109)
                     1. Cartea Facerii, adică Viaţa Omului (pag. 109)
                     2. Economia Vechiului testament (pag. 119)
                     3. Anticii (pag. 125)
                     4. Modernii (pag. 134)
                          A) Spiritul (istoria pură a spiritelor) (pag. 138)
                          B) Posedaţii (istoria impură a spiritelor) (pag. 143)
                               a) Năluca (pag. 148)
                               b) Trăsneala (pag. 152)
                          C) Impura istorie impură a spiritelor (pag. 155)
                               a) Negri şi mongoli (pag. 155)
                               b) Catolicism şi protestantism (pag. 163)
                          D) Ierarhia (pag. 166)
                     5. "Stirner" cel satisfăcut de construcţia sa (pag. 180)
                     6. Cei liberi (pag. 188)
                          A) Liberalismul politic (pag. 188)
                          B) Comunismul (pag. 199)
                          C) Liberalismul umanitar (pag. 229)
               Noul testament : "Eu" (pag. 238)
                    1. Economia Noului testament (pag. 238)
                    2. Fenomenologia egoistului împăcat cu el însuşi, sau teoria justificării (pag. 240)
                    3. Apocalipsul lui Ioan teologul, sau „Logica noii înţelepcitmi” (pag. 271)
                    4. Propriul (pag. 301)
                    5. Proprietarul (pag. 320)
                         I. Forţa mea (pag. 320)
                              I. Dreptul (pag. 321)
                                   A) Canonizarea în general (pag. 321)
                                   B) lnsuşire prin antiteză simplă (pag. 325)
                                   C) lnsuşire prin antiteză compusă (pag. 328)
                              II. Legea (pag. 335)
                              III. Infracţiunea (pag. 345)
                                   A) Canonizarea simplă a infractiunii şi a pedepsei (pag. 346)
                                   B) Însuşirea infracțiunii şi a pedepsei prin antiteză (pag. 349)
                                   C) Infracţiunea in înţelesul obişnuit şi în înţelesul neobişnuit al cuvîntului (pag.
                                   353)
                              5 (?!). Societatea ca societate burgheză (pag. 359)
                         II. Răzvrătirea (pag. 391)
                         III. Asociaţia (pag. 404)
                              1. Proprietatea funciară (pag. 405)
                              2. Organizarea muncii (pag. 407)
                              3. Banii (pag. 412)
                              4 . Statul (pag. 416)
                              5. Răzvrătirea (pag. 420)
                              6. Religia şi filozofia Asociaţiei (pag. 421)
                                   A. Proprietatea (pag. 421)
                                   B. Averea (pag. 425)
                                   C. Morală, relaţii, teoria exploatarii (pag. 426)
                                   D. Religia (pag. 433)
                                   E. Adaos la teoria Asociaţiei (pag. 434)
     C. (?!) Autodesfătarea mea (pag. 436)
     6. (?!) Cîntarea cîntărilor lui Solomon sau Unicul (pag. 447)
     2. (?!)Comentariu apologetic (pag. 465)
     Inchiderea Conciliului de la Leipzig (pag. 473)
• Vol. II. Critica socialismului german în persoana diferiţilor lui profeţi (pag. 475)
     Adevăratul socialism (pag. 477)
          I. „Rheinische Jahrbücher " sau Filozofia „adevăratului socialism" (pag. 481)
               A) „Comunism, Socialism, Umanism” (pag.481)
               B) „Pietre de temelie ale socialismului (pag. 495)
                    Prima piatră de temelie (pag. 498)
                    A doua piatră de temelie (pag. 502)
                    A treia piatră de temelie (pag. 506)
          IV. Karl Grün: „Mişcarea socială în Franţa şi în Belgia” (Darmstadt, 1 845) sau Istoriografia
          „adevăratului socialism” (pag. 511)
               Saint-simonism (pag.)
                    1. „Lettres d'un habitant de Geneve a ses contemporains" (pag. 524)
                    2. „Catechisme politique des industriels" (pag. 527)
                    3. „Nouveau christianisme" (pag. 531)
                    4. Şcoala saint-simonistă (pag. 532)
               Fourierism (pag. 538)
               „Mărginitul Papa Cabet" şi D-l Grün (pag. 548)
               Proudhon (pag. 560)
          V. "Doctorul Georq Kuhlmann din Holstein" sau Profeţia „adevăratului socialism" (pag. 563)
⎔ Anexe
     Karl Marx. Teze_despre Feuerbach (pag. 575)
     Marx despre atitudinea sa față de Hegel şi față de Feuerbach (pag. 578)
     Karl Marx. Societatea civilă şi revoluţia comunistă (pag. 579)
     Karl Marx. Despre Feuerbach (pag. 580)
     Karl Marx. Din I. Feuerbach (pag. 581)
     Friedrich Engels. Feuerbach (pag. 583)
⎔ Adnotări şi indici
     Adnotări (pag. 589)
     Indice bibliografic (pag. 614)
     Indice de nume (pag. 630)
⎔ Ilustrații
     Facsimilul tezei a 11-a despre Feuerbach (pag. 3)
     Prima pagină a manuscrisului iucrării „Ideologia german㔕 . Prefată (pag. 15)
 


fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 4/37


Cuprins

⎔  Prefaţă (pag. V)
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Circulară împotriva lui Kriege (pag. 1)
          Secţiunea I. Transformarea comunismului în divagaţii despre iubire (pag. 3)
          Secţiunea a II-a. Economia ziarului „Volks-Tribun” şi atitudinea lui faţă de „Tînăra Americă"
          (pag. 7)
          Secţiunea a III-a. Fanfaronade metafizice. „Volks-Tribun" nr. 13 – „Răspuns lui Sollta"
          (pag. 10)
          Secţiunea a IV-a. Cochetăria cu religia (pag. 11)
          Secţiunea a V-a. Felul în care se manifestă Kriege personal (pag. 15)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Violarea Constituţiei prusiene (pag. 17)
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. O scrisoare a Comitetului comunist de corespondenţă din
    Bruxelles către G. A. Köttgen (pag. 19)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Problema băncii prusiene (pag. 22)
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Adresa democraţilor comunişti germani din Bruxelles către
    d-l Feargus O'Connor (pag. 23)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Guvenul şi opoziţia din Franţa (pag. 26)
⎔  FRIEDRlCH ENGELS. Constituţia Prusiei (pag. 29)
⎔  KARL MARX. Declaraţie impotriva lui Karl Grün (pag. 38)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Problema constituţiei Germaniei (pag. 41)
          I. (pag. 41)
          II. Statu-quoul şi burghezia (pag. 44)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Protecţionism sau sistemul liber-schimbismului (pag. 60)
⎔  KARL MARX. Mizeria filozofiei. Răspuns la „Filozofia mizeriei” a d-lui Proudhon (pag. 65)
          Cuvînt înainte (pag. 69)
          Capitolul 1. O descoperire ştiinţifică (pag. 71)
                § 1. Opoziţia dintre valoarea de intrebuinţare şi valoarea de schimb (pag. 71)
                § II. Valoarea constituită, sau valoarea sintetică (pag. 80)
                § III. Aplicarea legii proporţionalităţii valorii (pag. 107)
                     A. Banii (pag. 107)
                     B. Excedentul de muncă (pag. 115)
          Capitolul al II-lea. Metafizica economiei politice (pag. 125)
                § 1. Metoda (pag. 125)
                      Prima observaţie (pag. 126)
                      A doua observaţie (pag. 129)
                      A treia observaţie (pag. 130)
                      A patra observaţie (pag. 131)
                      A cincea observaţie (pag. 132)
                      A şasea observaţie (pag. 134)
                      A şaptea observaţie şi ultima observaţie (pag. 138)
                § II. Diviziunea muncii şi maşinile (pag. 143)
                § III. Concurenţa şi monopolul (pag. 155)
                § IV. Proprietatea funciară sau renta funciară (pag. 162)
                § V. Grevele şi coaliţiile muncitorilor (pag. 172)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Declinul şi apropiata cădere a lui Guizot. - Poziţia burgheziei franceze (pag. 180)
⎔  KARL MARX. Comunismul ziarului „Rheinischer Beobachter" (pag. 188)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Socialismul geman în versuri şi proză (pag. 205)
          1 . Karl Beck. „Cîntece despre omul sărac”, sau poezia „adevăratului socialism” (pag. 205)
          2. Karl Grün. „Despre Goethe din punct de vedere omenesc" . Darmstadt, 1846 (pag. 220)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Adevăraţii socialişti (pag. 247)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Congresul economiştilor (pag. 292)
⎔  KARL MARX. Protecţioniştii, liber-schimbiştii şi clasa muncitoare (pag. 297)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Bruxelles în legătură cu problema libertăţii comerţului
    (pag. 300)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Comuniştii şi Karl Heinzen (pag. 310)
          Primul articol (pag. 310)
          Al doilea articol (pag. 317)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Criza comercială în Anglia. Mişcarea cartistă. - Irlanda (pag. 327)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Patronii şi muncitorii din Anglia. Muncitorilor-redactori ai ziarului „L'AteIier"
    (pag. 330)
⎔  KARL MARX. Critica moralizatoare şi morala critică. Contribuţie la istoria culturii germane. Împotriva
    lui Karl Heinzen (pag. 333)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Principiile comunismului (pag. 363)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Programul agrar al cartiştilor (pag. 383)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Banchetul dat de cartişti cu ocazia alegerilor din 1847 (pag. 386)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Manifestul d-lui de Lamartine (pag. 389)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul civil din Elveţia (pag. 392)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea pentru reformă în Franţa (pag. 400)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea cartistă (pag. 408)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Sciziunea din lagărul adepţilor reformei. „La Reforme" şi „Le National”.
    Succesele democraţiei (pag. 410)
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Despre Polonia. Discurs rostit la mitingul internaţional de la
    Londra consacrat celei de-a 17-a aniversări a insurecţiei poloneze din 1830. 29 noiembrie 1847
    (pag. 414)
          Discursul lui Marx (pag. 414)
          Discursul lui Engels (pag. 415)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Aniversarea revoluţiei poloneze din 1830 (pag. 417)
⎔  KARL MARX. Observaţii pe marginea articolului d-lui Adolphe Bartels (pag. 420)
⎔  KARL MARX. Lmartine şi comunismul (pag. 422)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ziarele „La Reforme" şi „Le National" (pag. 424)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită de Louis Blanc la banchetul de la Dijon (pag. 427)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Agitaţia cartistă (pag. 431)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Majoritatea „mulţumită". Proiectul de „reformă" al lui Guizot. Straniile vederi ale
    d-lui Garnier-Pages. Cuvîntarea d-lui Ledru-Rollin la banchetul democrat de la Chalon. Un congres
    democrat. Cuvîntarea d-lui Flocon. Ziarele „Reforme" şi „National" (pag. 434)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Legea excepţională cu privire la Irlanda şi cartiştii (pag. 441)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Feargus O'Connor şi poporul irlandez (pag. 444)
⎔  KARL MARX. Discurs asupra liber-schimbismului, rostit la şedinţa publică de la 9 ianuarie 1848 a
    Asociaţiei democratice din Bruxelles (pag. 447)
⎔  KARL MARX și FRIEDRICH ENGELS. Manifestul Partidului Comunst (pag. 461)
          I. Burghezi şi proletari (pag. 466)
          II. Proletari şi comunişti (pag. 478)
          III. Literatura socialistă şi comunistă (pag. 489)
                1. Scialismul reacționar (pag. 489)
                      a) Socialismul feudal (pag. 489)
                      b) Socialismul mic-burghez (pag. 490)
                      c) Socialismul german, sau „adevăratul" socialism (pag. 492)
                2. Socialismul conservator sau burghez (pag. 494)
                3. Socialismul şi comunismul critico-utopic (pag. 495)
          IV. Poziţia comuniştilor faţă de diferitele partide opoziţioniste (pag. 499)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mişcările din 1847 (pag. 501)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Începutul sfîrşitului Austriei (pag. 511)
⎔  KARL MARX. „Debat Social" din 6 februarie dspre „Association democratique” (pag. 519)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Trei noi constituţii (pag. 523)
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la problema poloneză. Cuvîntări rosite la adunarea
    solemnă din Bruxelles consacrată celei de-a doua aniversări a insurecţiei care a avut loc la Cracovia în
    1846, 22 februarie 1848 (pag. 528)
            Discursul lui Marx (pag. 528)
            Discursul lui Engels (pag. 531)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Un cuvînt către ziarul „Riforma” (pag. 535)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Revoluţia de la Paris (pag. 538)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redactorul ziaruli „Northern Star" (pag. 542)
⎔  KARL MAX. Scrisoare către redactorul ziarului „Reforme” (pag. 547)
⎔  KARL MARX. Persecutarea străinilor din Bruxelles (pag. 550)
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Situaţia din Belgia (pag. 552)

Anexe
⎔  Karl Marx către P. V. Annkov (pag. 559)
⎔  Notele lui Marx cu privire la crearea la 5 august 1847 a comnităţii de la Bruxelles a Ligii comuniştilor
    (pag. 573)

 


fileshare
Extras din volumul 4

Manifestul Partidului Comunist


„Vă îngroziţi că vrem să desfiinţăm proprietatea privată. Dar în societatea voastră actuală proprietatea privată este desfiinţată pentru 90% din membrii societăţii; ea există tocmai datorită faptului că nu există pentru nouă zecimi. Ne imputaţi deci că vrem să desfiinţăm o proprietate care presupune, ca o condiţie necesară, ca imensa majoritate a societăţii să fie lipsită de proprietate.
Cu alte cuvinte, ne imputaţi că vrem desfiinţarea proprietăţii voastre. Într-adevăr, vrem acest lucru.”


fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 5/37


Cuprins

⎔  Prefaţă  (pag. V)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Revendicările partidului comunist în Germania (pag. 3)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Scrisoare către Etienne Cabet ― Declaraţie împotriva Asociaţiei democrate germane de la Paris (pag. 6)
⎔  K. MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „L'alba” (pag. 8)

K. MARX şi F. ENGELS ARTICOLE DIN „NOUA GAZETĂ RENANĂ”,
I u n i e

⎔  Din partea redacţiei „Noii gazete renane" (pag. 13)
⎔  Adunarea de la Frankfurt (pag. 14)
⎔  Hüser (pag. 19)
⎔  Noile fapte de vitejie ale dinastiei Bourbon (pag. 21)
⎔  Partidul democrat (pag. )
⎔  Declaraţia lui Camphausen în şedinţa din 30 mai (pag. 27)
⎔  Chestiuni de viaţă şi de moarte (pag. 31)
⎔  Guvernul Camphausen (pag. 34)
⎔  Comedia războiului (pag. 36)
⎔  Reacţiunea (pag. 39)
⎔  Un comitet al securităţii publice la Berlin (pag. 40)
⎔  Programul partidului radical-democrat şi programul celor de stînga de la Frankfurt (pag. 42)
⎔  Dezbaterile conciliatoare de la Berlin (pag. 47)
⎔  Dezbateri conciliatoare (pag. 52)
⎔  Problema adresei (pag. 58)
⎔  Noua împărţire a Poloniei (pag. 60)
⎔  Pavăza dinastiei (pag. 62)
⎔  Colonia în primejdie (pag. 64)
⎔  Adunarea de la Frankfurt şi cea de la Berlin îşi reunosc incompetenţa (pag. 69)
⎔  Dezbaterile de la Berlin cu privire la revoluţie (pag. 70)
          I . (pag. 70)
          II . (pag. 73)
          III . (pag. 77)
          IV. (pag. 83)
⎔  Situaţia partidelor la Colonia (pag. 87)
⎔  Şedinţa conciliatoare din 15 iunie (pag. 89)
⎔  Insurecţia de la Praga (pag. 91)
⎔  Arestarea lui Valdenaire. ― Sebaldt (pag. 94)
⎔  Şedinţa conciliatoare din 17 iunie (pag. 97)
⎔  Amendamentul Stupp (pag. 102)
⎔  O nouă politică la Poznan (pag. 106)
⎔  Căderea guvernului Camphausen (pag. 108)
⎔  Prima ispravă a Adunării naţionale germane de la Frankfurt (pag. 110)
⎔  Cabinetul Hansemann (pag. 112)
⎔  „Neue Beiliner Zeitung" despre cartişti (pag. 114)
⎔  Ameninţarea lui „Gervinus-Zeitung" (pag. 116)
⎔  Memoriul lui Patow cu privire la răscumpărări (pag. 119)
⎔  Caracterul democratic al insurecţiei (pag. 121)
⎔  Ştiri din Paris (pag. 124)
⎔  Ştiri din Paris (pag. 125)
⎔  Amănunte în legătură cu evenimentele de la 23 iunie (pag. 126)
⎔  Ştiri din Paris (pag. 130)
⎔  Ziarul „Northern Star " despre „Noua gazetă renană" (pag. 131)
⎔  23 iunie (pag. 132)
⎔  24 iunie (pag. 137)
⎔  25 iunie (pag. 142)
⎔  Revoluţia din iunie (pag. 148)

I u l i e
⎔  „Kölnische Zeitung" dspre revoluţia din iunie (pag. 153)
⎔  Revoluţia din iunie (Desfăşurarea insurectiei la Paris) (pag. 161)
          I . (pag. 161)
          II . (pag. 165)
⎔  Politica externă a Germaniei (pag. 171)
⎔  Marrast şi Thiers (pag. 174)
⎔  Dezbateri conciliatoare (pag. 176)
⎔  Arestări (pag. 182)
⎔  Arestări (pag. 183)
⎔  Dezbateri conciliatoare (pag. 187)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane" (pag. 194)
⎔  Dezbaterile conciliatoare de la Berlin (pag. 197)
⎔  Guvernul faptelor (pag. 203)
⎔  Dezbateri conciliatoare (pag. 205)
⎔  Criza de guven (pag. 210)
⎔  Şedinţa conciliatoare din 4 iulie (Articolul al doilea) (pag. 212)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane" (pag. 221)
⎔  Poitica exenă a Germaniei şi ultimele evenimente de la Praga (pag. 225)
⎔  Dezbaterile conciliatoare din 7 iulie (pag. 229)
⎔  D-l Forstmann despre creditul public (pag. )
⎔  Dezbateri conciliatoare (pag. )
⎔  Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (pag. 257)
⎔  Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (continuare) (pag. )
⎔  Interzicerea cluburilor la Stuttgart şi Heidlberg (pag. )
⎔  Proiectul de lege prusian cu privire la presă (pag. 259)
⎔  Proiectul de lege cu privire la garda civilă (pag. 263)
           I  (pag. 263)
           II  (pag. 267)
           III  (pag. 271)
⎔  Gazeta „Faedrelandet” despre armistiţiul cu Danemarca (pag. 275)
⎔  Armistiţiul cu Danemarca (pag. 278)
⎔  Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (continuare) (pag. 282)
⎔  „Concordia" din Turin (pag. 288)
⎔  Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (sfîrşit) (pag. 290)
⎔  Proiectul de lege u privire la împrumutul forţat şi expunerea de motive (pag. 295)
          I  (pag. 295)
          II  (pag. 299)
⎔  Dezbaterile conciliatoare cu privire la adunările districtuale ale reprezentanţilor stărilor sociale
    (Şedinţa concilliatoare din 18 iulie) (pag. 305)
⎔  Dizolvarea asociaţiilor democrate din Baden  (pag. 310)
⎔  Proiectul de lege cu privire la desfiinţarea servituţilor feudale (pag. 312)

A u g u s t
⎔  „Kölnische Zeitung" despre rînduielile din Anglia (pag. 318)
⎔  Dezbaterile conciliatoare în problema Valdenaire (pag. 323)
⎔  Nota Rusiei (pag. 327)
⎔  Guvernul Hansemann şi proiectul vechi-prusian al codului penal (pag. 334)
⎔  „Kölnische Zeitung" despre împrumutul forţat (pag. 337)
⎔  Cuvîntarea lui Proudhon împotriva lui Thiers (pag. 339)
⎔  Dezbatere în legătură cu legea actualmente în vigoare cu privire la răscumpărare (pag. 343)
⎔  Belgia ― „stat model" (pag. 349)
⎔  Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia (pag. 353)
          I  (pag. 353)
          II  (pag. 362)
          III  (pag. 369)
          IV  (pag. 374)
          V  (pag. 381)
          VI  (pag. 387)

S e p t e m b r i e
⎔  Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia (pag. 393)
          VII  (pag. 393)
          VIII (pag. 397)
          IX  (pag. 404)
⎔  Cetăţenia germană şi poliţia prusacă (pag. 410)
⎔  Lupta de eliberare din Italia şi cauzele eşecului ei actual (pag. 412)
⎔  „Kölnische Zeitung" despre Italia (pag. 415)
⎔  „Zeitungs-Halle" despre Provincia renană (pag. 419)
⎔  Mediaţie şi intervenţie. Radetzky şi Cavaignac (pag. 422)
⎔  Condamnările la moarte de la Anvers (pag. 424)
⎔  Marx şi supuşenia prusiană (pag. 428)
⎔  Armistiţiul cu Danemarca (pag. 432)
⎔  Căderea guvernului faptelor (pag. 437)
⎔  Armistiţiul danezo-prusian (pag. 440)
⎔  Criza şi contrarevoluţia (pag. 446)
          I (pag. 446)
          II (pag. 448)
          III (pag. 451)
          IV (pag. 455)
⎔  Libertatea dezbaterilor la Berlin (pag. 456)
⎔  Ratificarea armistiţiului (pag. 459)
⎔  Răscoala de la Frankfurt (pag. 462)
          I (pag. 462)
          II (pag. 464)
⎔  Guvernul contrarevoluţiei (pag. 467)
⎔  Stare de asediu la Colonia (pag. 469)

O c t o m b r i e
⎔  Reapariţia „Noii gazete renane" (pag. 470)
⎔  Revoluţia de la Viena (pag. 471)
⎔  „Revoluţia de la Colonia" (pag. 473)
⎔  Guvernul Pfuel (pag. 477)
⎔  Cuvîntarea lui Thiers despre banca ipotecară generală cu titluri cu curs forţat  (pag. 478)
⎔  „Frankfurter Oberpostamts-Zeitung " şi revoluţia de la Viena (pag. 483)
⎔  Răspunsul dat de regele Prusiei delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale  (pag. 485)
⎔  Răspunsul dat de Frederic-Wilhelm al IV-lea delegaţiei gărzii civile (pag. 486)
⎔  „Reforme" despre insurecţia din iu1ie (pag. 488)
⎔  Mediaţia anglo-franceză în Italia (pag. 490)
⎔  „Un stat constituţionl model" (pag. 492)
⎔  Procurorul de stat „Hecker" şi „Noua gazetă renană" (pag. 495)

N o i e m b r i e
⎔  „Apelul congresului democraţilor către poporul german" (pag. 501)
⎔  Ziarul „Reforme" din Paris despre starea de lucruri din Franţa (pag. 505)
⎔  Revoluția de la Viena şi „Könische Zeitung" (pag. 509)
⎔  Ultimele ştiri din Viena, Berlin şi Paris (pag.511)
⎔  Victoria contrarevoluției la Viena (pag. 513)

DIN MANUSCRISELE POSTUME E LUI F. ENGELS
⎔  De la Paris la Berna (pag. 521)
⎔  I. Sena şi Loara (pag. 512)
⎔  II. Burgundia (pag. 535)

A n e x e
⎔  Către toţi muncitorii din Germania (pag. 543)
⎔  Procesul-verbal al şedinţei comunităţii din Colonia a Ligii comuniştilor (pag. 545)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane” (pag. 546)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane" (pag. 547)
⎔  Convocarea la primul Congres al democraţilor din Renania, trimisă de Comisia centrală a celor trei
    asociaţii democrate din Colonia  (pag. 548)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane"  (pag. 549)
⎔  Din procesul-verbal al adunării generale a Asociaţiei democrate din Colonia ţinută la 1 1 august 1848 
    (pag. 550)
⎔  Protestul Asociaţiei democrate din Colonia împotriva incorporării Poznanului în Confederaţia germană 
    (pag. 552)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane"  (pag. 554)
⎔  În legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx la Asociaţia democrată din Viena. 28 august 1848  (pag.
    555)
⎔  În legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx la prima Uniunea muncitorilor din Viena. 30 august 1848 
    (pag. 556)
⎔  În legătură cu prelegerea despre munca salariată şi capital ţinută de Marx la şedinţa primei Uniuni a
    muncitorilor din Viena, la 2 septembrie 1848  (pag. 557)
⎔  Dezminţire  (pag. 558)
⎔  Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane"  (pag. 559)
⎔  Adunarea populară şi comitetul de securitate  (pag. 560)
⎔  Adunarea populară de la Worringen  (pag. 564)
⎔  Hotărîrea adunării populare de la Colonia în legătură cu insurecţia de la Frankfurt  (pag. 566)
⎔  Circulara giranţilor responsabili ai „Noii gazete renane" în legătură cu interzicerea apariţiei ziarului 
    (pag. 567)
⎔  Chemarea către public de a se abona la „Noua gazetă renană, organ al democraţiei”  (pag. 568)
⎔  Mandat de arestare împotriva lui Friedrich Engels  (pag. 569)
⎔  Lista neagră  (pag. 570)
⎔  Cuvîntarea lui Marx în legătură cu alegerea lui ca preşedinte al Uniunii muncitorilor din Colonia  (pag.
    571)
⎔  Din procesul-verbal al adunării generale a Uniunii muncitorilor din Colonia. 2 octombrie 1848  (pag.
    573)
⎔  O comunicare a lui Marx în legătură cu evenimentele de la Viena  (pag. 574)

Adnotări şi indici
⎔  Adnotări  (pag. 577)
⎔  K. Marx şi F. Engels. Date din viaţa şi din activitatea lor. (Martie-noiembrie 1 848)  (pag. 613)
⎔  Indice bibliografic  (pag. 627)
⎔  Indice de nume  (pag. 641)

Ilustraţii
⎔  Foaia volantă „Revendicările Partidului comunist în Germania”  (pag. 2)
⎔  Prima pagină a nr. 1 al „Noii gazete renane"  (pag. 12)
⎔  Plan schematic al Parisului în zilele din iunie 1848  (pag. 138)
⎔  Pagină din „Noua gazetă renană" cu articolul lui K. Marx „Revoluţia din iunie"  (pag. 146)
⎔  Paşaportul lui K. Marx pe 1848-1849  (pag. 428)
⎔  Prima pagină a manuscrisului lui F. Engls „De la Paris la Berna  (pag. 519)
⎔  Schiţă a itinerarului de la Auxerre la Le Locle făcută de F. Engels  (pag. 534)fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 6/37


CUPRINS

⎔  Prefaţă (pag. V - XXIII)

⎔  K. MRX şi F. ENGELS    ARTICOLE DIN „NOUA GAZETA RENANA"
                         
                         1 8 4 8  N o i e m b r i e
•   Criza de la Berlin (pag. 5)
•   Fostul principat (pag. 7)
•   Noile instituţii reprezentative. ― Succesele mişcării în Elveţia (pag. 9)
•   Contrarevoluţia de la Berlin
          I. (pag. 14)
          II. (pag. 17)
          III. (pag. 20)
•   Cavaignac şi revoluţia din iunie (pag. 22)
•   Adresa comitetului districtual al democraţilor din Renania (pag. 23)
•   Guvernul pe banca acuzaţilor (pag. 24)
•   Declarație (pag. 26)
•   Spovedania unui suflet ales (pag. 27)
•   „Kölnische Zeitung" (pag. 33)
•   Nici un fel de impozite ! ! ! (pag. 34)
•   Un decret al lui Eichmann (pag. 35)
•   Apel (pag. 37)
•   Alegeri pentru tribunalul federal (pag. 38)
•   Consiliul municipal (pag. 41)
•   Apel (pag. 42)
•   Despre proclamaţia guvernului Brandenburg-Manteuffel în legătură cu refuzul de a se plăti
     impozitele (pag. 43)
•   Prim-procurorul şi „Noua gazetă renană" (pag. 44)
•   Parchetul de la Berlin şi cel de la Colonia (pag. 46)
•   Adunarea de la Frankfurt (pag. 47)
•   Pretutindeni stare de asediu (pag. 49)
•   Puterea centrală germană şi Elveţia (pag. 50)
•   Manteuffel şi puterea centrală (pag. 60)
•   Drigalski ― legiuitorul, cetăţeanul şi comunistul (pag. 61)
•   Trei procese împotriva „Noii gazete renane" (pag. 67)
•   Personalitățile Consiliului federal (pag. 69)
•   Darea de seamă a comisiei din Frankfurt cu privire la problema Austriei (pag. 75)
•   Noutăți (pag. 81)
•   Publicația lui Manteuffel şi a lui Johannes. ― Renania şi regele Prusiei (pag. 82)
•   Mișcarea revoluţionară din Italia (pag. 83)
•   Ticăloșia profesorilor germani (pag. 88)

                         1 8 4 8   D e c e m b r i e
•   Domnul Raumer mai trăieşte (pag. 90)
•   A doua fază a contrarevoluţiei (pag. 91)
•   Consiliul naţional (pag. 92)
•   Lovitura de stat a contrarevoluţiei (pag. 110)
•   Burghezia şi contrarevoluţia
          I. (pag. 111)
          II. (pag. 116)
          III. (pag. 121)
          IV. (pag. 126)
•   Un nou aliat al contrarevoluţiei (pag. 138)
•   Calomniile „Noii gazete renane" (pag. 141)
•   Procesul lui Gottschalk şi al tovarăşilor lui
          I. (pag. 142)
          II. (pag. 147)
•   Contrarevoluția din Prusia şi casta magistraţilor din Prusia (pag. 152)
•   Dezmințire (pag. 159)
•   O nouă „Sfîntă alianţă" (pag. 160)

                         1 8 4 9   I a n u a r i e
•   Mișcarea revoluţionară (pag. 162)
•   Un document al burgheziei (pag. 165)
•   Bugetul Statelor Unite şi bugetul creştin german (pag. 170)
•   O felicitare de Anul nou (pag. 175)
•   Lupta din Ungaria (pag. 181)
•   Presa elveţiană (pag. 194)
•   Montesquieu al LVI-lea
          I. (pag. 200)
          II. (pag. 210)
•   Ordinul prusac de arestare a lui Kossuth (pag. 217)
•   „National-Zeitung" din Berlin către alegătorii delegaţi
          I. (pag. 219)
          II. (pag. 225)
•   Situaţia la Paris (pag. 230)
•   Situaţia la Paris (pag. 233)

                         1 8 4 9    F e b r u a r i e
•   „Kölnische Zeitung" despre alegeri (pag. 235)
•   Camphausen (pag. 240)
•   Procesul „Noii gazete renane"
          Pledoaria lui Marx (pag. 245)
          Pledoaria lui Engels (pag. 258)
•   Procesul împotriva comitetului districtual al democraţilor din Renania. Pledoaria lui Marx (pag.
     265)
•   Procesul pentru refuzul de a se plăti impozite (pag. 285)
•   Un proces politic (pag. 287)
•   Diviziunea muncii la „Kölnische Zeitung" (pag. 289)
•   Lassalle
          I. (pag. 295)
          II. (pag. 298)
•   Panslavismul democrat
          I. (pag. 301)
          II. (pag. 311)
•   Gospodărirea finanţelor Prusiei în timpul lui Bodelschwingh & Co (pag. 320)
•   Stein (pag. 332)
•   Corespondentul din Viena al lui „Kölnische Zeitung" (pag. 334)
•   Saedt (pag. 336)
•   „Kolnische Zeitung" despre lupta maghiarilor (pag. 339)
•   Proclamarea republicii la Roma (pag. 345)
•   Din nou despre gospodărirea finanţelor în spirit vechi prusac (pag. 346)
•   Denunț (pag. 349)

                         1 8 4 9    M a r t i e
•   Mesajul tronului
          I. (pag. 351)
          II. (pag. 352)
•   Ruge (pag. 358)
•   Situația economică (pag. 361)
•   Jurămîntul soldaţilor englezi (pag. 367)
•   Uniunea din martie (pag. 369)
•   Viena şi Frankfurt (pag. 371)
•   Trei noi proiecte de lege (pag. 374)
•   Acţiuni provocatoare ale guvernului (pag. 380)
•   Planul general de reforme al Hohenzollernilor (pag. 383)
•   Cenzura (pag. 389)
•   Miliardul (pag. 391)
•   Uniunea din martie de da Frankfurt şi „Noua gazetă Renană” (pag. 396)
•   Proiectul de adresă al celei de-a doua Camere (pag. 398)
•   18 martie (pag. 402)
•   „Neue Preussische Zeitung" despre 18 martie (pag. 403)
•   Proiectul de lege hohenzollernian cu privire la presă
          I. (pag. 404)
          II. (pag. 409)
•   Dezbaterile de la Berlin în legătură cu adresa (pag. 413)
•   Războiul din Italia şi din Ungaria (pag. 423)
•   Înfrîngerea piemontezilor
          I. (pag. 427)

                         1 8 4 9   A p r i l i e
•   Înfrîngerea piemontezilor
          II. (pag. 429)
          III. (pag. 433)

•   Politica externă a republicii franceze (pag. 437)
•   Comedia cu coroana imperială (pag. 439)
•   Muncă salariată şi capital
          I. (pag. 441)
          II. (pag. 448)
          III. (pag. 454)
          IV. (pag. 459)
          V. (pag. 465)
•   Extrădarea emigranţilor politici (pag. 473)
•   Declaraţie (pag. 475)
•   Şedinţa din 13 aprilie a celei de-a doua Camere de la Berlin (pag. 476)
•   Ruşii (pag. 481)
•   Dezbateri în legătură cu legea cu privire la placate
          I. (pag. 484)
          II. (pag. 489)
•   Lassalle (pag. 495)
•   Dizolvarea celei de-a doua Camere (pag. 498)
•   Poznan (pag. 500)

                         1 8 4 9   M a i
•   Planuri contrarevoluţionare la Berlin (pag. 504)
•   Lassalle (pag. 495)
•   O lovitură de picior dată de Prusia celor din Frankfurt (pag. 513)
•   Dizolvarea (pag. 416)
•   Lassalle (pag. 517)
•   Interzicerea adunării consiliilor municipale din Renania (pag. 523)
•   Congresul oraşelor din Renania (pag. 524)
•   Al treilea în alianţă (pag. 525)
•   Ei vor starea de asediu (pag. 527)
•   Armata prusiană şi insurecţia revoluţionară a poporului (pag. 529)
•   Întrebare adresată muncitorilor (pag. 531)
•   Ţarul şi cnejii vasali lui (pag. 532)
•   Isprăvile casei de Hohenzollern (pag. 534)
•   Ofensiva contrarevoluţiei şi dezvoltarea revoluţiei (pag. 539)
•   Noua constituţie prusiană (pag. 541)
•   Legea draconică de la Düsseldorf (pag. 543)
•   Insurecţie în regiunea Berg (pag. 545)
•   Venalitatea lui „Kölnische Zeitung" (pag. 547)
•   „Kreuz-Zeitung" (pag. 548)
•   O nouă lovitură de picior dată de Prusia celor din Frankfurt (pag. 549)
•   Noua cartă elaborată în spiritul curţilor marţiale
          I. (pag. 551)
          II. (pag. 554)
•   Elberfeld (pag. 558)
•   „Noua gazetă renană" suprimată de poliţie (pag. 561)
•   Ungaria (pag. 565)
•   „Către poporul Meu" (pag. 575)
•   Către muncitorii din Colonia (pag. 578)

⎔  K. MARX şi F. ENGELS. ARTICOLE ŞI DOCUMENTE
•   Către redacţia lui „Frankfurter Journal" . ― Declaraţie (pag. 581)
•   F. ENGELS. Răscoala revoluţionară din Palatinat şi Baden (pag. 582)
•   K. MARX. 13 iunie (pag. 585)
•   K. MARX. Către redactorul ziarului „La Presse" (pag. 588)

⎔  DIN MANUSRISELE POSTUME ALE LUI K. MARX şi F. ENGELS
•   K. MARX. Salariul
          [A] (pag. 593)
          [b] Completări
               I. Atkinson (pag. 594)
               II. Carlyle (pag. 594)
               III. MacCulloch (pag. 595)
               IV. John Wade (pag. 595)
               V. Babbage (pag. 597)
               VI. Andrew Ure (pag. 597)
               VII. Rossi (pag. 597)
               [VIII.] Cherbuliez (pag. 598)
               [IX.] Bray. Case1e de economii (pag. 598)
          [S]
               I. C e influenţă exercită asupra salariului creşterea forţelor de producţie ? (pag. 599)
               II. Concurenţa dintre muncitori şi patroni (pag. 600)
               III. Cncurenţa muncitorilor între ei (pag. 601)
               IV. Oscilaţiile salariului (pag. 601)
               V. Minimul salariului (pag. 602)
               VI. Propuneri pentru uşurarea situaţiei (pag. 604)
               VII. Asociaţiile muncitoreşti (pag. 614)
               VIII. Latura pozitivă a muncii salariate (pag. 615)
•   F. ENGELS. Clasa muncitoare franceză şi alegerile prezidenţiale (pag. 617)
•   F. ENGELS. Proudhon (pag. 623)

⎔  A n e x e
•   Karl Marx (pag. 629)
•   Cererea lui F. Engels de a i se acorda dreptul de domiciliere în oraşul Berna (pag. 630)
•   O delegaţie la prim-procurorul Zweiffel (pag. 632)
•   Comunicare în legătură cu interogatoriul la care au fost supuşi Marx, Schapper şi Schneider II
     de către judecătorul de instrucţie (pag. 633)
•   Procesele „Noii gazete renane" (pag. 634)
•   Mandatul primit de F. Engels din partea Uniunii muncitorilor din Lausanne (pag. 635)
•   Înştiinţare în legătură cu abonamentele la „Noua gazetă renană” pe primul trimestru al anului
     1849 (pag. 637)
•   Procesul intentat „Noii gazete renane" a fost amînat (pag. 639)
•   Procesul intentat de Drigalski „Noii gazete renane" (pag. 640)
•   Din procesul-verbal al şedinţei din 15 ianuarie 1849 a comitetului Uniunii muncitorilor din
     Colonia (pag. 641)
•   Verdictul de achitare a „Noii gazete renane" (pag. 643)
•   Două proese ale „Noii gazete renane" (pag. 645)
•   Banchetul demcraţilor (pag. 646)
•   Banchetul de la 24 februarie (pag. 647)
•   Banchetul de la Gürzenich (pag. 649)
•   Hotărîrea adunării generale din 16 aprilie 1849 a Uniunii muncitorilor din Colonia (pag. 651)
•   Din procsul-verbal al şedinţei din 17 aprilie 1849 a comitetului Uniunii muncitorilor din Colonia
     (pag. 652)
•   Hotărîrea primei filiale a Uniunii muncitorilor din Colonia (pag. 653)
•   Hotărîrea adunării generale din 3 aprilie 1849 a Uniunii muncitorilor din Colonia (pag. 656)
•   Înştiinţare cu privire la convocarea congresului uniunilor muncitorilor (pag. 657)
•   Soarta unor redactori ai „Noii gazete renane" (pag. 659)
•   Plecarea lui Karl Marx (pag. 660)
•   Procesul „Noii gazete renane” (pag. 661)
•   Ordin privind urmărirea lui Friedrich Engels (pag. 662)
•   Adnotări şi indici (pag. 663)
•   Date din viața şi activitatea lui Karl Mrx şi Friedrich Engels (pag. 715)
•   Indice de publicații periodice (pag. 730)
•   Indice de nume (pag. 735)

⎔  I l u s t r a ţ i i
•   O pagină din ediţia spcială a „Noii gazete renane" cu articolul „Guvernul pe banca acuzaţilor”
     (pag. 26)
•   O pagină din „Noua gazetă renană" cu articolul lui K, Marx „Burghezia şi contrarevoluţia” (pag.
     120)
•   Coperta interioară a broşurii „Două procse politice” cu textul pledoariilor lui K. Marx şi F. Engels
     la procesul de la Colonia (pag. 243)
•   Harta Ungariei intre anii 1848-1849 (pag. 566)
•   O pagină din ultimul număr al „Noii gazete renane” (pag. 578)
•   Prima pagină a manuscrisului lui K, Marx „Salariul" (pag. 591)fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 7/37


Cuprins

⎔  Prefaţă  (pag. V - XVIII)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. ÎNŞTIINŢARE lN LEGĂTURĂ CU APARIŢIA LUI „NEUE RHEINISCHE
     ZEITUNG. POLITISCH-ÖKONOMISCHE REVUE" (pag. 5)
⎔  F. ENGELS. SOCIAL-DEMOCRAŢII GERMANI ŞI „TIMES" (pag. 7)
⎔  K. MARX. LUPTELE DE CLASĂ ÎN FRANŢA. 1848 - 1850 (pag. 9)
              I . Înfrîngerea din iune 1848 (pag. 12)
              II. 13 iunie 1849 (pag. 36)
              III. Consecinţele lui 13 iunie 1849 (pag. 66)
              IV. Abrogarea votului uiversal în 1 850  (pag. 99)
⎔  F. ENGELS. CAMPANIA GERMANĂ PENTRU CONSTITUŢIA IMPERIULUI (pag. 115)
             1. Prusia renană (pag. 121)
             2. Karlsruhe (pag. 140)
             3. Palatinatul (pag. 154)
             4. Pentru republică să mori ! (pag. 172)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. RECENZIE DIN „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. POLITISCH-
     ÖKONOMISCHE REVUE" nr. 2  (pag. 212)
             1. G . Fr. Daumer. „Religia noii ere. Încercare de fundamentare combinatorică-aforistică” 
              (pag. 212)
             2. Ludwig Simon din Trier. „Un cuvînt al drptului în apărarea tuturor luptătorilor pentru
               constituţia imperiului, adrsat  juraţilor germani"  (pag. 218)
             3. Guizot. De ce a reușit  revoluţia din Anglia ? Consideraţii asupra istoriei revoluţiei din
               Anglia"  (pag. 222)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. PRIMA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ  (pag. 229)
⎔  F. ENGELS. PROBLEMA ZILEI DE MUNCĂ DE ZECE ORE  (pag. 244)
⎔  F. ENGELS. LEGEA ENGLEZĂ CU PRIVIRE LA ZIUA DE MUNCĂ DE ZECE ORE  (pag. 251)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. ADRESA ORGANULUI CENTRAL CĂTRE LIGA COMUNIŞTILOR. MARTIE
     1850  (pag. 263)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. RECENZII APĂRUTE ÎN „NEUE RHEINISCHE ZEITUNG. POLITISCH-
     ÖKONOMISCHE REVUEU” nr. 4 (pag. 274)
          1. Thomas Carlyle. „Pamflete contemporane. Nr. 1 . Epoca actuală. Nr. 2. Închsorile model"
              (pag. 274)
          2. A. Chenu, excăpitan de gardă al cetăţeanului Caussidiere. „Conspiratorii Societăţile
              secrete; Prefectura poliţiei sub Caussidiere; franctirorii” Paris 1850. Lucien de la Hodde.
              „Naşterea Republicii în februarie 1848" (pag. 286)
          3. Emile de Girardin. „Socialismul şi impozitul” (pag. 302)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. A DOUA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ (pag. 315)
⎔  K. MARX. LUDOVIC-NAPOLEON ŞI FOULD (pag. 320)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. GOTTFRIED KINKEL (pag. 324)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIA COMITETULUI EMIGRANŢILOR (pag. 327)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE ADRESATĂ REDACTORULUI ZIARULUI „THE TIMES” (pag.
     330)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. ADRESA ORGANULUI CENTRAL CĂTRE LIGA COMUNIŞTILOR (pag. 331)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. EMIGRANŢII PRUSIENI (pag. 339)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE-ANEXĂ LA ARTICOLUL „SPIONI PRUSIENI LA LONDRA” (pag.
     341)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS, SPIONI PRUSIENI LA LONDRA (pag. 342)
⎔  K. MARX. SCRISOARE CĂTRE REDACTORUL ZIARULUI „THE GLOBE” (pag. 346)
⎔  K. MARX. DECLARAŢIE CĂTRE REDACTORUL LUI „NEUE DEUTSCHE ZEITUNG” (pag. 349)
⎔  F. ENGELS. DECLARAŢIE CĂTRE REDACTORUL LUI „NEUE DEUTSCHE ZEITUNG" (pag. 350)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE REDACŢIA LUI „WESER ZEITUNG” (pag. 351)
⎔  F. ENGELS. RĂZBOIUL ŢĂRĂNESC GERMAN (pag. 353)
          I. (pag. 356)
          II. (pag. 369)
          III. (pag. 387)
          IV. (pag. 402)
          V. (pag. 407)
          VI. (pag. 433)
          VII. (pag. 443)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIE DE IEŞIRE DIN ASOCIAŢIA CULTURALĂ A MUNCITORILOR
     GERMANI DIN LONDRA (pag. 449)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE ADAM, BARTHELEMY ŞI VIDIL (pag. 450)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. NOTA REDACŢIEI LA ARTICOLUL LUI I. G. ECCARIUS: „CROITORIA LA
     LONDRA, SAU LUPTA DINTRE MARELE ŞI MICUL CAPITAL” (pag. 451)
⎔  F. ENGELS. DESPRE LOZINCA DESFIINŢĂRII STATULUI ŞI „PRIETENII ANARHIEI” DIN
     GERMANIA (pag. 452)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. A TREIA CRONICĂ INTERNAŢIONALĂ (pag. 457)
               Din mai pînă în octombrie (pag. 457)
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. DECLARAŢIE lMPOTRIVA LUI A. RUGE (pag. 505)
⎔  F. ENGELS. SCRISOARE CĂTRE REDACTORUL ZIARULUI „THE TIMES” (pag. 507)
⎔  F. ENGELS. POSIBILITĂŢILE ŞI PERSPECTIVELE UNUI RĂZBOI AL SFINTEI ALIANŢE ÎMPOTRIVA
     FRANŢEI ÎN 1852 (pag. 509)
⎔  K. MARX. CONSTITUŢIA REPUBLICII FRANCEZE, ADOPTATĂ LA 4 NOIEMBRIE 1848 (pag. 541)

A n e x e
•  Apel pentru ajutorarea emigranţilor politici germani (pag. 557)
•  Darea de seamă a Comitetului de ajutorare a emigrnţilor germani din Londra (pag. 559)
•  Apel de a se subscrie acţiuni ,Neue Rheinische Zitung. Politisch-ökonomische Revue" (pag. 562)
•  Darea de seamă a Comitetului social-demcrat al emigranţilor din Londra (pag. 564)
•  Asociaţia internaţională a comuniştilor revoluţionri (pag. 567)
•  Darea de seamă a Comitetului social-demcrat al emigrnţilor din Londra (pag. 569)
•  Emigranţii germani de la Londra (pag. 571)
•  Darea de seamă a Comitetului social-demcrat al emigrnţilor din Londra pe lunile mai, iunie şi
   iulie 1850 (pag. 573)
•  Hotărîrea Organului Central al Ligii comuniştilor. 15 septembie 1850 (pag. 576)
•  Darea de seamă a Comitetului social-demcrat al emigranţilor din Londra pe perioada 1 august-
   10 septembie (pag. 577)
•  Propunerea adresată de circumscripţia de la Londra a Ligii comuniştilor către Organul Central al
    Ligii, la Colonia (pag. 579)
•  Statutele Ligii comunişilor (textul cu obsevaţiile lui K. Marx) (pag. 580)
•  Cuvînt înainte la traducerea germană a toastului lui A. Blanqui (Din textul toastlui) (pag. 584)
•  Adnotări şi indici (pag. 587)
•  Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (pag. 634)
•  Indice de publicaţii periodice (pag. 649)
•  Indice de nume (pag. 651)

I l u s t r a ţ i i
•  Coperta lui „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue” (pag. 3)
•  Harta Badenului şi Palatinatlui în perioada campanii pentru constituţia imperiului (mai-iulie
   1849) (pag. 162)
•  Harta războiului ţărănesc german (pag. 412)
•  Harta războilui ţărănesc în reginea Suabiei şi a Franconiei (1525) (pag. 430)
•  Prima pagină a manuscrisului lui F. Engels „Posibilităţile şi prspectivele unui război al Sfintei
    Alianţe împoriva Franţei în 1852" (pag. 511)
•  Prima pagină articolului lui K. Marx „Constiuţia Republicii franceze", publicat în „Notes to the
   People" (pag. 546)


fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 3 ani)


pus acum 3 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 8/37


C U P R I N S

Prefaţă
⎔  F. ENGELS. Revoluţie şi contrarevoluţie în Germania
          I. Germania în ajunul revoluţiei .
          II. Statul prusian
          III. Celelalte state germane
          IV. Austria
          V. Insurecţia de la Viena
          VI. Insurecţia de la Berlin
          VII. Adunarea generală de la Frankfurt .
          VIII. Polonezi, cehi şi germani
          IX. Panslavismul. Războiul din Schleswig-Holstein
          X. Insurecţia din iunie de la Paris. Adunarea de la Frankfurt
          XI. Insurecţia de la Viena
          XII. Luarea cu asalt a Vienei. Viena trădată
          XIII. Adunarea constituantă din Prusia. Adunarea naţională
          XIV. Restabiliea ordinii. Reichstagul şi Camera
          XV. Victoria Prusiei
          XVI . Adunarea naţională şi guvernul
          XVII. Insurecţia
          XVIII. Mica burghezie
          XIX. Sfîrşitul insurecţiei
⎔  K. MARX. Declaraţie. 4 octombie 1851
⎔  K. MARX. Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII.
⎔  F. ENGELS. Anglia
          I.
          II.
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Scrisoare către redactorul ziarului „Times"
⎔  F. ENGELS. Adevăratele cauze pentru care proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în decembrie anul trecut
          I.
          II.
          III.
⎔  K. MARX. Declaraţie către redacţia lui „Kölnische Zeitung"
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Marii bărbaţi ai emigraţiei
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII. Gustav şi Colonia abstinenţei
          VIII.
          IX.
          X.
          XI.
          XII.
          XIII.
          XIV.
          XV
⎔  K. MARX. Alegerile din Anglia. - Toryi şi whigii
⎔  K. MARX. Cartiştii
⎔  K. MARX. Corupţia în alegeri
⎔  K. MARX. Rezultatele alegerilor
⎔  K. MARX. Activitatea lui Mazzini şi Kossuth. - Alianţa cu Ludovic-Napoleon. - Palmerston .
⎔  K. MARX. Pauperismul şi libertatea comerţului. - Criza comercială în perspectivă
⎔  K. MARX. Consecinţele politice ale prosperităţii comerciale
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Declaraţie făcută redacţiilor ziarelor engleze
⎔  K. MARX. Declaraţie făcută redactorului ziarului „Morning Advertiser”
⎔  K. MARX. Partidele şi perspectivele politice
⎔  K. MARX. Încercări de a crea un nou partid de opoziţie
⎔  K. MARX. Kossuth, Mazzini şi Ludovic-Napoleon
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Declaraţie finală în legătură cu recentul proces de la Colonia
⎔  F. ENGELS. Recentul proces de la Colonia
⎔  K. MARX. Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Colonia
          I. Observaţii preliminare
          II. Arhiva lui Dietz
          III. Complotul Cherval
          IV. Dosarul original cu procese-verbale
          V. Scrisoare de însoţire la „Catehismul roşu”
          VI. Fracţiunea Willich-Schapper
          VII. Sentinţa
⎔  K. MARX. Parlamentul. - Votul de la 26 noiembrie. - Bugetul lui Disraeli
⎔  K. MARX. Răspuns „secretarului” lui Kossuth
⎔  K. MARX. Înfrîngerea guvernului
⎔  K. MARX. Un guvern care şi-a trăit traiul. – Perspectivele guvernului de coaliţie etc.
⎔  K. MARX. Perspective politice. - Înflorirea comerţului. - Un caz de moarte prin inaniţie
⎔  K. MARX. Alegerile. - Complicaţii financiare. - Ducesa de Sutherland şi sclavia
⎔  K. MARX. Pedeapsa cu moartea. - Pamfletul d-lui Cobden. - Măsurile luate de Banca Angliei
⎔  K. MARX. Apărarea. - Finanţele. - Se stinge aristocraţia. - Politica
⎔  K. MARX. Insurecţia din Italia. - Politica britanică
⎔  K. MARX. Atentatul împotriva lui Franţ-Iosif. - Insurecţia de la Milano. - Politica britanică. -
     Discursul lui Disraeli. - Testamentul lui Napoleon
⎔  K. MARX. Dezbaterile parlamentare. - Clerul şi lupta pentru ziua le muncă de 10 ore. - Moarte
     prin inaniţie
⎔  K. MARX. Emigraţia forţată. - Kossuth şi Mazzini. - Problema emigranţilor. Corupţia
     electorală din Anglia. - D-l Cobden
⎔  K. MARX. Kossuth şi Mazzini. - Uneltirile guvenului prusian. - Tratatul comercial dintre
     Austria şi Prusia. - „Times" şi emigranţii

⎔  A N E X E
•  Şedinţa Organului central din 15 septembrie 1850
•  Apel pentru ajutorarea condamnaţilor de la Colonia
•  Apel pentru ajutorarea reprezentanţilor proletariatului condamnaţi la Colonia şi a familiilor lor

⎔  ADNOTĂRI
•  Date din viaţa şi din activitatea lui K. Marx şi F. Engels
•  Indice de nume
•  Indice de publicaţii peiodice

⎔  ILUSTRAŢII
•  O parte dintr-o pagină a ziarului „New York Daily Tribune" cu un articol din seria „Revoluţie şi
     contrarevoluţie în Germania”
•  Coperta interioară a revistei „Die Revolution", în care a fost publicată pentru prima oară lucrarea
     „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte"
•  Coperta interioră a revistei „Notes to the People" în care a fost publicat articolul lui F. Engels
     „Adevăratele cauze pentru care proletarii francezi au rămas oarecum pasivi în decembrie anul
     trecut"
•  O pagină din manuscrisul lucrării „Marii bărbaţi ai emigraţiei"
•  Coperta interioară a primei ediţii a lucrării lui K. Marx „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor
     de la Colonia"
•  Coperta interioară a lucrării lui K. Marx : „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la
     Colonia", în ediţia apărută la Boston în anul 1853
•  O parte dintr-o pagină a ziarului „People's Paper" cu articolul lui K. Marx „Ducesa de Sutherland
     şi sclavia"


fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 9/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Politica britanică. - Disraeli. - Emigranţii . - Mazzini la Londra. - Turcia
⎔  F. ENGELS. Adevăratul punct litigios în Turcia .
⎔  K. MARX. Presa londoneză. - Politica lui Napoleon în problema turcă
⎔  F. ENGELS. Problema turcă
⎔  K. MARX. Conspiraţia de la Berlin
⎔  F. ENGELS. Care va fi soarta Turciei europene ?
⎔  K. MARX. Conspiraţia de la Berlin. - Poliţia londoneză. - Mazzini. - Radetzky .
⎔  K. MARX. Destăinuirile lui Hirsch
⎔  K. MARX. Noua maşinaţie financiară, sau Gladstone şi bănuţii
⎔  K. MARX. Realizările guvernului
⎔  K. MARX. Feargus O' Connor. - Înfrîngeri suferite de guven. - Bugetul
⎔  K. MARX. Lire, șilingi, pence, sau bugete de clasă şi cui aduc ele foloase
⎔  K. MARX. Dezordini la Constntinopol. – Mania spiritismului în Gemania. - Bugetul
⎔  K. MARX. Săpun pentru popor, un chilipir pentru „Times" . - Bugetul guvernului de coaliţie
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Afacerea rachetelor. - Insurecţia din Elveţia
⎔  F. ENGELS. Situaţia politică a Republicii elveţiene
⎔  K. MARX. Revoluţia din China şi lin Europa
⎔  K. MARX. Situaţia din Olanda. - Danemarc a. - Conversiunea datoriei publice britanice. - India. -
     Turcia şi Rusia
⎔  K. MARX. Mazzini. - Elveţia şi Austria. – Problema turcă
⎔  K. MARX. Problema turcă. - „Times " . – Expansiunea Rusiei
⎔  K. MARX. lnşelătoria rusă. - Eşecul lui Gladstone. - Reformele lui Charles Wood în Indiile orientale
⎔  K. MARX. Stăpînirea britanică în India
⎔  K. MARX. P rosperitate engleză. - Greve. – Problema turcă. - India
⎔  K. MARX. Turcia şi Rusia. - Atitudinea tolerantă a cabinetului Aberdeen faţă de Rusia. - Bugetul. -
     Taxa pe suplimentele de ziar. – Corupţia parlamentară
⎔  K. MARX. Compania lndiilor orientale, istoria şi rezultatele activităţii ei
⎔  K. MARX. Problema Indiei. - Drepturile arendaşului irlandez
⎔  K. MARX. Politica Rusiei faţă de Turcia. – Mişcarea muncitorească din Anglia
⎔  K. MARX. Problema războiului din Turcia. – Ziarul „New York Tribune " în Camera comunelor. -
     Guvenarea Indiei
⎔  K. MARX. Intepelarea lui Layard. - Lupta în jurul legii cu p rivire la ziua de muncă de zece
     ore
⎔  K. MARX. Coplicaţiile ruso-turce. – Şiretlicurile şi subterfugiile guvenului bitanic. - Ultima notă a lui
     Nesselrode. - Problema Indiilor orientale
⎔  K. MARX. Războiul din Birmania. – Problema rusă. - O corespondenţă diplomatică ciudată
⎔  K. MARX. Problema răboiului . – Activitatea parlamentară. - India
⎔  K. MARX. Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India
⎔  K. MARX. Infrîngerea guvenului în problema financiară. - Birjarii. - Irlanda. - Problema
     rusă
⎔  K. MARX. În Camera comunelor. - Presa despre problemele orientale. - Manifestul ţarului. -
     Danemarca
⎔  K. MARX. Impozitul pe anunţuri. – Manevrele Rusiei. - Danemarca. - Statele Unite în Europa
⎔  K. MARX. Problema războiului . - Populaţia Angliei şi date cu privire la comerţ. - Activitatea
     parlamentară
⎔  K. MARX. Urquhart. - Bem. - Problema turcă în Camera lorzilor
⎔  K. MARX. Problema turcă în Camera comunelor
⎔  K. MARX. Situaţia pe continent şi în Anglia
⎔  K. MARX. Mihail Bakunin
⎔  K. MARX. Urcarea preţului grîului. - Holera. - Greve. - Mişcare în rîndurile marinarilor
⎔  K. MARX. Către redactorul ziarului „People's Paper”
⎔  K. MARX. Nota de la Viena. - S.U.A. şi Europa. - Scrisoarea de la Şumla. - Legea bancară a lui Peel
⎔  K. MARX. Evenimentele politice. - Lipsa de pîine din Europa
⎔  K. MARX. Puterile occidentale şi Turcia. - Criza economică iminentă. - Construirea de
     căi ferate în India
⎔  K. MARX. Puterile occidentale şi Turcia. - Simptomele crizei economice
⎔  K. MARX. Panică la bursa din Londra. - Greve
⎔  F. ENGELS. Ruşii în Turcia
⎔  K. MARX. Lordul Palmerston
          Primul articol
          Articolul al doilea
          Articolul al treilea
          Articolul al patrulea
          Articolul al cincilea
          Articolul al şaselea
          Articolul al şaptelea
          Articolul al optulea
⎔  K. MARX. Problema războiului. - Chestiuni financiare. - Greve
⎔  K. MARX. Manifestul turc. - Situaţia economică a Franţei
⎔  K. MARX. Arestarea lui Delescluze. - Danemarca. - Austria. - „Times " despre perspectivele
     unui război cu Rusia
⎔  F. ENGELS. Deplasările armatelor în Turcia
⎔  F. ENGELS. Războiul sfînt
⎔  K. MARX. Războiul. - Grevele. - Scumpetea
⎔  K. MARX. Expediţia persană in Afganistan şi expediţia rusă în Asia centrală. - Danemarca.
     - Acţiunile militare pe Dunăre şi în Asia. - Minerii din Wigan
⎔  F. ENGELS. Mersul războiului din Turcia
⎔  F. ENGELS. Infrîngerile ruşilor
⎔  K. MARX. Problema muncitorească
⎔  K. MARX. Prosperitate. - Problema muncitorească
⎔  F. ENGELS. Mersul răiboiului din Turcia
⎔  K. MARX. Cavalerul nobilei conştiinţe
⎔  K. MARX. Cuvîntarea lui Manteuffel. – Mişcarea religioasă din Prusia. - Apelul lui Mazzini.
     - Municipalitatea din Londra. – Reformele lui Russell. - Parlamentul muncitorilor
⎔  F. ENGELS. Războiul pe Dunăre .
⎔  K. MARX. Războiul din Turcia. - Situaţia dezastruoasă din industrie
⎔  K. MARX. Cvadrupla înţelegere. - Anglia şi războiul
⎔  K. MARX. Victoria Rusiei. - Poziţia Angliei şi Franţei
⎔  F. ENGELS. Demisia lui Palmerston
⎔  F. ENGELS. Mersul războiului din Turcia

⎔  Adnotări şi indici
•  Adnotări
•  Date din viata şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (martie-decembrie 1853)
•  Indice de nume
•  Personaje din literatură şi mitologie
•  Indice de publicaţii periodice
•  Indice de numiri geografice

⎔  ILUSTRAŢII
•  O parte din pagina ziarului „New York Daily Tribune” cu articolul lui K. Marx „Stăpînirea britanică în
     India”
•  Harta cuceririlor engleze din India la mijlocul sec. al XIX-lea
•  Pagină din agenda lui Jenny Marx cu însemnări în legătură cu trimiterea articolelor lui Marx şi Engels
     la „New York Daily Tribune"
•  O parte din pagina ziarului „People's Paper" cu primul articol al lui K. Marx din seria „Lordul
     Palmerston"
•  Coperta primei ediţii a pamfletului lui K. Marx „Cavalerul nobilei conştiinţefileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 10/37


Cuprins

⎔  Prefaţă

⎔  F. ENGELS. Războiul european
⎔  K. MARX. Puterile occidentale şi Turcia
⎔  K . MARX. Războiul din Orient
⎔  K. MARX. Operaţiile militare din Orient. – Situaţia financiară a Austriei şi a Franţei. – Fortificarea Constantinopolului
⎔  F. ENGELS. Ultima bătălie pe teatrul de operaţii din Europa
⎔  K. MARX. Ideile ţarului. – Prinţul Albert
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Fortificarea Constantinopolului. – Neutralitatea Danemarcii. – Compoziţia parlamentului englez. – Recolta proastă din Europa
⎔  K. MARX. Misiunea contelui Orlov. – Finanţele de război ale Rusiei
⎔  K. MARX. Cărţile albastre. – Dezbaterile parlamentare de la 6 februarie. – Misiunea contelui Orlov. – Operaţiile flotei aliate. – Brigada irlandeză. – În legătură cu convocarea Parlamentului muncitorilor
⎔  K. MARX. Diplomaţia rusă. – Cartea albastră în legătură cu problema orientală. – Muntenegrul
⎔  F. ENGELS. Problema războiului în Europa
⎔  K. MARX. Declaraţia guvernului prusian. – Planurile lui Bonaparte. – Politica Prusiei
⎔  K. MARX. Dezbaterile parlamentare
⎔  K. MARX. Dezbaterile parlamentare de la 22 februarie. – Telegrama lui Pozzo-di-Borgo. – Politica puterilor occidentale
⎔  K. MARX. Falimentul Austriei
⎔  K. MARX. Planurile militare ale Franţei şi Angliei. – Răscoala grecilor. – Spania. – China
⎔  K. MARX. Deschiderea parlamentului muncitorilor. – Bugetul de război al Angliei
⎔  K. MARX. Scrisoare către Parlamentul muncitorilor
⎔  K. MARX. Parlamentul muncitorilor
⎔  K. MARX. Răscoala din Grecia
⎔  F. ENGELS. Retragerea ruşilor de la Calafat
⎔  K. MARX. Documentele în legătură cu împărţirea Turciei
⎔  K. MARX. Corespondenţa diplomatică secretă
⎔  K. MARX. Declararea războiului. – În legătură cu istoricul apariţiei problemei orientale
⎔  K. MARX. Dezbaterile parlamentare asupra războiului
⎔  K. MARX. Rusia şi puterile germane. – Preţurile cerealelor
⎔  F. ENGELS. Situaţia armatelor în Turcia
⎔  K. MARX. Nota lui Reşid-paşa. – Un ziar italian despre problema orientală
⎔  K. MARX. Grecia şi Turcia. – Turcia şi puterile occidentale. – Restrîngerea comerţului de cereale în Anglia
⎔  K. MARX. Răscoala din Grecia. – Emigraţia poloneză. – Tratatul dintre Austria şi Prusia. – Documente referitoare la înarmarea Rusiei
⎔  K. MARX. Bombardarea Odesei. – Grecia. – Proclamaţia cneazului Danilo al Muntenegrului. – Discursul lui Manteuffel
⎔  K. MARX. Finanţele britanice .
⎔  F. ENGELS. O faimoasă victorie
⎔  K. MARX. Atacul împotriva Sevastopolului. – Curăţirea moşiilor în Scoţia
⎔  F. ENGELS. Războiul
⎔  F. ENGELS. Starea actuală a armatei engleze, tactica ei, echipamentul, intendenţa etc.
⎔  K. MARX. Tratatul dintre Austria şi Prusia. – Dezbaterile parlamentare de la 29 mai
⎔  K. MARX. Înfiinţarea unui minister special al războiului în Anglia. – Operaţiile militare de la Dunăre. – Situaţia economică
⎔  K. MARX. Reorganizarea departamentului de război al Angliei. – Cererile Austriei. – Situaţia economică a Angliei. – Saint-Arnaud
⎔  F. ENGELS. Asediul Silistrei
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Situaţia pe teatrul de operaţii militare ruso-turc
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Retragerea trupelor ruse
⎔  K . MARX. Războiul. – Dezbaterile parlamentare
⎔  K. MARX. Insurecţia de la Madrid. – Tratatul austro-turc. – Moldova şi Valahia
⎔  F. ENGELS. Războiul de la Dunăre
⎔  K. MARX. Amănunte în legătură cu insurecţia de la Madrid. – Cererile Austriei şi ale Prusiei. – U nou împrumut în Austria. – Valahia
⎔  K. MARX. Agitaţie în Italia. – Evenimentele din Spania. – Poziţia statelor germane. – Judecătorii englezi
⎔  K. MARX. Conferinţa de la Viena. – Imprumutul austriac. – Proclamaţiile lui Dulce şi O'Donnell. – Criza de guvern din Anglia
⎔  K. MARX. Revoluţia spaniolă. – Turcia şi Grecia
⎔  K. MARX. Dezbaterile parlamentare în legătură cu războiul
⎔  K. MARX. Politica Austriei. – Dezbaterile din Camera comunelor în legătură cu războiul
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Un război plictisitor
⎔  K. MARX. Espartero
⎔  F. ENGELS. Atacul împotriva fortăreţelor ruseşti
⎔  K. MARX. Evacuarea Principatelor dunărene. – Evenimentele din Spania. – Noua constituţie daneză. – Cartiştii
⎔  K . MARX. Evacuarea Moldovei şi a Valahiei. – Polonia. – Cererile poporului spaniol
⎔  K. MARX. Problema orientală. – Revoluţia din Spania. – Presa din Madrid
⎔  K. MARX. Revoluţia din Spania. – Bomarsund
⎔  F. ENGELS. Cucerirea Bomarsundului (Primul articol)
⎔  F. ENGELS. Cucerirea Bomarsundului (Al doilea articol)
⎔  K. MARX. Spania revoluţionară
          I
          II
          III
          IV
          V
          VI
          VII
          VIII
⎔  K. MARX. Reacţiunea din Spania
⎔  K. MARX. Zvonuri despre arestarea lui Mazzini. – Imprumutul forţat din Austria. – Spania. – Situaţia din Valahia
⎔  K. MARX. Acţiunile flotei aliate. – Situaţia din Principatele dunărene. – Spania. – Comerţul exterior al Angliei
⎔  F. ENGELS. Atacul împotriva Sevastopolului
⎔  F. ENGELS. Ştirile din Crimeea
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Mistificarea de la Sevastopol
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Mistificarea de la Sevastopol. – Privire generală
⎔  F. ENGELS. Bătălia de la Alma
⎔  F. ENGELS. Forţele militare ale Rusiei
⎔  F. ENGELS. Asediul Sevastopolului
⎔  F. ENGELS. Campania din Crimeea
⎔  F. ENGELS. Bătălia de la Balaclava
⎔  F. ENGELS. Bătălia de la Inkerman
⎔  F. ENGELS. Campania din Crimeea
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Desfăşurarea operaţiilor militare
⎔  F. ENGELS. Forţele militare ale Austriei
⎔  K. MARX. Privire retrospectivă asupra campaniei din Crimeea
⎔  K. MARX. Presa şi sistemul militar
⎔  F. ENGELS. Catastrofa britanică din Crimeea
⎔  K. MARX. Criza comercială şi industrială
⎔  K. MARX. Cele patru puncte
⎔  K. MARX. Criza comercială-industrială din Anglia
⎔  K. MARX. Berarii şi respectarea repausului duminical. – Clanricarde
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Cu privire la critica asediului Sevastopolului
⎔  K. MARX. Adevăratul scop al tratativelor de la Viena. – Polemica împotriva Prusiei. – O răzvrătire cu bulgări de zăpadă

DIN MANUSCRISELE NEPUBLICATE ALE LUI K. MARX şi F. ENGELS
⎔  K. MARX. Fragment nepublicat din seria de articole „Spania revoluţionară”
⎔  F. ENGELS. Fortăreaţa Kronstadt

A N E X E
•  Burghezia engleză
•  Adnotări
•  Date din viaţa şi activita tea lui K. Marx şi F. Engels
•  Indice de nume
•  Indice de publicaţii periodîce
•  Indice de numiri geografice

I L U S T R A Ţ I I
•  Un fragment dintr-o pagină a ziarului „People's Paper" în care a apărut scrisoarea adresată de •  K. Marx Parlamentului muncitorilor
•  Schema dispozitivului trupelor în timpul asediului Silistrei şi al bătăliei de la Inkerman
•  Prima pagină a unuia din caietele lui Marx cu extrase din istoria Spaniei
•  O pagină dintr-un manuscris nepublicat al lui K. Marx din seria de articole „Spania revoluţionară"
•  Teatrul de război din Crimeea în anul 1854
•  O pagină din materialele pregătitoare ale lui F. Engeis pentru articolul său „Forţele militare ale Rusiei"
•  Războiul Crimeii (1853-1856). Teatrele de război de la Dunăre, din Crimeea şi Caucaz

fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 11/37


C u p r i n s

⎔  Prefaţă
⎔  K. MARX. Deschiderea sesiunii parlamentului .
⎔  K. MARX. În legătură cu criza de guvern .
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară
⎔  F. ENGELS. Războiul din Europa .
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Din viaţa parlamentară. – De pe teatrul de acţiuni militare
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Fostul guvern englez
⎔  K. MARX. În legătură cu criza de guvern
⎔  K. MARX. Căderea guvernului Aberdeen
⎔  K. MARX. Guvernul răsturnat
⎔  K. MARX. Partide și clici
⎔  K. MARX. Două crize
⎔  F. ENGELS. Lupta din Crimeea
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Palmerston. – Armata
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară: Discursul lui Gladstone
⎔  K. MARX. Lordul Palmerston
          I
          II
⎔  K. MARX. Realegerea lui Herbert. – Primii paşi ai noului guvern. – Veşti din Indiile orientale
⎔  K. MARX. Parlamentul
⎔  K. MARX. Coaliţia dintre tory şi radicali
⎔  F. ENGELS. Războiul care ameninţă Europa
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Chestiuni parlamentare şi militare
⎔  K. MARX. Despre noua criză de guvern
⎔  K. MARX. Hume
⎔  K. MARX. Palmerston şi oligarhia engleză
⎔  K. MARX. Constituţia britanică
⎔  K. MARX. Layard
⎔  K. MARX. Criza din Anglia
⎔  K. MARX. Traficul cu funcţii. – Ştiri din Australia
⎔  K. MARX. Presa engleză despre moartea ţarului
          I
          II
⎔  K. MARX. Cu privire la istoria alianţei cu Franţa
⎔  K. MARX. Comisia de anchetă
⎔  K. MARX. Memoriul de la Bruxelles
⎔  K. MARX. Răzbunarea Irlandei
⎔  F. ENGELS. Evenimentele din Crimeea
⎔  F. ENGELS. Soarta marelui aventurier
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Critica sistemului francez de ducere a războiului
⎔  K. MARX. Campania de presă împotriva Prusiei. – Zi de post. – Ciocniri între proletariat şi burghezie
⎔  K. MARX. Mitingul de la London-Tavern
⎔  K . MARX. Ştiri din presa engleză
⎔  K. X. Din viaţa parlamentară : Dezbaterile din Camera lorzilor în legătură cu Prusia
⎔  F. ENGELS. Ultimul expedient al lui Napoleon
⎔  F. ENGELS. O bătălie la Sevastopol
⎔  K. MARX. Cu privire la istoricul alianţei cu Franţa
⎔  K. MARX. Napoleon şi Barbes. – Taxa de timbru pe ziare
⎔  K. MARX. Dezvăluirile comisiei de anchetă
⎔  K. MARX. Armata britanică
⎔  F. ENGELS. Mersul războiului
⎔  F. ENGELS. Despre situaţia din Crimeea
⎔  K. MARX. Un scandal în corpul legislativ francez. – Influenţa lui Drouyn de Lhuys. – Starea miliţiei
⎔  K. MARX. Perspective apropiate în Franţa şi în Anglia
⎔  F. ENGLS. Critica articolului lui Napoleon din „Moniteur"
⎔  F. ENGLS. Incursiunea de la 23 martie
⎔  F. ENGELS. Germania şi panslavismul
          I
          II
⎔  K. MARX. Cu privire la i0toricul campaniilor de agitaţie
⎔  F. ENGLS. Din Sevastopol
⎔  K. MARX. Pianori. – Nemulţumiri stîrnite de Austria
⎔  F. ENGELS. Campania din Crimeea
⎔  K. MARX. „Morning Post" împotriva Prusiei. – Whigii şi toryi
⎔  K. MARX. Şedinţa Camerei lorzilor
⎔  K. MARX. Opoziţia burgheză şi cartiştii
⎔  K. MARX. Piaţa de bani
⎔  F. ENGELS. Războiul Crimeii
⎔  K. MARX. Cu privire la mişcarea pentru reformă
⎔  K. MARX. Cu privire la critica stării de lucruri din Crimeea. – Din viaţa parlamentară
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Prologul la comedie jucat la lordul Palmerston. – Ultimele evenimente din Crimeea
⎔  K. MARX. Reforma parlamentară. – Întreruperea şi reluarea Conferinţei de la Viena. – Aşa numitul război de exterminare
⎔  K. MARX. Moţiunea lui Disraeli
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară: Dezbateri în legătură cu moţiunea lui Disraeli
⎔  K. MARX. Cu privire la critica ultimului discurs al lui Palmerston
⎔  K. MARX. Asociaţia pentru reforma administrativă. – Carta poporului
⎔  K. MARX. Dezbateri parlamentare în legătură cu războiul
⎔  F. ENGELS. Ştiri din Crimeea
⎔  F. ENGELS. Cu privire la critica evenimentelor din Crimeea
⎔  K. MARX. Dezbateri în p arlamentul englez
⎔  F. ENGELS. Sevastopol
⎔  F. ENGELS. Planurile de război ale lui Napoleon
⎔  K. MARX. Scrisorile lui Napier. – Comisia Roebuck
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Incidentul din Camera comunelor. – Războiul Crimeii
⎔  K. MARX. Toastul prinţului Albert. – Taxa de timbru pe ziare
⎔  K. MARX. O politică ciudată
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Războiul local. – Dezbateri pe marginea reformei administrative. – Raportul comisiei Roebuck
⎔  K. MARX. Comunicatul cu privire la luarea Sevastopolului. – De la bursa din Paris. – Dezbaterile din Camera lorzilor cu privire la atacul mişelesc de la    Hango
⎔  K. MARX. Eşecul de la 18 iunie. – Întăriri
⎔  K. MARX. Mişcarea antibisericească. – Demonstraţia din Hyde Park
⎔  K. MARX. Diferite comunicări
⎔  F. ENGELS. Ştiri din Sevastopol
⎔  K. MARX. Diferite comunicări
⎔  K. MARX. Tulburările provocate de bill-ul cu privire la respectarea mai riguroasă a repausului duminical
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Ciocniri între poliţie şi popor. – Despre evenimentele din Crimeea
⎔  F. ENGELS. Despre asaltul de la 18 iunie
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară: Moţiunile lui Roebuck şi Bulwer
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară: Moţiunea lui Bulwer, problema irlandeză
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Demisia lui Russell. – Evenimentele din Crimeea
⎔  K. MARX. Demisia lui Russell
⎔  K. MARX. Din viaţa parlamentară
⎔  F. ENGELS. Perspectivele războiului
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Din viaţa parlamentară. – De pe teatrul de acţiuni militare
⎔  K. MARX. Palmerston. – Fiziologia claselor dominante din Marea Britanie
⎔  K. MARX. Lordul John Russell
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
⎔  K. MARX. Conferinţa de la Birmingham în legătură cu problema succesiunii la tronul Danemarcii şi cu cele patru garanţii
          I
          II.
⎔  F. ENGELS. Armatele din Europa
     ARTICOLUL lNTII
          I. Armata franceză
          II. Armata engleză
          III. Armata austriacă
     ARTICOLUL L DOILEA
          I. Armata prusiană
          II. Armata rusă
          III. Armatele de mai mică importanţă ale statelor germane
     ARTICOLUL AL TREILEA
          I. Armata turcă
          II. Armata sardă
          III. Armatele italiene mai mici
          IV. Armata elveţiană
          V. Armatele scandinave
          VI. Armata olandeză
          VII. Armata belgiană
          VIII. Armata portugheză
          IX. Armata spaniolă
⎔  K. MARX. Demisia generalului Simpson. – Din viaţa parlamentară
⎔  K. MARX. Comentarii pe marginea dezbaterilor din parlament
⎔  K. MARX. Forţele armate trimise împotriva Rusiei
⎔  K. MARX. Mitingul consacrat Poloniei
⎔  K. MARX. Cu privire la critica poziţiei Austriei în războiul Crimeii
⎔  K MARX şi F. ENGELS. Războiul anglo-francez împotriva Rusiei
          I
          II
⎔  K. MARX. Despre evenimentele de pe teatrul de acţiuni militare
⎔  K. MARX. O scrisoare a lui Napier
⎔  K. MARX. Austria şi războiul
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Pedepsirea soldaţilor englezi
⎔  F. ENGELS. Bătălia de pe Cernaia
⎔  K. MARX. Noi demascări în Anglia
⎔  F. ENGELS. În legătură cu luarea Sevastopolului
⎔  K. MARX. Funeraliile lui O'Connor
⎔  F. ENGELS. Perspectivele războiului Crimeii
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Pe marginea evenimentelor din Crimeea
⎔  K. MARX. Situaţia comercială şi financiară
⎔  F. ENGELS. Forţele de rezistenţă ale Rusiei
⎔  K. MARX şi F. ENGELS. Rapoartele generalilor. – Tribunalele engleze. – Ştiri din Franţa
⎔  F. ENGELS. Evenimentul hotărîtor al războiului
⎔  K. MARX. Raportul financiar oficial
⎔  K. MARX. Banca Franţei – Întăriri pentru Crimeea. – Noi feldmareşali
⎔  F. ENGELS. Desfăşurarea acţiunilor militare
⎔  F. ENGELS. Armata rusă
⎔  K. MARX. Politica tradiţională engleză
⎔  F. ENGELS. Războiul din Asia
⎔  F. ENGELS. Războiul european
⎔  K. MARX. Conflictul anglo-american. – Situaţia din Franţa
⎔  K. MARX. Franţa lui Bonaparte cel Mic
⎔  K. MARX. Căderea Karsului
          I.
          II.
          III.
          IV.
⎔  K. MARX. Prusia

A N E X E
•  Adnotări
•  Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels
•  Indice de nume
•  Indice de publicaţii periodice
•  Indice de numiri geografice
•  Ilustraţii
          Harta teatului de acţiuni militare din Crimeea
          Harta asediului Sevastopolului în războiul Crimeii din 1 853-1856
          Schema bătăliei de pe rîul Cernaia din 16 (4) august 1855, întocmită de F. Engels
          Note cronologice ale lui F. Engels cu privire la principalele evenimente din războiul Crimeii
          Harta mersului general al războiului Crimeii din 1853-1856fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 12/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  KARL MARX. Cuvîntare rostită la aniversarea gazetei „The People's Paper" la 14 aprilie 1856 la Londra
⎔  KARL MARX. Camera lorzilor şi statuia ducelui de York
⎔  KARL MARX. Sardinia
⎔  KARL MARX. Credit mobilier din Franţa [Articolul întîi]
⎔  KARL MARX. Credit mobilier din Franţa [Articolul al doilea]
⎔  KARL MARX. Credit mobilier din Franţa [Articolul al treilea]
⎔  KARL MARX. Revoluţia din Spania
⎔  KARL MARX. Criza economică din Europa
⎔  KARL MARX. Criza financiară din Europa
⎔  KARL MARX. Cauzele crizei financiare din Europa
⎔  KARL MARX. Criza financiară din Europa. - Din istoria circulaţiei banilor
⎔  KARL MARX. Războiul anglo-persan
⎔  KARL MARX. Criza economică din Franţa
⎔  KARL MARX. Criza din Europa
⎔  KARL MARX. Comerţul maritim al Austriei
⎔  KARL MARX. Dreptul divin al Hohenzollernilor
⎔  KARL MARX. Conflictul anglo-chinez
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul în munţi odinioară şi acum
⎔  KARL MARX. Războiul împotriva Persiei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Perspectivele războiului anglo-persan
⎔  KARL MARX. Noul buget al Angliei
⎔  KARL MARX. Dezbaterile parlamentare în legătură cu acţiunile militare din China
⎔  KARL MARX. O înfrîngere a guvernului Palmerston
⎔  KARL MARX. Apropiatele alegeri din Anglia
⎔  KARL MARX. Comerţul Rusiei cu China
⎔  KARL MARX. Alegerile din Anglia
⎔  KARL MARX. Atrocităţile englezilor în China
⎔  KARL MARX. Un trădător în Cerkasia
⎔  KARL MARX. Infrîngerea lui Cobden, Bright şi Gibson
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Noua expediţie a englezilor în China
⎔  KARL MARX. Rezultatele alegerilor
⎔  KARL MARX. Situaţia muncitorilor din fabrici
⎔  KARL MARX. Sistemul de fabrică din Anglia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Reformele din armata rusă
⎔  KARL MARX. Maşinaţiile financiare din Anglia
⎔  KARL MARX. Credit mobilier
          I
          II
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Persia şi China
⎔  KARL MARX. Dezvăluiri interesante
⎔  KARL MARX. Noua lege a Băncii Franţei
⎔  KARL MARX. Tratatul cu Persia
⎔  KARL MARX. Răscoala din armata indiană
⎔  KARL MARX. Situaţia din Europa [Situaţia financiară a Franţei]
⎔  KARL MARX. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Problema indiană
⎔  KARL MARX. Ştiri din India
⎔  KARL MARX. Situaţia actuală a răscoalei din India
⎔  KARL MARX. Problema orientală
⎔  KARL MARX. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Situaţia politică din Europa
⎔  KARL MARX. Ancheta în legătură cu torturile din India
⎔  KARL MARX. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Veniturile englezilor în India
⎔  KARL MARX. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Credit mobilier francez
⎔  KARL MARX. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Legea din 1844 cu privire la Banca Angliei şi criza financiară din Anglia
⎔  KARL MARX. Zguduirea comerţului britanic
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cucerirea oraşului Delhi
⎔  KARL MARX. Criza comercială din Anglia
⎔  KAL MARX. Criza financiară din Europa
⎔  KARL MARX. Criza din Europa
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Asediul şi asaltul Lucknow-ului
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despresurarea Lucknow-ului
⎔  KARL MARX. Apropiatul împrumut indian
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Înfrîngerea lui Windham
⎔  KARL MARX. Atentatul împotriva lui Bonaparte
⎔  KARL MARX. Criza economică din Franţa
⎔  KARL MARX. Domnia pretorienilor
⎔  KARL MARX. Guvernul Derby. - Simulacrul de demisie a lui Palmerston
⎔  KARL MARX. Spiritul vremii
⎔  KARL MARX. Actuala situaţie a lui Bonaparte
⎔  KARL MARX. Misiunea lui Pelissier în Anglia
⎔  KARL MARX. Mazzini şi Napoleon
⎔  KARL MARX. Procesele intentate francezilor la Londra
⎔  KARL MARX. Situaţia financiară a Franţei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cucerirea Lucknow-ului
⎔  KARL MARX. Bugetul d-lui Disraeli
⎔  KARL MARX. Alianţa anglo-franceză
⎔  KARL MARX. Importante documente britanice
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Amănunte cu privire la asaltul Lucknow-ului
⎔  KARL MARX. Anexarea Aud-ului
⎔  KARL MARX. O ciudată pagină de istorie
⎔  KARL MARX. Proclamaţia lui Canning şi problema proprietăţii funciare în India
⎔  KARL MARX. Manevrele financiare ale lui Bonaparte. - Despotismul militar
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Răscoala din India
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Armata engleză în India
⎔  KARL MARX. Situaţia comerţului britanic
⎔  KARL MARX. Partidele p olitice din Anglia. – Situaţia din Europa
⎔  KARL MARX. Guvernul britanic şi comerţul cu sclavi
⎔  KARL MARX. Impozitele din India
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Armata indiană
⎔  KARL MARX. Bill-ul cu privire la India
⎔  KARL MARX. Intemniţarea lady-ei Bulwer Lytton
⎔  KARL MARX. Creşterea numărului alienaţilor în Anglia
⎔  KARL MARX. Legea din 1 844 cu privire la Banca Angliei
⎔  KARL MARX. Crizele comerciale şi circulaţia banilor în Anglia
⎔  KARL MARX. Istoria comerţului cu opiu
⎔  KARL MARX. Incă un capitol ciudat din istoria contemporană
⎔  KARL MARX. Tratatul anglo-chinez
⎔  KARL MARX. Comerţul şi finanţele britanice
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Răscoala din India
⎔  KARL MARX. Noul manifest al lui Mazzini
⎔  KARL MARX. Tratatul anglo-chinez
⎔  KARL MARX. Problema desfiinţării iobăgiei în Rusia
⎔  KARL MARX. Demenţa regelui Prusiei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Înaintarea Rusiei în Asia centrală
⎔  KARL MARX. Demenţa regelui Prusiei
⎔  KARL MARX. Regenţa din Prusia
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Succesele Rusiei în Orientul Indepărtat
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Urmărirea judiciară a lui Montalembert
⎔  KARL MARX. Noul guvern
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia
⎔  KARL MARX. Proiectul pentru reglementarea preţurilor la cereale în Franţa
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Europa în 1858
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia
⎔  KARL MARX. Problema Insulelor Ionice
⎔  KARL MARX. Tulburările din Irlanda
⎔  KARL MARX. Despre eliberarea ţăranilor în Rusia
          I
          II
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia

Anexe
• Adnotări
• Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (aprilie 1856 pînă în ianuarie 1859)
• Indice de nume
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels
• Tabel de greutăţi, măsuri şi monede

Ilustraţii
• Prima pagină a manuscrisului articolului „Războiul în munţi odinioară şi acum" de Friedrich Engels
• Prima pagină a manuscrisului articolului „Războiul împotriva Persiei" de Karl Marx
• Hartă : Persia, Afganistanul şi Asia centrală în 1817
• Hartă : Oraşul Delhi în anul 1857
• Hartă : Oraşul Lucknow în anii 1857-1858
• Hartă : Răscoala de eliberare naţională din India 1857-1859


fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 13/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  KARL MARX. Contribuţii la critica economiei politice
     Prefaţă
          Cartea întîi: Despre capital
               Secţiunea I: Capitalul în general
                    Capitolul întîi: Marfa
                         A. Din istoria analizei mărfii
                    Capitolul al doilea: Banii, sau circulaţia simplă
                         B. Teorii asupra unităţii de măsură a banilor
                              1. Măsură a valorilor
                              2. Mijloc de circulaţie
                                   a) Metamorfoza mărfurilor
                                   b) Circulaţia banilor
                                   c) Moneda. Semnul valorii
                              3. Banii
                                   a) Tezaurizarea
                                   b) Mijloc de plată
                                   c) Bani universali
                              4. Metalele nobile
                         C . Teorii asupra mijloacelor de circulaţie şi asupra banilor
⎔  KARL MARX. Problema unificării Italiei
⎔  KARL MARX. Perspective de război în Europa
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGLS. Panica financiară din Europa
⎔  KARL MARX. Situaţia lui Ludovic-Napoleon
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Armata franceză
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Resursele militare ale Germaniei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cum ţine Austria în mîinile ei Italia
⎔  KARL MARX. Situaţia industriei de fabrică din Anglia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Şansele de succes în războiul care bate la uşă
⎔  KARL MARX. Noul bill cu privire la refoma parlamentară din Anglia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Padul şi Rinul
          I
          II
          III
          IV
⎔  KARL MARX. Pace sau război ?
⎔  KARL MARX. Un suspin se aude de la Tuileries
⎔  KARL MARX. Perspective de război în Franţa
⎔  KARL MARX. Perspective de război în Prusia
⎔  KARL MARX. O paralelă istorică
⎔  FRIDRICH ENGELS. Apropiatul congres pentru menţinerea păcii
⎔  KARL MARX. Puternica dezorganizare a finanţelor Indiei
          I
          II
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Inevitabilitatea războiului
⎔  KARL MARX. Apropiatul congres penrtru menţinerea păcii
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Simptome de apropiere a războiului. - Înarmarea Germaniei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Perspectivele războiului
⎔  KARL MARX. Panică financiară
⎔  KARL MARX. Vorbe dulci
⎔  KARL MARX. Atitudinea Austriei, Prusiei şi Germaniei faţă de război
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul
⎔  KARL MARX. Ştiri de o deosebită importanţă sosite din Viena
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul bate pasul pe loc
⎔  FRIEDRICH ENGELS. În sfîrşit o bătălie
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bătălia de la Montebello
⎔  KARL MARX. Punctul de vedere al Prusiei cu privire la război
⎔  FRIEDRIH NGELS. Campania din Italia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Strategia războiului
⎔  KARL MARX. Manfestul lui Mazzini
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mersul războiului
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Evenimente de pe teatrul de acţiuni militare
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Înfrîngerea austriecilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bătălia de la Magenta
⎔  KARL MARX. Spreea şi Mincio
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Retragerea austriecilor spre Mincio
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ştiri cu privire la război
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bătălia de la Solferino
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Justiţia istoriei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bătălia de la Solferino
⎔  KARL MARX. Erfurtovismul în 1859
⎔  KARL MARX. Ce a cîştigat Italia ?
⎔  KARL MARX. Pacea
⎔  KARL MARX. Tratatul de la Villafranca
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul din Italia. Privire retrospectivă
⎔  KARL MARX. Un adevăr cofirmat
⎔  KARL MARX. Invazie
⎔  KARL MARX. Franţa dezarmează
⎔  KARL MARX. Quid pro Quo
          I
          II
          III
          IV
⎔  FRIEDRCH ENGELS. Karl Marx: „Contribuţii la critica economiei politice "
          I
          II
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic
⎔  KARL MARX. Ludovic-Napoleon şi Italia
⎔  KARL MARX. Cronică politică
⎔  KARL MARX. Populaţia, criminalitatea şi pauperismul
⎔  KARL MARX. Industria de fabrică şi comerţul
⎔  KARL MARX. Kossuth şi Ludovic-Napoleon
⎔  KARL MARX. Noul război cu China
          I
          II
          III
          IV
⎔  KARL MARX. Corupţia electorală din Anglia
⎔  KARL MARX. Un punct de vedere radical asupra păcii
⎔  KARL MARX. Situaţie alarmantă în Germania
⎔  KARL MARX. Comerţul cu China
⎔  KARL MARX. Teama de invazie în Anglia
⎔  FRIEDRICH NGELS. Mersul războiului împotriva maurilor
⎔  FRIEDRICH ENGLS. Războiul împotriva maurilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Savoia şi Nisa
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul împotriva maurilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Savoia, Nisa şi Rinul
          I
          II
          III
          IV
⎔  KARL MARX. Din lucrările postume
          Introducere. (Din manuscrisele economice din anii 1857-1858)
               I. Producţie, consum, repartiţie, schimb (circulaţie)
                    1. Producţia
                    2. Raportul general dintre producţie şi repartiţie, schimb, cosum
                         a) Producţie şi consum
                         b) Producţie şi repartiţie
                         c) În sfîrşit, schimbul şi circulaţia
                    3. Metoda economiei politice
                    4. Producţie. Mijloace de producţie şi relaţii de producţie. Relaţii de producţie şi
                        relaţii de schimb. Forme de stat şi forme de conştiinţă în legătura lor cu
                        relaţiile de producţie şi relaţiile de schimb. Relaţii juridice. Relaţii familiale

ANEXE
• Declaraţia redacţiei ziarului „Das Volk"
• Spicuiri din presă
• Adnotări
• Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrih Engels
• Indice de nume
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic
• Tablou de greutăţi, măsuri şi monede

Ilustraţii
• Coperta primei ediţii a lucrării „Contribuţii la critica economiei politice”
• Hartă : Italia de Nord şi Elveţia
• Hartă : Războiul din Italia din 1859
• Hartă : Războiul din Maroc din 1859-1860


fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 14/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Armata
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Adjutantul
⎔  FRIEDRICH ENGELS . Albuera
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Alma
⎔  FRIEDRICH ENGELS . Archebuza
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Airey
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Aspern
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Atacul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Afganistanul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Abatiză
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Barbeta
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bastionul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Baionetă
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Barclay de Tolly
⎔  KARL MARX. Berthier
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Algeria
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Muniţia
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bennigsen
⎔  KARL MARX. Blum
⎔  KARL MARX. Bourrienne
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bătălia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bateria
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bivuacul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Blindajul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Boneta
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bem
⎔  KARL MARX. Bessieres
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bosquet
⎔  KARL MARX. Brune
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bomba
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bombardierul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bombardamentul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Galiota de bombardament
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Nava de bombardament
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Adăpostul împotriva bombelor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Podul militar
⎔  KARL MARX. Bernadotte
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Armada
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Ayacucho
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Blücher
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Artileria
⎔  KARL MARX. Bugeaud
⎔  KARL MARX. Bolivar y Ponte
⎔  FRIEDRICH ENGELS . Campania
⎔  FRIEDRICH ENGELS . Căpitan
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Carabina
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Canonada
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mitralia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Proiectilul incendiar
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cartuşul
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Berma
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Blindheim
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Borodino
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bidassoa
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Buda
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Capul de pod
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Catapulta
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Tabăra
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Coehoorn
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Brescia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Birmania
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bomarsund
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Beresford
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cavaleria
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Fortificaţia
          I. Fortificaţia permanentă
          II. Asediul
          Ill. Fortificaţia de campanie
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Infanteria
         I. Infanteria greacă
         II. Infanteria romană
         III. Infanteria în evul mediu
         IV. Renaşterea infanteriei
         V. Infanteria în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea
         VI. Infanteria în secolul al XVIII-lea
         VII. Infanteria în epoca revoluţiei franceze şi în secolul al XIX-lea
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Marina militară
⎔  KARL MARX. Domnul Vogt
          Prefaţă
          I. Banda pucioasei
          II. Bürstenheimerii
          III. Poliţisme
               l. El însuşi se dă de gol
               2. Congresul revoluţionar de la Murten
               3. Cherval
               4. Procesul comuniştilor de la Colonia
               5. Festivalul central de la Lausanne al Asociaţiilor culturale ale muncitorilor germani
                   (26 şi 27 iunie 1859)
               6. Miscelanee
          IV. Scrisoarea lui Techow
          V. Regentul imperiului şi palatinul
          VI. Vogt şi „Neue Rheinische Zeitung
          VII. Campania din Augsburg
          VIII. Dâ-Dâ Vogt şi studiile sale
          IX. Agentură
          X. Patroni şi complici
          XI. Un proces
          XII. Anexe
               1. Expulzarea lui Schily din Elveţia
               2. Congresul revoluţionar de la Murten
               3. Cherval
               4. Procesul comuniştilor de la Colonia
               5. Calomnii
               6. Războiul dintre şoareci şi broaşte
               7. Polemica împotriva lui Palmerston
               8. Declaraţia domnului A. Scherzer
               9. Articolul lui Blind publicat în „Free Press" din 27 mai 1859
               10. Scrisorile domnului Orges
               11. Circulara împotriva lui K. Blind
               12. Affidavitul lui Vogele
               13. Affidavitul lui Wiehe
               14. Din actele aflate la dosarul procesului
               15. Broşurile editate la Dentu
               16. Supliment
                    a) K. Vogt şi societatea „La Cimentaire"
                    b) Kossuth
                    c) „Prusia în 1860” de Edmond About
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redactorul lui „Allgemeine Zeitung”
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor „Reform”, „Volks-Zeitung" şi „Allgemeine Zeitung”
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiei lui „Allgemeine Zeitung"
⎔  KARL MARX. Procesul împotriva lui „Augsburger Zeitung"
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „Daily Telegraph”
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redacţia lui „Allgemeine Zeitung"
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor „Freischltz" şi „Reform"
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiei lui „Allgemeine Zeitung” şi ale altor ziare germane

⎔  A n e x e
• Adnotări
• Indice de nume 859
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels
• Tabel de greutăţi, măsuri şi monede

⎔  Ilustrații
• Coperta interioară a primului volum din „New American Cyclopaedia"
• Bătălia de la Alma, 20 septembrie 1854
• Bătălia de la Aspern, 21-22 mai 1809
• Afganistanul în timpul primului război anglo-afgan 1838-1842
• Mişcarea de eliberare naţională din Algeria în prima jumătate a sec. al XIX-lea
• Operaţiile militare care au avut loc în Europa centrală între 13 august 1813 şi 1 aprilie 1814
• Lupta pentru independenţă a ţărilor din America Latină (campaniile armatei lui Bolivar)
• Bătălia de la Borodino, 5 - 7 septembrie 1812
• Bătăliile de la Bidassoa din 31 august şi 7 octombrie 1813
• Schiţa cîmpului de luptă de la Bidassoa, desenată de Engels
• Coperta interioară a primei ediţii a lucrării lui Marx „Domnul Vogt"fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 15/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  KARL MARX. Situaţia din Franţa
⎔  KARL MARX. Politica Angliei
⎔  KARL MARX. Noul tratat dintre Franţa şi Anglia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Reforma militară din Germania
⎔  KARL MARX. Bugetul englez
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre tunul ghintuit
          I
          II
          III
⎔  KARL MARX. Starea de spirit de la Berlin
⎔  KARL MARX. Sicilia şi sicilienii
⎔  KARL MARX. Pregătiri în vederea viitorului război al lui Napoleon pe Rin
⎔  KARL MARX. Garibaldi în Sicilia. - Situaţia din Prusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Garibaldi în Sicilia
⎔  KARL MARX. Ştiri interesante din Prusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Trupele britanice de voluntari
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic
⎔  KARL MARX. Situaţia industriei de fabrică britanice
          I
          II
⎔  KARL MARX. Ştiri interesante din Sicilia. – Cearta dintre Garibaldi şi La Farina. - O scrisoare a lui
      Garibaldi
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Apărarea Angliei
⎔  KARL MARX. Evenimentele din Siria. – Sesiunea parlamentului englez. - Situaţia comerţului britanic
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ar putea oare francezii să invadeze Londra ?
⎔  KARL MARX. Alianţa franco-rusă
⎔  KARL MARX. Taxele vamale la hîrtie. – Scrioarea împăratului
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Manevrele forţelor lui Garibaldi
⎔  KARL MARX. Noul împrumut sard. – Apropiatul împrumut francez şi indian
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Omul bolnav din Austria
⎔  KARL MARX. Recolta din Europa
⎔  FRIEDRICH ENGELS. O trecere în revistă a unităţilor de puşcaşi voluntari englezi
⎔  KARL MARX. Preţurile la cereale. - Situaţia financiară din Europa şi pregătirile de război. - Poblema
      orientală
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Înaintarea lui Garibaldi
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Garibaldi în Calabria
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Infanteria uşoară franceză
          I
          II
          III
⎔  KARL MARX. Rusia se foloseşte de Austria. - Congresul de la Varşovia
⎔  KARL MARX. Situaţia din Prusia. - Prusia, Franţa şi Italia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Artileria de voluntari
⎔  KARL MARX. Pregătiri de război în Prusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Istoricul puştii ghintuite
          I
          II
          III
          IV
          V
          VI
          VII
          VIII
⎔  KARL MARX. Incordare pe piaţa financiară
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Voluntarii genişti
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Austria. - Dezvoltarea revoluţiei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea din Germania
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Forţele armate franceze
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mareşalul Bugeaud despre factorul moral în luptă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la culegerea „Articole pentru voluntari”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Generalii voluntari
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Brighton şi Wimbledon
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Instrucţia de front de companie
⎔  PRIEDRICH ENGELS. Puşti şi trageri cu puşca. - Puştile Lancaster şi Enfield
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Aldershot şi voluntarii
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ministerul de război şi voluntarii
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Waldersee despre armata franceză
⎔  FRIEDRICH ENGELS. O critică militară a trecerii în revistă de la Newton
⎔  KARL MARX. Problema americană în Anglia
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic cu bumbac
⎔  KARL MARX. Ziarul londonez „Times” şi lordul Palmerston
⎔  KARL MARX. Ziarul londonez „Times " despre prinţii de Orleans în America
⎔  KARL MARX. Războiul civil din Amerioa de Nord
⎔  KARL MARX. Războiul civil din Statele Unite
⎔  KARL MARX. Criza din Anglia
⎔  KARL MARX. Comerţul britanic
⎔  KARL MARX. Cronică economică
⎔  KARL MARX. Intervenţia din Mexic
⎔  KARL MARX. Monsieur Fould
⎔  KARL MARX. Situaţia financiară a Franţei
⎔  KARL MARX. Destituirea lui Fremont
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ofiţerii voluntari
⎔  KARL MARX. Cazul „Trent"
⎔  KARL MARX. Conflictul anglo-american
⎔  KARL MARX. Ultimele ştiri cu privire la cazul „Trent" şi repercusiunile lor la Londra
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Invăţămintele războiului din America
⎔  KARL MARX. Principalii actori ai dramei „Trent"
⎔  KARL MARX. Disputa în jurul afacerii „Trent”
⎔  KARL MARX. Accentuarea simpatiilor în Anglia
⎔  KARL MARX. Criza în legătură cu problema sclaviei
⎔  KARL MARX. Ştiri din America
⎔  KARL MARX. Un proces de calomnie
⎔  KARL MARX. Guvernul de la Washington şi puterile occidentale
⎔  KARL MARX. Părerea ziarelor şi părerea poporului
⎔  KARL MARX. Scamatoriile presei franceze. – Consecinţe economice ale războiului
⎔  KARL MARX. Un miting filoamerican
⎔  KARL MARX. Opinia publică din Anglia
⎔  KARL MARX. Cu privire la istoricul tăinuirii depeşei lui Seward
⎔  KARL MARX. Date statistice asupra căilor ferate
⎔  KARL MARX. Lovitura de stat a lordului John Russell
⎔  KARL MARX. Un miting al muncitorilor din Londra
⎔  KARL MARX. Starea de spirit antiintervenţionistă
⎔  KARL MARX. Despre criza de bumbac
⎔  KARL MARX. De-ale englezilor
⎔  KARL MARX. Dezbaterile parlamentare cu privire la adresa de răspuns la mesajul tronului
⎔  KARL MARX. Harababura din Mexic
⎔  KARL MARX. Situaţia din America
⎔  KARL MARX. Amicii secesioniştilor în Camera comunelor - recunoaşterea blocadei americane
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Războiul civil din America
⎔  KARL MARX. O nouă escrocherie internaţională Mires
⎔  KARL MARX. Presa engleză şi căderea oraşului New Orleans
⎔  KARL MARX. O convenţie împotriva comerţului cu sclavi
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Situaţia de pe teatrul de război din America
⎔  KARL MARX. Umanitatea engleză şi America
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Războiul civil din America şi cuirasatele şi navele cu pinten
⎔  KARL MARX. Aspecte din China
⎔  KARL MARX. O afacere scandaloasă
⎔  KARL MARX. Manevra de înnăbuşire a dezbaterilor în legătură cu Mexicul şi alianţa cu Franţa
⎔  KARL MARX. Observaţii la critica situaţiei din America
⎔  KARL MARX. Protestul lui Russell împotriva grosolăniei americane. - Scumpirea cerealelor. - Situaţia
     din Italia
⎔  KARL MARX. Manifestări aboliţioniste în America
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Trecerea în revistă a voluntarilor din Anglia
⎔  KARL MARX. Miting în apărarea lui Garibaldi
⎔  KARL MARX. Starea de mizerie a muncitorilor din Anglia
⎔  KARL MARX. Mitinguri în apărarea lui Garibaldi - Starea de mizerie a muncitorilor din industria
     bumbacului
⎔  KARL MARX. Cu privire la evenimentele din America de Nord
⎔  KARL MARX. Despre panificaţie
⎔  KARL MARX. Despre situaţia din America de Nord
⎔  KARL MARX. Simptome de dezagregare a Confederaţiei din sud
⎔  KARL MARX. Rezultatul alegerilor din statele din Nord
⎔  KARL MARX. Destituirea lui McClellan
⎔  KARL MARX. Neutralitatea engleză. - Despre situaţia din statele din Sud
⎔  KARL MARX. Scrisoare adresată redacţiei ziarului „Berliner Reform"
⎔  KARL MARX. Apelul Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra cu privire la Polonia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Efectivul armatelor din Schleswig
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Forţele armate ale Angliei împotriva Germaniei.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Din lucrările postume
          Kinglake despre bătălia de la Alma
               I
               II
               III
          Armata engleză
               I
               II
               III

⎔  A n e x e
1. Cererea lui K. Marx de a fi reintegrat în drepturile de cetăţean prusian)
2. Petiţia lui K. Marx în legătură cu respingerea cererii sale de reintegrare în drepturile de cetăţean 
      prusian
3. Petiţia lui K. Marx în legătură cu reintegrarea sa în drepturile de cetăţean prusian
4. Răspuns la cererea lui K. Marx de a fi reintegrat în drepturile de cetăţean prusian
5. Referitor la cererea lui K. Marx cu privire la naturalizarea şi dreptul de domiciliere la Berlin
6. Scrisoarea lui K. Marx către şeful poliţiei, von Zedlitz

⎔  Adnotări
• Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels
• Indice de nume
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic
• Tabel de greutăţi, măsuri şi monede

⎔  Ilustraţii
• Hartă : Campania lui Garibaldi în Italia de sud (1860)
• Coperta culegerii „Essays Addressed to Volunteers"
• Hartă : Statele Unite ale Americii în ajunul războiului civil (1861-1865)
• Hartă : Desfăşurarea acţiunilor militare din S.U.A. (1861-1 862)
• Scrisoarea adresată de K. Marx redacţiei ziarului „Berliner Reform”
• Prima pagină din manuscrisul lui F. Engels „Armata engleză"

fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 16/37


Cuprins
⎔  Prefaţă

⎔  KARL MARX. Manifestul constitutiv al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
⎔  KARL MARX. Statutul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
⎔  KARL MARX. Proiecte de rezoluţii cu privire la condiţiile de primire a organizaţiilor   
                                muncitoreşti în Asociaţia Internaţională a Muncitorilor
          I
          II
⎔  KARL MARX. Către Abraham Lincoln, preşedintele Statelor Unite ale Americii
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter”
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „Beobachter” din Stuttgart
⎔  KARL MARX. Despre Proudhon. [Scrisoare către J. B. Schweitzer]
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Domnul Tidmann. [Vechi cîntec popular danez]
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redacţia ziarului „Social-Demokrat”. Declaraţie
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc german
          I
          II
          III
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţie. Către redacţia ziarului „Social-
                                                                           Demokrat"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Notă în legătură cu broşura „Problema militară în Prusia şi partidul 
                                               muncitoresc german"
⎔  KARL MARX. Proiectul iniţial al rezoluţiei cu privire la conflictul din cadrul secţiei din
                               Paris
⎔  KARL MARX. Rezoluţii ale Consiliului Central cu privire la conflictul din cadrul secţiei din
                               Paris
⎔  KARL MARX. Recenzie a broşurii „Problema militară în Prusia şi partidul muncitoresc
                                german" de Friedrich Engels
⎔  KARL MARX. Declaraţie cu privire la motivele care au dus la hotărîrea de a nu mai
                               colabora la ziarul „Social-Demokrat "
⎔  KARL MARX. Declaraţie adresată redacţiei ziarului „Berliner Reform"
⎔  KARL MARX. „Preşedintele omenirii"
⎔  KARL MARX. Rectificare
⎔  KARL MARX. Adresa Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor către preşedintele Johnson
⎔  KARL MARX. Salariu, preţ şi profit.
          Cuvînt introductiv
          1 . Producţie şi salarii
          2. Producţie, salariu, profit
          3. Salariile şi circulaţia banilor
          4. Ofertă şi cerere
          5. Salarii şi preţuri
          6. Valoare şi muncă
          7. Forţa de muncă
          8. Producerea plusvalorii
          9. Valoarea muncii
          10. Profitul se realizează prin vînzarea mărfii la valoarea ei
          11. Diferitele părţi în care se împarte plusvaloarea .
          12. Raportul general dintre profit, salariu şi preţuri .
          13. Principalele cazuri de luptă pentru majorarea salariului sau împotriva reducerii lui
          14. Lupta dintre capital şi muncă şi rezultatele ei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. De ce poartă clasa muncitoare interes Poloniei ?
          I. Către redactorul ziarului „Commonwealth"
          II. Către redactorul ziarului „Commonwealth"
          III. Doctrina naţionalităţilor aplicată la Polonia
⎔  KARL MARX. Avertisment
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre războiul din Germania
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
⎔  KARL MARX. Instrucţiuni pentru delegaţii Consiliului Central provizoriu în legătură cu
                               diferite probleme
          1. Organizarea Asociaţiei Internaţionle
          2. Realizarea cu ajutorul Asociaţiei a nităţii internaţionale de acţiune în lupta dintre 
               muncă şi capital
          3. Limitarea zilei de muncă
          4. Munca copiilor şi adolescenţilor (de ambele sexe)
          5. Munca cooperativizată
          6. Sindicatele (trade-union-urile). Trecutul, prezentul şi viitorul lor
          7. Impozitele directe şi indirecte
          8. Creditul internaţional
          9. Problema poloneză
          10. Armata
          11. Problema religioasă
⎔  KARL MARX. Cuvîntare rostită la mitingul polonezilor de la Londra, la 22 ianuarie 1867
⎔  KARL MARX. Dezminţire
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie cu privire la atitudinea Asociaţiei Internaţionale a 
                               Muncitorilor faţă de congresul Ligii păcii şi libertăţii
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Die Zukunft"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Rheinische
                                              Zeitung"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului " pentru „Elberfelder
                                              Zeitung"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Düsseldorfer
                                              Zeitung"
⎔  KARL MARX. Fenienii întemniţaţi la Manchester şi Asociaţia Internaţională a
                               Muncitorilor
⎔  KARL MARX. Plagiatorii
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Beobachter"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Staats -Anzeiger 
                                              für Württemberg"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului " pentru „Neue Badische
                                              Landeszeitung"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului" pentru „Demokratisches
                                              Wochenblatt"
          I
          II
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Conspect asupra „Capitalului" lui Karl Marx. Volumul I
          Capitolul Întîi. Marfa şi banii
               I. Marfa ca atare
               II. Procesul de schimb al mărfurilor
               III. Banii sau circulaţia mărfurilor
                    A. Măsură a valorilor (Aur = bani presupuşi)
                    B. Mijloc de circulaţie
                         a) Metamorfoza mărfurilor
                         b) Circulaţia banilor
                         c) Moneda - semnul valorii
                    C. Bani
                         a) Tezaurizarea
                         b) Mijloc de plată
                         c) Bani universali
          Capitolul al doilea. Transformarea banilor în capital
               I . Formula generală a capitalului
               lI. Contradicţiile formulei generale
               III. Cumpărarea şi vînzarea forţei de muncă
          Capitolul al treilea. Producţia plusvalorii absolute
               I . Procesul de muncă şi procesul de valorificare
               II. Capital constant şi capital variabil
               III. Rata plusvalorii
               IV. Ziua de muncă
               V. Rata şi masa plusvalorii
          Capitolul al patrulea. Producţia plusvalorii relative
               I. Notiunea de plusvaloare relitivă
               II. Cooperarea
               III. Diviziunea muncii şi manufactura
               IV. Maşinile şi marea industrie
                    a) Maşinile ca atare
                    b) Însuşirea forţei de muncă cu ajutorul maşinilor
                    c) Fabrica în ansamblu în structura ei clasică
                    c' sau d) Lupta muncitoilor împotriva sistemului de fabrică şi împotriva maşinii
                    c" sau d) Maşina şi plusvaloarea
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Recenzie la volumul întîi al „Capitalului " pentru „The Fortnightly 
                                              Review"
⎔  KARL MARX. Rezoluţia privind schimbarea locului unde să se ţină Congresul
                               Internaţionalei în 1868
⎔  KARL MARX. Rezoluţia Consiliului General cu privire la cuvîntarea lui Felix Pyat]
⎔  KARL MARX. Plagiatul meu după F. Bastiat
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General cu privire la poziţia guvernului britanic faţă
                               de Rusia ţaristă
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie cu privire la urmările folosirii maşinilor de către
                               capitalişti, propus de Consiliul General Congresului de la Bruxelles
⎔  KARL MARX. Către preşedintele şi Consiliul de conducere al Uniunii generale a   
                                muncitorilor germani
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie privind limitarea zilei de muncă, propus de Consiliul       
                               General Congresului de la Bruxelles
⎔  KARL MARX. Al patrulea raport anual al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a 
                               Muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către conducerea „Cercului Schiller"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene a muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la dizolvarea Uniunii lassalleene a muncitorilor [Adaos]
⎔  KARL MARX. Despre legăturile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu organizaţiile
                               muncitoreşti engleze
⎔  KARL MARX. Cum a înlesnit o crisoarea adresată de d-l Gladstone Băncii Angliei, în 1866,
                               acordarea unui împrumut de şase milioane Rusiei
⎔  KARL MARX. Declaraţie trimisă Asociaţiei culturale a muncitorilor germani din Londra
⎔  KARL MARX. Asociaţia Internaţională a Muncitorilor şi Alianţa democraţiei socialiste
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Raport cu privire la asociaţiile minerilor din minele de cărbuni din   
                                              Saxonia
⎔  KARL MARX. Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a muncitorilor către Biroul
                               Central al Alianţei democraţiei socialiste
⎔  KARL MARX. Masacrele din Belgia
⎔  KARL MARX. Apel adresat Uniunii naţionale a muncitorilor din Statele Unite
⎔  KARL MARX. Prefaţă la ediţia a doua (1869) a lucrării „Optsprezece brumar al lui 
                               Ludovic Bonaparte”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Karl Marx
⎔  KARL MARX. Raportul Consiliului General cu privire la dreptul de succesiune
⎔  KARL MARX. Raportul prezentat de Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a
                               Muncitorilor la cel de-al IV-lea Congres General de la Basel
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a
                               Muncitorilor cu privire la atitudinea guvernului englez în problema 
                               amnistierii irlandezilor
⎔  KARL MARX. Adresa Consiliului General către Consiliul federal al Elveţiei romande
⎔  KARL MARX. Necrolog
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la ediţia a doua a „Războiului ţărănesc german"
⎔  KARL MARX. Guvernul englez şi fenienii întemniţaţi
          I.
          II.
⎔  KARL MARX. Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a muncitorilor către membrii
                               Comitetului secţiei ruse cu sediul la Geneva
⎔  KARL MARX. Comunicare confidenţială
⎔  KARL MARX. Proiectul de rezoluţie al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a   
                               Muncitorilor cu privire la ziarul „Bee-Hive”
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu
                               privire la persecuţiile împotriva membrilor secţiilor franceze
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie al Consiliului General cu privire la „Secţia federală 
                               franceză de la Londra"
⎔  KARL MARX. Rezoluţia Consiliului General cu privire la convocarea Congresului la Mainz
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către Comitetul partidului muncitoresc social-
                                                                           democrat german
⎔  KARL MARX. Rezoluţia Consiliului General cu privire la Comitetul federal al Elveţiei 
                               romande
⎔  KARL MARX. Lock-out-ul muncitorilor din construcţii de la Geneva
⎔  KARL MARX. Comunicare confidenţială tuturor secţiilor
⎔  KARL MARX. Ordinea de zi a Congresului de la Mainz al Internaţionalei
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din lucrările postume
⎔  KARL MARX. Schiţa unei cuvîntări care nu a fost rostită în problema irlandeză
          I. Introducere. Execuţia
          II. Probleme
          III. Problema agrară
          IV. Poporul englez
          V. Mijloace de remediere
⎔  KARL MARX. Schiţa referatului în problema irlandeză, prezentat la Asociaţia culturală a
                               muncitorilor germani de la Londra la 16 decembrie 1867
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Istoria Irlandei
          Condiţii naturale
          Vechea Irlandă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Din fragmentele pentru „Istoria Irlandei"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Insemnări pentru prefaţa la o culegere de cîntece irlandeze

⎔  A n e x e
A. Însemnări şi documente
          1. Aplul Consiliului Central către Asociaţiile muncitoreşti
          2. Raportul Comitetului permannt cu priviie la congres şi conferinţă, corctat şi adoptat 
              de Consiliul Central la plenara din 25 iulie 1865
          3. Dintr-o scrisare adresată de Jenny Marx lui J. Ph. Bekker la 29 ianuarie 1866
          4. Scrisoare adresată ziarului „L'Echo de Verviers"
               I.
               II.
               III.
               IV.
               V.
               VI.
               VII.
               VIII.
               IX.
               X.
          5. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu atitudinea lui Mazzini 
               față de Asociaţia Internaţională a Muncitorilor
          6. Statutul şi Rgulamentul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
          7. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx la 28 februarie 1867 cu prilejul 
               aniversării Asociaţiei culturale a muncitorilor gemani de la Londra
          8. Apelul Consiliului General al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor adresat
               secţiilor, asociaţiilor afiliate şi tuturor muncitorilor
          9. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu datele statistice
               apărute în noua Carte albastră
          10. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu atitudinea Asociaţiei
                 Internaţionale a Muncitorilor faţă de Congresul Ligii păcii şi libertăţii
          11. Raportul Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor prezentat
                 la Congresul de la Lausanne din 1867
                    I. Sarcinile trasate de Congresul de la Geneva (Septembrie 1866)
                    II. Rolul Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în lupta dintre capital şi muncă
                    III. Secţia engleză
                         A. Propaganda
                         B. Cotizaţiile
                    IV. Secţiile de pe continent şi din America
                    V. Observaţii generale
          12. Dintr-o scrisoare adresată de Jenny Marx lui J. Ph. Bekker, aproximativ la 5       
                  octombrie 1867
          13. Rezumatul unui referat în problema irlandeză prezentat de Karl Marx la 16
                 decembrie 1867 la Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra
          14. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu consecinţele folosirii
                 maşinilor în sistemul capitalist
          15. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu reducerea zilei de   
                 muncă
          16. Apel către muncitorii germani de la Londra
          17. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu influenţa pe care o are 
                 concurenţa din industria bumbacului asupra situaţiei muncitorilor din Franţa
          18. Rezoluţia Consiliului General cu privire la programul Congresului de la Basel
          19. Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx în legătură cu proprietatea funciară
                    I.
                    II.
          20. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu dreptul de succesiune
          21. Rezumatul a două cuvîntări rostite d e Karl Marx în legătură cu învăţămîntul
                 general în societatea modernă
                    I.
                    II.
          22. Adresa Ligii pămîntului şi a Muncii către muncitorii şi muncitoarele din Marea 
                 Britanie şi din Irlanda
          23. Rezumatul cuvîntărilor rostite de Karl Marx în legătură cu politica guvernului           
                britanic faţă de deţinuţii irlandezi
                    I.
                    II.
          24. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu ziarul „Bee-Hive"
          25. Rezumatul unei scrisori a lui Karl Marx către comitetul Partidului muncitoresc 
                 social-democrat
          26. Rezumatul unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu sciziunea din cadrul
                 Federaţiei din Elveţia romandă
B. Articole în legătură cu problema irlandeză scrise de Jenny Marx
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII.
          VIII.

⎔  A d n o t ă r i
•  Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels
•  Indice de nume
•  Indice de numiri geografice
•  Indice bibliografic

⎔  I l u s t r a ţ i i
•  Coperta primei ediţii a Manifestului constitutiv şi a Statutului provizoriu ale Asociaţiei   
          Internaţionale a Muncitorilor
•  Coperta primei ediţii a broşurii lui Fridrich Engels „Problema militară în Prusia şi 
          partidul muncitoresc german”
•  Carnet de membru al Asociaţiei Internaţionale a Muncltorilor; aparţinea lui F. Engels
•  Hartă : Războiul austro-prusian 1866
•  Scrisoarea lui Karl Marx către membrii Comitetului secţiei ruse din Geneva a Asociaţiei   
          Internaţionale a Muncitorilor (publicată în „Narodnoe Delo" din 15 aprilie 1870)
•  Pagină din registrul de procese-verbale „Cu privire la persecuţiile împotriva secţiilor
          franceze", scrisă de Karl Marx
•  Prima pagină a manuscrisului lui Friedrich Engels „Istora Irlandei"
•  Hartă : Irlanda

Dat la cules 30-08-1963.      Bun de tipar 18-10-1963.      Apărut 1963.
Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti – R. P. Romînă

fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 17/37


Cuprins

⎔  Prefaţă

⎔  KARL MARX. Prima Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a
                                Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre război
          Însemnări despre război. - I
          Însemnări despre război. - II
          Însemnări despre război. - III
          Însemnări despre război. - IV
          Victoriile prusiene
          Însemnări despre război. - V
          Însemnări despre război. - VI
          Însemnăni despre război. - VII
          Însemnări despre război. - VIII
          Însemnări despre război. - IX
          Însemnări despre război. - X
          Criza războiuilui
          Însamnări despre război. - XI
          Însamnări despre război. - XII
          Însemnări despre război. - XIII
          Însemnări despre război. - XIV
          Însemnăni despre război. - XV
          Înfrîngerile suferite de francezi
          Însemnări despre război. - XVI
          Însemnări desre război. - XVII
          Înflorirea şi decăderea armatelor
          Însemnări despre război. - XVIII
          Cum trebuie dusă lupta impotrivia prusienilor
          Însemnări despre război. - XIX
          Comuncatul cu privire la tratative
          Însemnări despre război. – XX
          Însemnări despre război. – XXI
          Principiile sistemului militar prusian
          Însemnări despre război. – XXII
          Însemnări despre război. - XXIII
          Soarta orașului Metz
          Însemnări despre razboi. - XXIV
          Saragosa - Paris
          Însemnări despre război. - XXV
          Căderea Metz-ului
          Însemnări despre război. - XXVI
          Dezvinovăţirea împăratului
          Războiul din Franţa
          Însenmări despre război. - XXVII.
          Capitale fortificate
          Însemnări despre război. - XXVIII
          Situaţia militară din Franţa
          Însemnări despre război. - XXIX
          Însemnări despre război. - XXX
          Perspectivele războiului
          Franctirorii prusieni
          Însemnări despre război. - XXXI
          Însemnări despre război. - XXXII
          Situaţia trupelor germane în Franţa
          Însemnări despre război. - XXXIII
          Însemnări despre război. - XXXIV
          Însemnări despre război. - XXXV
          Însemnări despre rdzboi. - XXXVI
          Însemnări despre război. - XXXVII
          Însemnări despre război. - XXXVIII
          Însemnări despre război. - XXXIX
          Însemnări despre război. - XL
          Situaţia militară din Franța
          Catastrofa lui Bourbaki
⎔  KARL MARX. Către Comitetul Partidului muncitoresc social-democrat
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Despre Karl Blind
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare adresată Comitetului Partidului
                                                                            muncitoresc social-democrat
⎔  KARL MARX. A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a
                                Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian
⎔  KARL MARX. În legătură cu arestarea membrilor Comitetului Partidului muncitoresc
                               social-democrat
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către cel de-al VI-lea Congres al secţiilor din Belgia ale Asociaţiei
                                               Internaţionale a Muncitorilor
⎔  KARL MARX. Libertatea presei şi a cuvîntului în Germania
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Proiect de rezoluţie a Consiliului General cu privire la poziţia clasei
                                               muncitoare engleze ln actuala etapă a războiului franco-prusian
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol al Asociaţiei Internaţionale a
                                               Muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Situaţia din Rusia
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „Times"
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General trimisă redacţiei ziarului „Times şi 
                                redacţiilor altor ziare
⎔  KARL MARX. Către redacţia ziarului „Volksstaat”
⎔  KARL MARX. Către redacţia ziarului „De Werker”
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Times"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre greva muncitorilor din industria tutunului din Anvers
⎔  PRIEDRICH ENGELS. Rezoluţie a Consiliului General cu privire la excluderea lui Tolain
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Încă o dată „domnul Vogt”
⎔  KARL MARX. Războiul civil din Franţa. Adresa Consiliului General al Asociaţiei
                                Internaţionale a Muncitorilor
          I.
          II.
          III.
          IV.
          Anexe
                    I.
                    II.
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redactorul lui „Pall Mall Gazette”
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu
                                                                            circulara lui Jules Favre
⎔  KARL MARX. O declaraţie a Consiliului General către redacţia ziarului „Times"
⎔  KARL MARX. O scrisoare a Consiliului General către redacţia ziarului „Standard"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. O declaraţie a Consiliului General în legătură cu scrisoarea lui
                                               Holyoake
⎔  FRIEDRICH I!NGELS. O scrisoare a Consiliului General către redacţiile ziarelor
                                              „Spectator" şi „Examiner"
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Daily News”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. O declaraţie a Consiliului General în legătură cu scrisorile lui
                                               Holyoake şi Lucraft
⎔  KARL MARX. Scrisoare adresată lui Max Friedländer, redactorul ziarnlui „Neue Freie
                               Presse”
⎔  KARL MARX. Scrisoare adresată lui Frederic Greenwood, redactorul lui „Pall Mall
                               Gazette"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. „Adresa cu privire la războiul civil din Franţa" şi presa engleză
⎔  KARL MARX. Domnul Washburne, ambasadorul american la Paris
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Morning Advertiser"
⎔  KARL MARX. Către redadorul ziarului „The Standard"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Atacul lui Mazzini împotriva Internaţionalei
⎔  KARL MARX. Scrisoare d e însoţire adresată redacţiei ziarului „Times"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „Times"
⎔  KARL MARX. Către redaotorul ziarului „L'International"
⎔  KARL MARX. Către redactorul revistei „Public Opinion”
⎔  KARL MARX. Către redactorul revistei „Public Opinion”
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Le Gaulois”
⎔  KARL MARX. Scrisoare adresată lui Charles Dana, redactorul ziarului „The Sun”
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „La Včritč”
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Evening Standard”
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Propuneri făcute Consiliului General în vederea
                                                                            pregătirii Conferinţei de la Londra
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Proiecte preliminare de rezoluţii pentru Conferinţa
     de la Londra
⎔  CONFERINŢA DE LA LONDRA A ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCITORILOR.
                                 17 - 23 septembrie 1871
⎔  KARL MARX. Cu privire la activitatea desfăşurată de Alianţa democraţiei socialiste.
                               Rezumat al cuvîntării rostite la 18 septembrie 1871, la şedinţa unei comisii               
                                a conferinţei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre activitatea politică a clasei muncitoare. Planul cuvîntării
                                               rostite la şedinţa din 21 septembrie 1871 a conferinţei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre activitatea politică a clasei muncitoare. Însemnările
                                               autorului pentru cuvîntarea rostită la şedinţa din 21 septembrie
                                               1871 a conferinţei
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţii adoptate de Conferinţa delegaţilor
                                                                           Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor care a avut 
                                                                           loc la Londra între 17 şi 23  septembrie 1871
⎔  KARL MARX. Rezoluţia Conferinței de la Londra cu privire la sciziunea din Elveţia
                                romandă
⎔  KARL MARX. Către editoarele săptămînalului „Woodhul & Claflin's Weekly”
⎔  KARL MARX. Cuvîntare rostită la Londra, la 25 septembrie 1871, cu prilejul celei de-a 7-a
                                aniversării a Internaţionalei. [Însemnările unui corespondent]
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţia Consiliului General cu privire la excluderea lui Durand
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General cu privire la abuzul cu numele
                               Internaţionalei comis de Neceaev
⎔  KARL MARX. Rezoluţia Consiliului General cu privire la statutul secţiei franceze din 1871   
                               adoptată în şedinţa din 17 octombrie 1871
⎔  KARL MARX. Statutul general şi Regulamentul de organizare al Asociaţiei Internaţionale
                               a Muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu scrisoarea lui
                                               Cochrane
⎔  PRIEDRICH ENGELS. Despre febra înfiinţării de societăţi anonime fictive în Anglia
⎔  KARL MARX. Proiect de rezoluţie a Consiliului General cu privire la secţia franceză din
                               1871
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General adresată redacţiei lui „Frankfurter Zeitung
                               und Handelsblatt"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol de la Madrid
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General trimisă redacţiei ziarului „Proletario
                                               Italiano"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Împuternicire dată lui Giuseppe Boriani
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cu privire la situaţia secţiilor Internaţionalei în ţările Europei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General adresată redacţiilor unor ziare
                                               italiene în legătură cu articolele lui Mazzini împotriva
                                               internaţionalei
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Eastern Post”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Sonvilier şi Internaţionala
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „The Eastern Post”
⎔  KARL MARX. Citre redactorul ziarului „The Eastern Post"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redacţia ziarului „Gazzettino Rosa”
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Declaraţia Consiliului General în legătură cu         
                                                                            samavolnicia autorităţilor elveţiene
⎔  KARL MARX. Din scrierile postume
⎔  KARL MARX. Ciorne ale „Războiului civil din Franţa”
          Prima ciornă a „Războiului civil din Franţa"
               Guvernul apărării
               Comuna I.
                    1. Măsuri în folosul clasei muncitoare
                    2. Măsuri în interesul clasei muncitoare, dar în special al claselor de mijloc
                    3. Măsuri cu caracter general
                    4. Măsuri privind securitatea publică
                    5. Măsuri financiare
               Comuna II.
                    Apariţia Comunei şi Comitetul central
                    Caracterul Comunei
                    Ţărănimea
                    Uniunea republicană (Liga republicană)
                    Revoluţia comunală ca reprezentant al tuturor claselor societăţii care nu trăiesc
                       din munca altora
                    Republica este posibilă numai ca republică socială recunoscută
                    Comuna (Măsuri sociale)
                    Tendinţele de descentralizare ale adunării „Des ruraux” şi Comuna
               Fragmente
          A doua ciornă a „Războiului civil din Franţa”
               1 . Guvernul apărării. Trochu, Favre, Picard, Ferry ca deputaţi ai Parisului
               2. Thiers, Dufaure, Pouyer-Quertier
               3 . Adunarea „Des ruraux"
               5. Începutul războiului civil. Revoluția din 18 martie. Clement Thomas. Lecomte.             
                    Ciocnirea din Piaţa Vendome
              6. Comuna
              7. Încheiere
              Fragmente

⎔  A n e x e
1. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre guvernul apărării naţionale
2. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre revoluţia din 18 martie de la
     Paris
3. Rezumat al unor cuvîntări ale lui Friedrich Engels şi Karl Marx despre mişcarea
     republicană din Anglia
4. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris
5. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre Comuna din Paris
6. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre Comuna din Paris
7. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre Comuna din Paris
8. Rezumat al unei cuvîntări rostite de Karl Marx împotriva calomniilor răspîndite de presa
     burgheză la adresa Internaţionalei şi a Comunei din Paris
9. Text prescurtat al unui interviu acordat de Karl Marx unui corespondent al ziarului „The
     World"
10. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels despre Legăturile lui Mazzini cu
       Internaţionala
11. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels în legătură cu convocarea Conferinţei
       de la Londra din 1871
12. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx împotriva lui Odger
13. Rezumat al cuvîntării rostite de Karl Marx la deschiderea Conferinţei de la Londra
14. Rezumat al unor cuvîntări ale lui Karl Marx despre trade-union-uri
15. Text prescurtat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre activitatea politică a clasei
       muncitoare
16. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre activitatea politică a clasei munciltoare
17. Text prescurtat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre situaţia Asociaţiei
       Internaţionale a Muncitorilor în Germania şi Anglia
18. Rezumat al unei cuvîntări a lui Karl Marx despre societățile secrete
19. O scrisoare adresată de Jenny Marx editoarei revistei „Woodhull & Glaflin's Weekly"
20. Rezoluţie a Consiliului General cu privire la Comitetul central al secţiilor din S.U.A. ale
       Asociaţiei Internaţionale a Muncitoriilor

⎔  A d n o t ă r i
•  Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels
•  Indice de nume
•  Indice de denumiri geografice
•  Indice bibliografic

⎔  I l u s t r a ţ i i
•  Prima pagină a foii volante ,,Prima adresă a Consiliului General al Asociaţiei
             Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian" din 23 iulie 1870
•  Hartă: Bătălia de la Gravelotte-St. Privat din 18 august 1870 şi asediul oraşului Metz.
             Bătălia de la Mars-la-Tour din 16 august 1870
•  Hartă : Bătăilia de la Sedan 1 - 2 septembrie 1870
•  Începutul articolului „Situaţia militară din Franţa" cu autograful lui Engels (extras din   
            „Pall Maill Gazette")
•  Hartă: Asediul Parisului (19 septembrie 1870 - 28 ianuarie 1871)
•  Hartă : Războiul franco-prusian 1870 - 1871
•  Coperta ediției a treia în limba engleză a lucrării „Războiul civil din Franţa"
•  Hartă: Comuna din Paris (18 martie - 28 mai 1871)
•  Planul cuvîntăril lui Engels cu privire la activitatea politică a clasei muncitoare
•  Alineat din manuscrisul primei ciorne a „Războiului civil din Franţa”

Dat la cules 11-10-1963.      Bun de tipar 25-11-1963.      Apărut 1963.
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic ,,Casa Scînteii”.
Piața Scînteii nr. 1. Bucureşti – Republica Populară Romînă
fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 18/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Pretinsele sciziuni din Internaţională
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII.
⎔  KARL MARX. Rezoluţiile cu privire la sciziunea din Federaţia din Statele Unite, adoptate de   
      Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în şedinţele din 5 şi 12 martie 1872
          I. Cele două consilii federale
          II. Congresul general al Federaţiei din Statele Unite
          III. Scţiile
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „La Liberte"
⎔  KARL MARX. Rezoluţii adoptate la mitingul ţinut cu prilejul aniversării Comunei din Paris
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal spaniol
⎔  KARL MARX. Cu privire la naţionalizarea pămîntului
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către cetăţenii delegaţi la Congresul naţional spaniol de la Saragosa
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Congresul de la Saragosa
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor în
      legătură cu cuvîntarea rostită de Cochrane în Camera comunelor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Asociaţia muncitorilor din Ferrara
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra.
          I. Greva muncitorilor agricoli englezi
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre persecutarea lui Theodor Cuno, membru al Internaţionalei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre relaţiile dintre secţiile irlandeze şi Consiliul federal britanic
⎔  KARL MARX. Declaraţia Consiliului General cu privire la Consiliul federalist universal
⎔  KARL MARX. Încă o dată Stefanoni şi Internaţionala
⎔  KARL MARX. Răspuns la primul articol al lui Brentano
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţia Consiliului General cu privire la convocarea şi la ordinea
      de zi a Congresului de la Haga
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS, Prefaţă la ediţia germană din 1872 a „Manifestului
      Partidului Comunist"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Internaţionala în America
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Comitetul din Parma pentru eliberarea claselor muncitoare
⎔  KARL MARX. Către minerii grevişti din Ruhr
⎔  KARL MARX. Răspuns la cel de-al doilea articol al lui Brentano
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Consiliul General către toţi membrii Asociaţiei Internaţionale a
      Muncitorilor
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către secţiile din Spania ale Asociaţiei
      Internaţionale a Muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Consiliul General către Noua federaţie din Madrid
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Adresa trimisă de Consiliul General secţiilor italiene ale Asociaţiei
      Internaţionale a Muncitorilor cu prilejul Conferinţei de la Rimini
⎔  KARL MARX. Raportul Consiliului General prezentat la cel de-al cincilea Congres anual al
      Asoiaţiei Intenaţionale a Muncitorilor ţinut la Haga
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Raport cu privire la Alianţa democraţiei socialiste, prezentat la
      Congresul de la Haga în numele Consiliului General
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Rezoluţiile Congresului general de la Haga. 2-7
      septembrie 1872
          I. Rezoluţia cu privire la Statut
          II. Rezoluţii cu privire la Regulament
                    1. Împuternicirile Consiliului General
                    2. Cotizaţiile ce urmează a fi plătite Consiliului General
          III. Rzoluţii cu p rivire la legăturile internat.onale dintre uniunile de rezistentă
          IV. Rezoluţii cu privire la primirea şi excluderea de secţii
          V. Verificarea gestiunii Consiliului General
          VI. Împuternicirile date de Consiliul General şi consiliile federale
          VII. Rezoluţii cu privire la Alianță
          VIII. Sediul şi componența viitorului Consiliu General
          IX. Locul viitorului congres
          X. Comisia pentru redactarea proceselor-verbale ale congrsului
⎔  KARL MARX. Cu privire la Congresul de la Haga
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Le Corsaire"
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Daily News"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Congresul de la Haga
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mandatele imperative la Congresul de la Haga
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra.
          II. Încă o dată despre Congresul de la Haga
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul federal britanic al Asociaţiei Internaţionale a
      Muncitorilor
⎔  KARL MARX. Către redacţia ziarului „Der Volksstaat”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Raport prezentat Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a
      Muncitorilor cu privire la situaţia Asociaţiei în Spania, Portugalia şi Italia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Asociaţia muncitorilor şi agricultorilor din Lombardia
      inferioară (secţie a Internaţionalei), Lodi
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra.
          III. Mitingul din Hyde Park
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisori din Londra.
          IV. Mitingul din Hyde Park. - Situaţia din Spania
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către redactorul ziarului „The International
      Herlad”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Foreign Section din Manchester către toate secţiile şi toţi membrii
      Federaţiei britanice
⎔  KARL MARX. Adresa Consiliului federal britanic către secţiile, filialele şi asociaţiile
      afiliate, precum şi către membrii Federaţiei britanice a Intenaţionalei
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Contribuţii la problema locuinţelor
          Secţiunea I : Cum rezolvă Proudhon problema locuintelor
          Secţiunea a II- a : Cum rezolvă burghezia problema locuinţelor
                    I.
                    II.
                    III.
          Secţiunea a III- a : Încă o dată despre Proudhon şi problema locuinţelor
                    I.
                    II.
                    III.
                    IV.
⎔  KARL MARX. Către redactorul ziarului „Times"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. „Criza" din Prusia
⎔  KARL MARX. Răspuns la noua circulară a pretinsei majorităţi din Consiliul federal britanic
⎔  KARL MARX. Indiferentismul politic
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre autoritate
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Comunicări despre activitatea Internaţionalei pe continent
          I.
          II.
          III.
          IV.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Note pentru Consiliul General
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul General al Asociaţiei Intenaţionale a Muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Pe marginea unor articole din „Neuer Social-Demokrat"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Internaţionala şi „Neuer"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Către Consiliul General al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Alianţa democraţiei socialiste şi Asociaţia
      Internaţională a Muncitorilor
               I. Introducere
               II. Alianța secretă
               III. Alianţa în Elveţia
               IV. Alianţa în Spania
               V. Alianța în Italia
               VI. Alianța în Franta
               VII. Alianța după Congresul de la Haga
               VIII. Alianța în Rusia
                         1. Procesul Neceaev
                         2. Catehismul revoluţionar
                         3. Apelul lui Bakunin către ofiţerii din armata rusă
               IX. Încheiere
               X. Anexă
                         1. Hegira lui Bakunin
                         2. Manifestul panslavist al lui Bakunin
                         3. Bakunin şi ţarul
               XI. Documente
                         1. Statutele secrete ale Alianţei
                         2. Programul şi statutul Alianţei publice
                         3. Scrisoarea lui Bakunin către Francisco Mora la Madrid
⎔  FRIEDRICH ENGELS. În Internaţională
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bakuniştii la lucru
          I.
          II.
          III.
          IV.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Alegerile din Anglia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Legea cu privire la armata imperiului
          I.
          II.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Gălăgiosul taciturn de la statul-major, Moltke, şi recentul său
      corespondent din Leipzig
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Adaos la prefaţa din 1870 a „Războiului ţărănesc german”
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Literatura din emigraţie
          I. Manifestul polonez
          II. Pogramul comunarzilor blanquişti emigranți
          III.
          IV.
          V. Cu privire la problema socială în Rusia
⎔  KARL MARX. Postfaţă la ediţia a doua a lucrării „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor
     de la Colonia”
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Pentru Polonia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Isteria războinică oficioasă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cuvînt înainte la broşura „Cu privire la problema socială în Rusia”
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din lucrările postume
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Însemnări despre Germania
⎔  KARL MARX. Conspectul cărţii lui Bakunin „Statul şi anarhia"

⎔  A n e x e
1. Teroarea polițienească în Irlanda
2. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels cu privire la situaţia Internaţionalei în Italia şi
     Spania
3. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels în legătură cu situaţia Internaţionalei în
     Spania
4. Rezumat al unei cuvîntări a lui Friedrich Engels cu privire la Congresul de la Saragosa
5. Rezumat al unei cuvîntări rostite de Karl Marx în legătură cu convocarea congrsului şi
     împuternicirile Consiliului General
6. Rezumat al unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui Barry
7. Rezumat al unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui Jukovski
8. Rezumatul unei intervenţii a lui Marx în legătură cu mandatul lui West
9. Rezumatul cuvîntării lui Karl Marx cu privire la împuternicirile Consiliului General
10. Rezumatul cuvîntării lui Friedrich Engels cu privire la sediul Consiliului General
11. Mandatul dat lui Karl Marx de către Consiliul General din New York
12. Mandatul dat lui Fridrich Engels de către Consiliul General din New York
13. Instrucţiuni pentru reprezentantul Consiliului General pentru Italia, Friedrich Engels, la
     Londra
14. Către toţi mmbrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
15. Către toţi membrii Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor
16. Declaraţia Consiliului General al Asociaţei Internaţionale a Muncitorilor cu privire la secţiile
      din Italia ale Internaţionalei
17. Către cetăţenii delegţi la cel de-al VI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

A d n o t ă r i
• Date din viaţa şi activitatea lui Karl Marx şi Friedrich Engels
• Indice de nume
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic

I l u s t r a ţ i i
• Coperta lucrării „Pretinsele sciziuni din Internaţională
• Coperta lucrării „Contribuţii la problema locuinţelor (secţiunea I ) cu o dedicație a autorului
    către Laura Lafargue
• Coperta broşurii lui K. Marx şi F. Engels „Alianţa democrației socialiste şi Asociaţia
    Internaţională a Muncitorilor”
• Pagină din conspectul lui K. Marx al lucrării lui Bakunin „Statul şi anarhia"


Dat la cules 07.04.1964   Bun de tipar 25.05.1964   Apărut 1964
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii", Piaţa Scînteii nr. 1
București – Republica Populară Romînă

fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 19/37


Cuprins
⎔  Prefaţă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către A. Bebel
⎔  KARL MARX. Critica Programului de la Gotha. Scrisoare către W. Bracke. Note marginale
      la programul partidului muncitoresc german
          I.
          II.
          III.
          IV.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către Consiliul General al Asociaţiei Inernaţionale a
      Muncitorilor cu sediul la New York
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mitingul consacrat aniversării răscoalei din
      Polonia din 1863
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Rachiul prusian în Reichsigul german
          I.
          II.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Wilhelm Wolff
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII.
          VIII.
          IX.
          X.
          XI.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către E. Bignami în legătură cu alegerile din Germania din
      1877
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Din Italia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Karl Marx
⎔  KARL MARX. Scrisoare către redacţia revistei „Otecestvennîie Zapiski"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Mişcarea muncitorească în Germania, Franţa, Statele Unite şi Rusia.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Muncitorii din Europa în anul 1877
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
⎔  KARL MARX. Domnul Bucher
⎔  KARL MARX. Răspuns la „declaraţia" lui Bucher
⎔  KARL MARX. Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor scrisă de d-l George Howell
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Legea excepţională împotriva socialiştilor în Germania. - Situaţia din
      Rusia
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare circulară către Bebel, Liebknecht, Bracke
      şi alţii
            I. Tratativele cu K. Hirsch
            II. Prezumtiva orientare a ziarului
            III. Manifestul treimii din Zürich
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Socialismul d-lui Bismarck
            I. Tariful vamal
            II. Căile ferate ale statului
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă
            I.
            II.
            III.
⎔  KARL MARX. Despre „Mizeria filozofiei"
⎔  KARL MARX. Chestionar pentru muncitori
            I.
            II.
            III.
            IV.
⎔  KARL MARX. Introducere la ediţia franceză a broşurii lui F. Engels „Dezvoltarea
      socialismului de la utopie la ştiinţă"
⎔  KARL MARX. Introducere la programul partidului muncitoresc francez
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENOELS. Către participanţii la mitingul din Geneva convocat
      în amintirea celei de-a 50-a aniversări a Revoluţiei din Polonia din 1830
⎔  KARL MARX. Scrisoare către V. I. Zasulici
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Către preşedintele mitingului slavilor convocat la
      21 martie 1881 la Londra în cinstea aniversării Comunei din Paris
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Scrisoare către redactorul ziarului „Daily News"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Salariu echitabil pentru o zi de muncă echitabilă
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Sistemul muncii salariate
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Trade-union-urile
            I.
            II.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Tratatul comercial cu Franţa.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Două consilii municipale model
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Produsele alimentare americane şi problema agrară
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Teoria salariului în interpretarea Ligii împotriva legilor cerealelor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Un partid al muncitorilor
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bismarck şi partidul muncitoresc german
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bumbac şi fier
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Clase sociale necesare şi clase sociale de prisos.
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Jenny Marx, născută von Westphalen
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Cuvîntare rostită la mormîntul lui Jenny Marx.
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la a doua ediţie rusă a „Manifestului
      Partidului Comunist"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Bruno Bauer şi creştinismul primitiv
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre concentrarea capitalului în Statele Unite
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Vicarul din Bray
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Prefaţă la prima ediţie germană a „Dezvoltării socialismului de la
      utopie la ştiinţă"
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Despre minciunile pe care le toarnă Pindter
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Marca
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Jenny Longuet, născută Marx
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Ciorna discursului rostit la mormîntul lui Karl Marx
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Funeraliile lui Karl Marx
⎔  FRIEDRICH ENGELS. La moartea lui Karl Marx
            I.
            II.
⎔  KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Din scrierile postume
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Observaţii la pagina 29 din „Istoria Comunei". (Armistiţiul d-lui
      Thiers din 30 octombrie 1 870)
⎔  KARL MARX. Însemnări pe marginea „Manualului de economie politică" al lui Adolph
      Wagner
⎔  KARL MARX. Ciornele răspunsului la scrisoarea lui V. I. Zasulici
            Prima ciornă
            A doua ciornă
            A treia ciornă
⎔  KARL- MRX. Note cu privire la reforma din 1861 şi la dezvoltarea Rusiei după reformă
            I. Desfăşurarea [pregătirii refomei]
            II. [Cele trei perioade ale activităţii comisilor de redactare]
            III. Zemstva
            IV. Rusia
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Contribuţii la studiul istoriei vechilor germani
            Cezar şi Tacit
            Primele bătălii cu romanii
            Progresele făcute pînă la migraţiunea popoarelor
            Notă: Triburile germanice
⎔  FRIEDRICH ENGELS. Perioada francă
            Transformarea radicală a relaţiilor agrare în timpul Merovingienilor şi al Carolingienilor
            Organizarea administrativă a ţinutului (Gau) şi organizarea armatei
            Dialctul francon

⎔  A n e x e
• Adnotări
• Date din viața şi activitatea lui Karl Max şi Friedrich Engels
• Indice de nume
• Indice de numiri geografice
• Indice bibliografic
• Tablou le greutăţi, măsuri şi monede

⎔  Ilustraţii
• Pagină din scrisoara lui Marx către Bracke cu ,,Notele marginale la programul partidului
    muncitoresc german"
• Prima pagină a scrisorii lui Marx către redacţia revistei „Otecestvennîie Zapiski”
• Prima pagină a scrisorii circulare
• Coperta primei ediţii franceze a lucrării lui Friedrich Engels „Dezvoltarea socialismului de la
    utopie la ştiinţă"
• Ultima pagină a introducerii lui Karl Marx la ediţia franceză a boşurii lui Friedrich Engels
    „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă"
• Poezia „Vicarul din Bray" în traducerea lui Friedrich Engels din articolul său publicat în ziarul
    „Der Sozialdemokrat"
• Schema aşezărilor germanilor potrivit lucrării lui Friedrich Engels „Triburile germane"
• Hartă : Schema dialectelor germane potrivit lucrării lui Friedrich Engels „Dialectul francon"


Dat la cules 03.07.1964.   Bun de tipar 26.08.1964.   Apărut 1964
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”, Piaţa Scînteii nr. 1
Bucureşti – Republica Populară Romînă
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 20/37


Cuprins

⎔  Prefață

⎔  Domnul Eugen Dühring revoluţionează ştiinţa Anti-Dühring
     • Prefață la cele trei ediţii
          I
          II
          III
     • INTRODUCERE
          I. Noţiuni generale
          II. Ce promite dl Dühring
    • S e c ț i u n e a   î n t î i. FILOZOFIE
          III. Subdiviziune. Apriorism
          IV. Schematica lumii
          V. Filozofia naturii. Timp şi spaţiu
          VI. Filozofia naturii. Cosmogonie, fizică, chimie
          VII. Filozofia naturii. Lumea organică
          VIII. Filozofia naturii. Lumea organică. (Sfirşit)
          IX. Morală şi drept. Adevăruri eterne
          X. Morală şi drept. Egalitate
          XI. Morală şi drept. Libertate şi necesitate
          XII. Dialectică. Cantitate şi calitate
          XIII. Dialectică. Negarea negației
          XIV. Încheiere
    • S e c ţ i u n e a   a   d o u a. ECONOMIE POLITICĂ
          I. Obiectul şi metoda
          II. Teoria violenței
          III. Teoria violenței. (Urmare)
          IV. Teoria violenței. (Sfirşit)
          V. Teoria valorii
          VI. Muncă simplă şi muncă complexă
          VII. Capital şi plusvaloare
          VIII. Capital şi plusvaloare. (Sfîrşit)
          IX. Legi naturale ale economiei. Renta funciară
          X. Din „Kritische Geschichte"
    • S e c ţ i u n e a   a   t r e i a. SOCIALISMUL
          I. Notiuni istorice
          II. Noţiuni teoretice
          III. Producţia
          IV. Repartiţia
          V. Stat, familie, educație
⎔  Dialectica naturii
     • Schițe de plan
          Schiţă de plan general
          Schiţă de plan parţial
     • Articole
          Introducere
          Vechea prefaţă la „[Anti-]Dühring" despre dialectică
          Ştiinţa naturii în lumea spiritelor
          Dialectica
          Formele fundamentale ale mişcării
          Măsura mişcării. - Lucrul mecanic
          Frecarea maregenă. Kant şi Thomson-Tait
          Căldura
          Electricitatea
          Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om
    • Note și fragmente
          Din istoria ştiinţei
          Ştiinţa naturii şi filozofia
          Dialectica
               a) Probleme generale ale dialecticii. Legile fundamentale ale dialecticii
               b) Logica dialectică şi teoria cunoaşterii. Despre „limitele cunoaşterii”
          Forme de mişcare a materiei. Clasificarea ştiinţelor
          Matematica
          Mecanica şi astronomia
          Fizica
          Chimia
          Biologia
          Titlul şi cuprinsul dosarelor
⎔  Materiale pentru „Anti-Dühring”
     • Din lucrările preliminare ale lui Engels pentru „Anti-Dühring
          Partea întîi
          Partea a doua
    • Tactica infanteriei şi cauzele ei materiale
    • Completări şi modificări în textul lucrării „Anti-Dühring"
    • Adnotări
    • Cuprinsul dosarelor cu materiale pentru „Dialectica naturii"
    • Indice cronologic al articolelor şi fragmentelor din „Dialectica naturii"
    • Indice de nume
    • Indice bibliografic
    • Indice de materii

⎔  I l u s t r a ţ i i
• Portretul lui F. Engels. 1888
• Coperta ediţiei a treia a lucrării lui F. Engels „Anti-Dühring”
• Primul articol al lucrării „Anti-Dühring” apărut in ziarul „Vorwärts” din 3 ianuarie 1877
• Prima pagină a manuscrisului lui K. Marx „Randnoten zu Dührings „Kritischer Geschichte der 
    Nationalökonomie"
• Schema (formula) „Tabloului economic" al lui F. Quesnay (din
    lucrara lui Quesnay „Analyse du Tableau economique”)
• Schiță de plan general al lucrării „Dialectica naturii"
• O pagină din notele pentru „Dialectica naturii”

Dat la cules 15.10.1964. Bun de tipar 04.12.1964.
Apărut 1964. Tiparul executat la Combinatul Poligrafic
„Casa Scînteii", Piața Scînteii nr. 1, București - R.P.R.
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 21/37


Cuprins

⎔  Prefaţă
⎔  Prefaţă la ediţia germană din 1883 a „Manifestului Partidului Comunist"
⎔  Georg Weerth, primul şi cel mai de seamă poet al proletariatului german
⎔  Apocalipsul
⎔  Marx şi „Neue Rheinische Zeitung" (1848-1849)
⎔  Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului
     Prefaţă l a prima ediţie din 1884
     I. Treptele preistorice ale culturii
          1. Sălbăticia
          2. Barbaria
     II. Familia
     III. Ginta irocheză
     IV. Ginta greacă
     V. Apariţia statului atenian
     VI. Ginta şi statul în Roma
     VII. Ginta la celţi şi la germani
     VIII. Formarea statului la germani
     IX. Barbarie şi civilizaţie
⎔  Notă introductivă la ediţia din 1884 a lucrării lui K. Marx „Muncă salariată şi capital"
⎔  Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui K. Marx „Mizeria filozofiei"
⎔  Consilieri intimi imperiali ruşi - atentatori
⎔  Anglia în 1845 şi în 1885
⎔  Prefaţă la broşura „Karl Marx în faţa juraţilor din Köln"
⎔  Către redacţia revistei „Severnîi Vestnik"
⎔  Cu privire la istoria Ligii comuniştilor
⎔  Situaţia creată
⎔  Către comitetul de redacţie al săptămînalului „Le Socialiste"
⎔  Cum nu trebuie tradus Marx
⎔  Cu privire la istoria ţărănimii prusiene. Introducere la broşura lui Wilhelm Wolff „Miliardul
     silezian"
⎔  Prefaţă la a treia ediţie germană a lucrării lui K. Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic
     Bonaparte"
⎔  Anexă la ediţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia"
⎔  La aniversarea Comunei din Paris
⎔  Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane
     I.
     II.
     III.
     IV.
⎔  Declaraţie trimisă redacţiei lui „New Yorker Volkszeitung"
⎔  Despre greva muncitorilor de la fabrica de sticlă din Lyon
⎔  Situaţia politică din Europa
⎔  Johann Philipp Becker
⎔  Prefaţă la ediţia a doua a lucrării „Contribuţii la problema locuinţelor"
⎔  Mişcarea muncitorească din America. Prefaţă la ediţia americană a „Situaţiei clasei
     muncitoare din Anglia"
⎔  Scrisoare către Comitetul de organizare a festivităţii internaţionale
     de la Paris
⎔  Introducere la broşura lui Sigismund Borkheim „În amintirea patrioţilor de paradă germani din
     1806-1807"
⎔  Prefaţă (la ediţta engleză din 1888) a „Manifestului Partidului Comunist"
⎔  Prefaţă la lucrarea „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice germane"
⎔  Protecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la broşura lui Karl Marx „Discurs asupra liberului
     schimb"
⎔  Greva din 1889 a minerilor din Ruhr
⎔  Mandatele posibiliştilor
⎔  Cu privire la greva docherilor londonezi
⎔  Abdicarea burgheziei
⎔  Din lucrările postume ale lui Friedrich Engels
     Despre asociaţia viitorului
     Despre decăderea feudalismului şi apariţia statelor naţionale
     Cu privire la „Războiul ţărănesc”
     Rolul violenţei în istorie
     Ciorna pentru prefața broşurii „Rolul violenţei în istorie”
     Planul capitolului al patrulea al broşurii „Rolul violenţei în istorie"
     Planul părţii finale a capitolului al patrulea al broșurii „Rolul violenţei în istorie"
     Din impresiile de călătorie din America
⎔  Anexe
     1. Dintr-o scrisoare a lui G.A. Lopatin către M.N. Oşanina
     2. Insurecţia din mai 1849
     3. Socialismul juridic
     4. Corecturile făcute de F. Engels la programul Federdţiei socialiste din nordul Angliei
     5. Interviu acordat de Friedrich Engels redacţiei lui „New Yorker Volkszeitung"
     6. Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspuns saptămînalului „Justice"
     7. Scrisoare catre redacţia săptămînalului „The Labour Elector”
     8. Congresul internaţional muncitoresc socialist 14-21 iulie 1889. Apel către muncitorii şi
         socialiştii din Europa şi din America
     9. Congresul internaţional muncitoresc din 1889. II. Raspuns la „Manifestul Federaţiei social-
         democrate"
     10. Comunicatul comisiei de organizare cu privire la convocarea Congresului internaţional
          muncitoresc socialist
• Adnotări
          Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (mai 1883-decembrie 1889)
          Indice de nume
          Indice de numiri geografice
          Indice de numiri etnografice din lucrarea „Originea familiei, a proprietăţii private şi a
             statului"
          Indice bibliografic
• Ilustraţii
          Coperta primei ediţii a lucrării lui Friedrich Engels „Originea familiei, a proprietaţii private şi
             a statului
          Coperta interioara a ediţiei a IV-a a lucrării lui Friedrich Engels „Originea familiei, a
             proprietăţii private şi a statului"
          Coperta interioară a lucrării „Ludwig Feuerbach şi sfirşitul filozofiei clasice germane"
             Stuttgart 1888. Ediţie revăzută
          Coperta interioara a ediţiei engleze din 1888 a „Manifestului Partitlului Comunist”
          Pagină din manuscrisul lui Engels „Rolul violenţei în istorie"
          Programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei cu corecturile făcute de Friedrich Engels


Dat la cules 03.04.1965. Bun de tipar 08.05.1965.
Apărut 1965. Tiparul executat la Combinatul Poligrafic
„Casa Scînteil", Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti - R.P.R.
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 22/37


Cuprins

⎔ Prefaţă
⎔ Alegerile din Germania din 1 890
⎔ Şi acum ?
⎔ Politica externă a ţarismului rus
          I .
          I I .
          I I I .
⎔ Despre antisemitism (Dintr-o scrisoare adresată unei persoane particulare din Viena)
⎔ Prefaţă la ediţia a patra germană (1890) a „Manifestului Partidului Comunist"
⎔ Ziua de 4 mai la Londra
⎔ Ciorna răspunsului adresat redctcţiei lui „Sächsische Arbeiter-Zeitung”
⎔ Răspuns adresat redacţiei lui „Sächsische Arbeiter-Zeitung"
⎔ Congresul internaţional muncitoresc din 1891
⎔ Scrisoare de rămas bun către cititorii ziarului „Sozialdemokrat"
⎔ Răspuns d-lui Paul Ernst
⎔ Către redacţia ziarului „Berliner Volksblatt"
⎔ Către Consiliul Naţional al Partidului Muncitoresc Francez
⎔ Către redacţiile ziarelor „Arbeiter-Wochen Chronik" şi „Nepszava" din Budapesta
⎔ Prefaţă la lucrarea lui Karl Marx „Critica Programului de la Gotha"
⎔ Brentano contra Marx în legătură cu pretinsa falsificare de citate
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.   
          VII.
     •  Documente
          I. Citatele incriminate
               Nr. I . Manifestul constitutiv
               Nr. 2. „Capitalul" . Marx, „Capitalul", voi. I, ediția a 3-a, p . 670-672
          II. Brentano şi Marx
               Nr. 3. Acuzația. „Concordia" nr. 10 din 7 martie 1872
               Nr. 4 . Răspunsul lui Marx. „Volksstaat” nr. 44, simbătă iunie 1872
               Nr. 5. Replica anonimului. „Concordia" nr. 27 din 4 iulie 1872
               Nr. 6. Al doilea răspuns al lui Marx. „Volksstaat” nr. 63 din 7 august 1872
               Nr. 7. A doua replică a anonimului. „Concordia" nr. 34 din 22 august 1872
          III. Sedley Taylor şi Eleanor Marx
               Nr. 8. Atacul lui S. Taylor. „Times” din 29 noiembrie 1883
               Nr. 9. Răspunsul Eleanorei Marx. „To Day”, februarie 1884
               Nr. 10. Replica lui S. Taylor. „To Day”, martie 1 884
               Nr. 11. Al doilea răspuns al Eleanorei Marx. „To Day”, martie 1884
          IV. Engels şi Brentano
               Nr. 12. Din prefața lui Engels la ediția a 4-a a volumului I al „Capitalului" lui Marx
               Nr. 13. Răspunsul lui Brentano. „Polemica mea cu Karl Marx", Berlin, 1890
               Nr. 14. Din anexele la răspunsul lui Brentano
               Nr. 15. Din dările de seamă parlamentare apărute în presa londoneză din 17 aprilie                     
                           1863
               Nr. 16. Gladstone către Brentano. „Deutsches Wochenblatt" nr. 49 din 4 decembrie
                           1890
               Nr. 17. Răspunsul lui Engels la nr. 16. „Neue Zeit" nr. 13, 1891, p. 425
⎔ Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Comunei 
     din Paris
⎔ Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Războiul civil din Franţa" (ediţia 1891)
⎔ Cu privire la ediţia spaniolă a lucrării lui Karl Marx „Mizeria filozofiei" (scrisoare către Jose
     Mesa)
⎔ Către Comitetul de organizare a mitingului internaţional de la Milano pentru apărarea
     drepturilor muncii
⎔ Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Muncă salariată şi capital" (ediţia 1891)
⎔ Prefaţă la ediţia a patra germană (1891) a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la
     ştiinţă"
⎔ Prefaţă la ediţia a patra germană (1891) a lucrării „Originea familiei, a proprietăţii private şi a
     statului"
⎔ Mesaj de salut adresat Congresului al III-lea al Partidului din Austria
⎔ Observaţii critice pe marginea proiectului de program social-democrat din 1891
          I. Parte introductivă în zece paragrafe
          II. Revendicări politice
          III. Revendicări economice
⎔ Despre Congresul de la Bruxelles şi situaţia din Europa (dintr-o scrisoare adresată lui Paul
     Lafargue)
⎔ Congresul de la Bruxelles
⎔ Situaţia din Europa
⎔ Socialismul în Germania
          I.
          II.
⎔ Către redacţia ziarului „Volksfreund"
⎔ Scrisoare de însoţire a unei declaraţii înaintate redactorului ziarului „Daily Chronicle"
⎔ Defuncta d-nă Marx. Către redactorul ziarului „Daily Chronicle"
⎔ Către cercul coral al Asociaţiei culturale a muncitorilor comunişti, Tottenham Street
⎔ Prefaţă la ediţia engleză (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia"
⎔ Răspuns onorabilului Giovanni Bovio
⎔ Prefaţă la ediţia poloneză (1892) a „Manifestului Partidului Comunist"
⎔ Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul celei de-a 21-a aniversări a Comunei
    din Paris
⎔ Notă la ediţia a doua germană a lucrării lui K. Marx „Mizeria filozofiei"
⎔ Introducere la ediţia engleză (1892) a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la
     ştiinţă"
⎔ Către Congresul Partidului austriac la Viena
⎔ Carl Schorlemmer
⎔ Prefaţă la ediţia a doua germană (1892) a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia"
⎔ Despre unele particularităţi ale dezvoltării economice şi politice a Angliei
⎔ Către Consiliul naţional al Partidului muncitoresc socialist din Spania
⎔ Alegerile prezidenţiale din America
⎔ Marx, Heinrich Karl
⎔ Către redacţia ziarului „Berliner Volks-Tribüne"
⎔ Un caz nou de căsătorie pe grupe
⎔ Către conducerea Partidului social-democrat din Ungaria
⎔ Cu privire la recenta farsă a poliţiei din Paris
⎔ Despre „Panamaua'' italiană
          I.
          II.
          III.
⎔ Către cititorul italian. Prefaţă la ediţia italiană (1893) a „Manilestului Partidului Comunist"
⎔ Poate oare Europa să dezarmeze ?
          Prefaţă
          I.
          II.
          III.
          IV.
          V.
          VI.
          VII.
          VIII.
⎔ Către muncitorii germani cu prilejul zilei de 1 Mai 1893
⎔ Căţre muncitorii austrieci cu prilejul zilei de 1 Mai 1893
⎔ Către tovarăşii cehi cu prilejul zilei de 1 Mai 1893
⎔ Şi totuşi ! Mesaj de salut adresat muncitorilor francezi cu prilejul zilei de 1 Mai 1893
⎔ Către muncitorii spanioli cu prilejul zilei de 1 Mai 1893
⎔ Către redacţia publkaţiei bulgare „Soţial-demokrat"
⎔ Cuvîntare rostită cu prilejul încheierii lucrărilor Congresului internaţional muncitoresc
     socialist de la Zürich 12 august 1893
⎔ Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată de la Viena. 14 septembrie 1893
⎔ Cuvîntare rostită la adunarea social-democrată de la Berlin. 22 septembrie 1893
⎔ Către Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra
⎔ Către Congresul internaţional al studenţilor socialişti
⎔ Prefaţă la broşura „Articole din «Volksstaat» pe teme internaţionale (1871-75)"
⎔ Cuvînt înainte (1894) la lucrarea „Bakuniştii la lucru.
⎔ Însemnări despre răscoala din Spania din vara anului 1873"
⎔ Postfaţă la lucrarea „Cu privire la problema socială în Rusia"
⎔ Volumul al III-lea al „Capitalului" lui Marx
⎔ Cu privire la conţinutul volumului al III-lea al „Capitalului"
⎔ Viitoarea revoluţie în Italia şi partidul socialist
⎔ Către Consiliul naţional al Partidului muncitoresc francez cu prilejul celei de-a 23-a aniversări
     a Comunei din Paris
⎔ Către cel de-al patrulea Congres al Partidului din Austria
⎔ Către conducerea Partidului social-democrat din Ungaria cu prilejul celui de-al treilea Congres
     al partidului
⎔ Cu privire la istoria creştinismului primitiv
          I.
          II.
          III.
⎔ Către organizaţiile socialiste şi muncitoreşti engleze
⎔ Către Congresul al III-lea al Partidului socialist al oamenilor muncii din Italia. Scrisoarea
      adresată lui Dell'Avalle
⎔ Mesaj de salut adresat socialiştilor sicilieni
⎔ Socialismul internaţional şi socialismul italian
⎔ Scrisoare adresată redacţiei ziarului „Vorwärts"
⎔ Problema ţărănească în Franţa şi în Germania
          I.
          II.
⎔ Cu privire la volumul al IV-lea al „Capitalului" lui Karl Marx
⎔ Către Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la Londra
⎔ Mesaj de salut adresat muncitorilor austrieci în legătură cu apariţia zilnică a lui
     „Arbeiter-Zeitung"
⎔ Introducere la lucrarea lui Karl Marx „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850" (1895)
⎔ Către conducerea Asociaţiei culturale a muncitorilor germani de la Londra
⎔ Către comitetul Partidului laburist independent

⎔ Anexe
•  Interviul acordat de Friedrich Engels corespondentului ziarului francez „L'Eclair" la 1 aprilie
     1892
•  Interviul acordat de Friedrich Engels corespondentului ziarului „Le Figaro la 8 mai 1893
•  Interviul acordat de Frirdrich Engels corespondentului ziarului „Daily Chronicle" la sfîrșitul     
     lunii iunie 1893
•  Adnotări
          Date din viaţa şi activitatea lui Friedrich Engels
          Indice de nume
          Indice de numiri geografice
          Indice bibliografic
•  Ilustrații
          Coperta revistei ruse „Social-Demokrat"
          Coperta interioară a ediţiei a patra germană (1890) a „Manifestului Partidului Comunist"
          Prima pagină a manuscrisului lucrarii lui Engels: „Observaţii critice pe marginea 
            proiectului de program social-democrat din 1891"
          Primele două pagini ale ediţiei a doua poloneze (1892) a „Manifestului Partidului
            Comunist"
          Coperta interioară a ediţiei engleze (1892) a lucrării lui Engels: „ Dezvoltarea
            socialismului de la utopie la ştiinţă”
          Lista lucrărilor lui K. Marx întocmită de F. Engels
          Lista lucrărilor lui F. Engels, întocmită de el însuşi
          Coperta ediţiei italiene a „Manifestului Partidului Comunist" 1893
          Coperta broşurii editată de grupul „Eliberarea muncii" cu prefaţa lui F. Engels la lucrarea
            sa „Cu privire la problema socială în Rusia"
          Şpalt din „Introducere la lucrarea lui K. Marx: „Luptele de clasă în Franţa 1848-1850"
            (1895) cu corecturile lui Engels


Dat la cules 19.04.1965. Bun de tipar 09.06.1965.
Apărut 1965. Tiparul executat la Combinatul Poligrafic
„Casa Scînteii", Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti - R.P.R.
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 23/37


Cuprins

                    C A P I T A L U L

•  Karl Marx. Prefaţa la ediţia întîi
•  Karl Marx. Postfaţă la ediţia a doua
•  Karl Marx. Prefaţă şi postfaţă la ediţia franceză
•  Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a treia
•  Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia engleză
•  Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a patra

                     CARTEA ÎNTÎI
⎔ Secțiunea întîi: Marfa şi banii
•  Capitolul unu. Marfa
1.    Cei doi factori ai mărfii: Valoare de întrebuinţare şi valoare (substanţa valorii, mărimea 
           valorii)
     2. Dublul caracter al muncii cuprinse în mărfuri
     3. Forma-valoare sau valoarea de schimb
          A. Forma simplă, singulară sau accidentală a valorii
               1. Cei doli poli ai expresiei valorii : forma relativă şi forma de echivalent
               2. Forma relativă a valorii
                    a) Conţinutul formei relative a valorii
                    b) Determinarea cantitativă a formei relative a valorii
               3. Forma de echivalent
               4. Forma simplă a valorii în ansamblul e1
          B. Forma totală sau dezvoltată a valorii
               1. Forma relativă dezvoltată a valorii
               2. Forma de echivalent specială
               3. Neajunsurile formei totale sau dezvoltate a valorii
          C. Forma generală a valorii
               1. Caracterul modificat al formei valoare
               2. Raportul dintre dezvoltarea formei relative a valorii şi cea a formei de echivalent
               3. Trecerea de la forma generală a valorii la forma bani
          D. Forma bani
               4. Caracterul de fetiş al mărfii şi misterul său
•  Capitolul doi. Procesul schimbului
•  Capitolul trei. Banii sau circulaţia mărfurilor
          1. Măsură a valorilor
          2. Mijloc de circulaţie
               a) Metamorfoza mărfurilor
               b) Circulaţia banilor
               c) Moneda. Semnul valorii
          3. Bani
               a) Tezaurizare
               b) Mijloc de plată
               c) Bani universali
⎔ Secțiunea a doua: Transformarea banilor în capital
•  Capitolul patru. Transformarea banilor în capital
          1 . Formula generală a capitalului
          2. Contradicţiile formulei generale
          3. Cumpărarea şi vînzarea forței de muncă
⎔ Secțiunea a treia: Producţia plusvalorii absolute
•  Capitolul cinci. Procesul muncii şi procesul de valorificare
          1. Procesul muncii
          2. Procesul de valorificare
•  Capitolul şase. Capital constant şi capital variabil
•  Capitolul şapte. Rata plusvalorii
          1. Gradul de exploatare a forţei de muncă
          2. Exprimarea valorii produsului în părţi proporţionale ale produsului
          3. „Ultima oră" a lui Senior
          4. Plusprodusul
•  Capitolul opt. Ziua de muncă
          1. Limitele zilei de muncă
          2. Goana după supramuncă. Fabricant şi boier
          3. Ramuri din industria engleză fără limită legală a exploatării
          4. Munca de zi şi munca de noapte. Sistemul schimburilor
          5. Lupta pentru ziua normală de muncă. Legi coercitive pentru prelungirea zilei de muncă, 
              de la mijlocul secolului al XIV-lea pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea
          6. Lupta pentru ziua normală de muncă. Limitarea timpului de muncă prin legi coercitive. 
              Legislaţia engleză cu privire la reglementarea muncii în fabrici între 1833 şi 1864
          7. Lupta pentru ziua de muncă normală. Repercusiunile asupra altor ţări ale legislaţiei 
              engleze cu privire la reglementarea muncii în fabrici
•  Capitolul nouă. Rata şi masa plusvalorii
⎔ Secțiunea a patra: Producţia plusvalorii relative
•  Capitolul zece. Noţiunea de plusvaloare relativă
•  Capitolul unsprezece. Cooperarea
•  Capitolul doisprezece. Diviziunea muncii şi manufactura
          1. Dubla origine a manufacturii
          2. Muncitorul parţial şi unealta sa
          3. Cele două forme de bază ale manufacturii: manufactura eterogenă şi manufactura 
              organică
          4. Diviziunea muncii în cadrul manufacturii şi diviziunea muncii în cadrul societăţii
          5. Caracterul capitalist al manufacturii
•  Capitolul treisprezece. Maşinile şi marea industrie
          1. Dezvoltarea maşinismului
          2. Transmiterea valorii maşinilor asupra produsului
          3. Repercusiunile imediate ale producţiei mecanizate asupra muncitorului
               a) Aproprierea forţelor de muncă suplimentare de către capital. Munca femeilor şi a
                   copiilor
               b) Prelungirea zilei de muncă
               c) Intensificarea muncii
          4. Fabrica
          5. Lupta dintre muncitor şi maşină
          6. Teoria compensării şi muncitorii înlăturaţi de maşini
          7. Respingerea şi atracţia muncitorilor pe măsură ce se dezvoltă producţia mecanizată.
              Crizele din industria bumbacului
          8. Revoluţionarea manufiacturii, a meseriilor şi a muncii la domiciliu de către marea
               industrie
                    a) Desfiinţarea cooperării întemeiate pe meserii şi pe diviziunea muncii
                    b) Repercusiunile sistemului de fabrică asupra manufacturii şi asupra muncii la
                        domiciliu
                    c) Manufactura modernă
                    d) Munca la domiciliu în zilele noastre
                    e) Trecerea manufacturii moderne şi a muncii la domiciliu la marea industrie.
                         Accelerarea acestei revoluţii prin aplicarea legilor cu privire la reglementarea 
                         muncii în fabrici la cele două forme de producţie menţionate
          9. Legislaţia cu privire la reglementarea muncii în fabrici (Clauze privitoare la ocrotirea
              sănătăţii şi la educaţie) Generalizarea ei în Anglia
          10. Marea industrie şi agricultura
⎔ Secțiunea a cincea: Producţia plusvalorii absolute şi a celei relative
•  Capitolul paisprezece. Plusvaloare absolută şi plusvaloare relativă
•  Capitolul cincisprezece. Variaţiile mărimii preţului forţei de muncă şi ale mărimii plusvalorii
          I. Mărimea zilei de muncă şi intensitatea muncii sînt constante (date), forţa productivă a
              muncii variază
          II. Ziua de muncă şi forţa productivă a muncii sînt constante, intensitatea muncii variază
          III. Forţa productivă şi intensitatea muncii sînt constante, ziua de muncă variază
          IV. Variaţii simultane în durata, în forţa productivă şi în intensitatea muncii
•  Capitolul şaisprezece. Diferitele formule ale ratei plusvalorii
⎔ Secțiunea a șasea: Salariul
•  Capitolul şaptesprezece. Transformarea valorii, respectiv a prețului forței de muncă în salariu
•  Capitolul optsprezece. Salariul pe unitatea de timp
•  Capitolul nouăsprezece. Salariul cu bucata
•  Capitolul douăzeci. Deosebiri naţionale între salarii
⎔ Secțiunea a șaptea: Procesul de acumulare a capitalului
•  Capitolul douăzeci şi unu. Reproducția simplă
•  Capitolul douăzeci şi doi. Transformarea plusvalorii în capital
          1. Procesul de producţie capitalist pe scară lărgită. Transformarea legilor proprietăţii ale
               producţiei de mărfuri în legi ale aproprierii capitaliste
          2. Concepţia greşită a economiei politice despre reproducţia pe scară lărgită
          3. Împărţirea plusvalorii în capital şi venit. Teoria abstinenţei
          4. Împrejurări care, independent de proporţia în oare plusvaloarea se împarte în capital şi 
               venit, determină volumul acumulării. Gradul de exploatare a forţei de muncă. - Forţa 
               productivă a muncii. - Diferenţa crescîndă dintre capitalul folosit în producţie şi cel 
               consumat. - Mărimea capitalului avansat
          5. Aşa-numitul fond de muncă
•  Capitolul douăzeci şi trei. Legea generală a acumulării capitaliste
          1. Cererea de forţă de muncă creşte o dată cu acumularea, compoziţia capitalului
              rămînînd neschimbată
          2. Scăderea relativă a părţii variabile a capitalului în cursul acumulării şi al concentrării   
              care o însoţeşte
          3. Producţia crescîndă a unei suprapopulaţii relative sau a unei armate industriale de 
              rezervă
          4. Diferitele forme de existenţă ale suprapopulaţiei relative. Legea generală a acumulării 
              capitaliste
          5. Ilustrarea legii generale a acumulării capitaliste
               a) Anglia între 1846 şi 1866
               b) Păturile prost plătite ale clasei muncitorilor industriaili din Anglia
               c) Populaţia nomadă
               d) Efectele crizelor asupra părţii celei mai bine retribuite a clasei muncitoare
               e) Proletariatul agricol britanic
               f) Irlanda
•  Capitolul douăzeci şi patru. Aşa-numita acumulare primitivă
          1. Misterul acumulării primitive
          2. Exproprierea pămînturilor populaţiei rurale
          3. Legislaţia draconică de la sfîrşitul secolului al XV-lea împotriva expropriaţilor. Legile 
              promulgate în scopul scăderii salariilor
          4. Geneza fermierilor capitalişti
          5. Repercusiunile revoluţiei în agricultură asupra industriei. Crearea pieţei interne pentru 
              capitalul industrial
          6. Geneza capitalistului industrial
          7. Tendinţa istorică a acumulării capitaliste
•  Capitolul douăzeci şi cinci. Teoria modernă a colonizării
⎔ Indici şi adnotări
•  Citate în limbi străine
•  Adnotări
•  Indice bibliografic
•  Indice de lucrări citate, apărute în limba romînă
•  Indice de nume
•  Personaje din literatură, biblie şi mitologie
•  Indice de materii
•  Tabel de greutăţi, măsuri şi monede
⎔ Ilustrații
•  Portretul lui K. Marx
•  Scrisoarea adresată de Marx lui Engels la 16 august 1867
•  Coperta primei ediţii germane a volumului I al „Capitalului"
•  Facsimilul unei pagini din traducerea romînească a „Capitalului" apărută în 1883
•  Scrisoarea adresată de Marx lui La Chatre, editorul volumului I al „Capitalului" în limba 
    franceză

Dat la cules 28.04.1966. Bun de tipar 29.08.1966
Apărut 1966. Tiparul executat la Combinatul Poligrafic
„Casa Scînteii", Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti - R.P.R.
fileshare


Modificat de Che Guevara (acum 2 ani)


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 24/37


Cuprins

                    C A P I T A L U L
Friedrich Engels. Prefaţă
Friedrich Engels. Prefaţă la ediţia a doua

                         CARTEA A DOUA. Procesul de circulație a capitalului
⎔  Secțiunea întîi: Metamorfozele capitalului și circuitul lor
•  Capitolul întîi. Circuitul capitalului bănesc
          I . Stadiul întîi. B - M
          II. Stadiul al doilea. Funcţia capitalului productiv
          III. Stadiul al treilea. M' - B'
          IV. Circuitul total
•  Capitolul doi. Circuitul capitalului productiv
          I. Reproducţia simplă
          II. Acumularea şi reproducţia pe scară lărgită
          III. Acumularea banilor
          IV. Fondul de rezervă
•  Capitolul trei. Circuitul capitalului-marfă
•  Capitolul patru. Cele trei figuri ale procesului circuitului
•  Capitolul cinci. Timpul de circulație
•  Capitolul şase. Cheltuielile de circulație
          I. Cheltuieli de circulaţie propriu-zise
                    1. Timp de cumpărare şi de vinzare
                    2. Contabilitate
                    3. Bani
          II. Cheltuieli de păstrare
                    l. Formarea de stocuri în general
                    2. Stoc de mărfuri propriu-zis
          III. Cheltuieli de transport
⎔  Secțiunea a doua: Rotația capitalului
•  Capitolul şapte. Timp de rotație şi număr de rotații
•  Capitolul opt. Capital fix şi capital circulant
          I. Deosebirile formei
          II. Componente, înlocuire, reparaţii, acumulare de capital fix
•  Capitolul nouă. Rotația totală a capitalului avansat. Ciclurile de rotaţie
•  Capitolul zece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Fiziocraţii şi Adam Smith
•  Capitolul unsprezece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Ricardo
•  Capitolul doisprezece. Perioada de muncă
•  Capitolul treisprezece. Timpul de producție
•  Capitolul paisprezece. Timpul de circulaţie
•  Capitolul cincisprezece. Influența timpului de rotație asupra mărimii capitalului avansat
          I. Perioada de muncă este egală cu perioada de circulaţie
          II. Perioada de muncă este mai mare decît perioada de circulaţie
          III. Perioada de muncă este mai mică decît perioada de circulație
          IV. Concluzii
          V. Urmările schimbării preţurilor
•  Capitolul şaisprezece. Rotaţia capitalului variabil
           I. Rata anuală a plusvalorii
          II. Rotaţia capitalului variabil individual
          III. Rotaţia capitalului variabil privită din punct de vedere social
•  Capitoiul şaptesprezece. Circulația plusvalorii
          I. Reproducţia simplă
          II. Acumularea şi reproducţia lărgită
⎔  Secțiunea a treia: Reproducția și circulația capitalului social total
•  Capitolul optsprezece. Introducere
          I. Obiectul analizei
          II. Rolul capitalului bănesc
•  Capitolul nouăsprezece. Prezentări anterioare ale problemei
          I. Fiziocraţii
          II. Adam Smith
                    1. Punctele de vedere generale ale lui Smith
                    2. Descompunerea valorii de schimb în v + p la Smith
                    3. Partea constantă a capitalului
                    4. Capitalul şi venitul la A. Smith
                    5. Rezumat
          III. Economiştii de mai tîrziu
•  Capitolul douăzeci. Reproducţia simplă
          I. Modul de a pune problema
          II. Cele două sectoare ale producţiei sociale
          III. Schimbul dintre cele două sectoare: I(v+p) contra II
          IV. Schimbul în cadrul sectorului II. Mijloace d e subzistenţă necesare şi obiecte de lux
          V. Mijlocirea schimbului prin circulaţia banilor
          VI. Capitalul constant al sectorului I
          VII. Capitalul variabil şi plusvaloarea în ambele sectoare
          VIII. Capitalul constant în ambele sectoare
          IX. Privire retrospectivă asupra lui A. Smith, Storch şi Ramsay
         X. Capital şi venit: capital variabil şi salariu
          XI. Înlocuirea capitalului fix
          XII. Reproducţia materialului bănesc
          XIII. Teoria reproducţiei la Destutt de Tracy
•  Capitolul douăzeci şi unu. Acumularea şi reproducţia lărgită
          I. Acumularea în sectorul I
                    1. Formarea tezaurului
                    2. Capitalul constant adiţional
                    3. Capitalul variabil adiţional
          II. Acumularea în sectorul II
          III. Prezentarea schematică a acumulării
                    1. Primul exemplu
                    2. Al doilea exemplu
                    3. Schimbul lui IIc în caz de acumulare
          IV. Observaţii suplimentare

⎔  Indici şi adnotări
•  Citate în limbi străine
•  Adnotări
•  Indice bibliografic
•  Indice de lucrări citate, apărute şi in limba română
•  Indice de nume
•  Indice de materii
•  Tablou de greutăți, măsuri şi monede
⎔  Ilustrații
•  Coperta primei ediții a volumului al II-lea al „Capitalului"
•  O pagină a manuscrisului lui Marx din volumul al II-lea al „Capitalului"
•  O pagină a manuscrisului redactat şi transcris de Engels din volumul
    al II-lea al „Capitalului"


Dat la cules  la cules 06.05.1967. Bun de tipar 11.08.l967. Apărut 1967.
Tiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii"
Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti - Republica Socialistă România
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Che Guevara
membru Maior

Inregistrat: acum 3 ani
Postari: 57
Volumul 25.1/37


Cuprins

                         C A P I T A L U L
Friedrich Engels. Prefaţă

                         CARTEA A TREIA. Procesul de ansamblu al producției capitaliste
⁕  PARTEA I
⎔  Secțiunea întîi: Transformarea plusvalorii în profit și a ratei plusvalorii în rată a profitului
•  Capitolul întîi. Preț de cost şi profit
•  Capitolul doi. Rata profitului
•  Capitolul trei. Raportul dintre rata profitului şi rata plusvalorii
•  Capitolul patru. Influenţa rotaţiei asupra ratei profitului
•  Capitolul cinci. Economii în folosirea capitalului constant
          I. Consideraţii generale
          II. Economisirea condiţiilor de muncă pe seama muncitorilor
          III. Economii la producerea şi transmiterea forţei motrice şi economii la clădiri
          IV. Utilizarea reziduurilor producţiei
          V. Economii realizate datorită invenţiiior
•  Capitolul şase. Influenţa exercitată de schimbarea preţurilor
          I. Oscilaţii cde preţilui mteriei prme, influenţa lor directă asupra ratei profitului
          II. Creşterea şi scăderea valorii capitalului, eliberarea şi mobilizarea lui
          III. Ilustrare generală: criza de bumbac din 1861-1865
•  Capitolul şapte. Adaosuri
⎔  Secțiunea a doua: Transformarea profitului în profit mijlociu
•  Capitolul opt. Compoziţia diferită a capitalurilor în diferite ramuri de producţie şi deosebirea
                           dintre ratele profitului care decurge de aici
•  Capitolul nouă. Formarea unei rate generale a profitului (rata mijlocie a profitului) şi
                             transformarea valorilor mărfurilor în preţuri de producţie
•  Capitolul zece. Egalizarea ratei generale a profitului prin concurenţă. Preturi de piaţă şi valori   
                            de piaţă. Profitul suplimentar
•  Capitolul unsprezece. Influenţa oscilaţiilor generale ale salariului asupra preturilor de producţie
•  Capitolul doisprezece. Adaosuri
          I. Cauze care determină schimbări ale preţului de producţie
          II. Preţul de producţie al mărfurilor de compoziţie mijlocie
          III. Motivele de compensare ale capitalistului
⎔  Secțiunea a treia: Legea tendinței de scădere a ratei profitului
•  Capitolul treisrezece. Legea ca atare
•  Capitolul paiprezece. Cauze cu acţiune opusă
          I. Creşterea gradului de exploatare a muncii
          II. Scăderea salariului sub valoarea sa
          III. Ieftinirea elementelor capitalului constant
          IV. Suprapopulaţia relativă
          V. Comerţul exterior
          VI. Creșterea capitalului pe acţiuni
•  Capitolul cincisprezece. Dezvoltarea contradicţiilor interne ale legii
          I. Consideraţii generale
          II. Conflictul dintre extinderea producţiei şi valorificare
          III. Surplus de capital în condițiile unui excedent de populaţie
          IV. Observaţii suplimentare
⎔  Secțiunea a patra: Transformarea capitalului-marfă și a capitalului-bani în capital-marfă
                                   comercial și capital-bani comercial (capiatal-comercial)
•  Capitolul şaisprezece. Capitalul-marfă comercial
•  Capitolul şaptesprezece. Profitul comercial
•  Cpitolul optsprezece. Rotaţia capitalului comercial. Prețurile
•  Capitolul nousprezece. Capitalul-bani comercial
•  Capitolul douăzeci. Din istoria capitalului comercial
⎔  Secțiunea a cincea: Scindarea profitului în dobîndă și beneficiul întreprinzătorului.
                                    Capitalul purtător de dobîndă
•  Capitolul douăzeci şi unu. Capitalul purtător de dobîndă
•  Capitolul douăzeci şi doi. Împărțirea profitului. Dobînda. Rata „naturală" a dobînzii
•  Capitolul douăzeci şi trei. Dobînda şi beneficiul întreprinzătorului
•  Capitolul douăzeci şi patru. Exteriorizarea relaţiei capital sub forma capitalului purtător de
                                                dobîndă
•  Capito1ul douăzeci şi cinci. Creditul şi capitalul fictiv
•  Capitolul douăzeci şi şase. Acumularea capitalului bănesc, influenţa ei asupra dobînzii
•  Capitolul douăzeci şi şapte. Rolul creditului în producţia capitalistă
•  Capitolul douăzeci şi opt. Mijloace de circulaţie şi capital. Concepţiile lui Tooke şi ale lui 
                                              Fullarton.

⎔  Jndici şi adnotări
•  Citate în limbi străine
•  Adnotări
•  Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels
•  Indice de lucrări citate, apărute şi în limba română
•  Indice de nume
⎔  Ilustrații
•  Coperta primei ediţii
•  Prima pagină din manuscrisul lui Marx al volumului III al „Capitalului"
•  Prima pagină din volumul al III-lea al „Capitalului", copiată de secretar; adaosurile din susul
    paginii şi corecturile au fost făcute de EngelsTiparul executat la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",
Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti - Republica Socialistă România
fileshare


pus acum 2 ani
  Citati
Pagini:  1 2   Postati raspuns
Mergi la